Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вени голови і шиї
Читайте также:
 1. Артерії голови великої рогатої худоби
 2. Артерії голови коня
 3. Артерії голови свині
 4. Артерії голови собаки
 5. Головистикова Анастасия Николаевна 1 страница
 6. Головистикова Анастасия Николаевна 2 страница
 7. Головистикова Анастасия Николаевна 3 страница
 8. Евгений Васильевич Головихин
 9. Коли відбулися події, про які йдеться в уривку з виступу Голови Верховної Ради України В. Литвина?
 10. МОДУЛЬ VI. ХВОРОБИ ГОЛОВИ І ШИЇ
 11. Порядок призначення голови консульського представництва. Закінчення консульської місії. Консульські імунітети та привілеї

Навчальні цілі.

Актуальність теми.

Кількість годин – 2

Тема 11. Загальна характеристика венозної системи. Система верхньої порожнистої вени: вени голови і шиї.

Знання цього розділу анатомії край необхідні для студентів усіх спеціальностей для подальшого навчання.

Навчити студентів особливостям венозної системи, вивчити топографію та формування верхньої порожнистої вени, вивчити вени голови та шиї.

3. Матеріали до аудиторної роботи та міждисциплінарна інтеграція:

- з курсу біології – філогенез серцево-судинної системи;

- для подальшого вивчення тем.

4. Зміст теми заняття.

Вени забезпечують повернення крові до серця, депонування крові та дренаж Вени великого кола кровообігу об'єднуються в три системи:

- систему вен серця;

- систему верхньої порожнистої вени,

- систему нижньої порожнистої вени.

Верхня порожниста вена (vena cava superior).

Верхня порожниста вена знаходиться на рівні І-III правих ребер, входить у праве передсердя, збирає венозну кров з голови і шиї, верхніх кінцівок, грудної порожнини, утворюється від злиття правої та лівої плечоголовних вен.

Вени голови і шиї діляться на глибокі і поверхневі.

Глибокі вени:

1. Внутрішня яремна вена (vеnа jugularis interna). Внутрішня яремна вена утворюється в порожнині черепа, має черепні і позачерепні притоки. Черепні притоки:

1) пазухи твердої мозкової оболонки (sinus durae matris).

Кров зі всіх пазух твердої мозкової оболонки збирається в сигмоподібну пазуху, яка продовжується у внутрішню яремну вену;

2) очні вени (vv. ophthalmicае) - збирають кров з орбіти входять (по 2 з кожної сторони) через верхню орбітальну щілину в порожнину черепа, впадають в кам’янисту пазуху (кам’яниста пазуха → сигмоподібна пазуха → внутрішня яремна вена)

3) вени лабіринту (vv. labirinti) – збирають кров з внутрішнього вуха; входять через внутрішній слуховий прохід в порожнину черепа, впадають в кам'янисту пазуху;

4) вени мозку (vv. cerebri) - збирають венозну кров з мозку, діляться на поверхневі і глибокі. Глибокі вени мозку (vv. cerebri profundае) збираються у велику вену мозку (v. cerebri magna), яка впадає в пряму пазуху (" поперечна пазуха → "сигмоподібна пазуха" → внутрішня яремна вена). Поверхневі вени мозку (vv. cerebri superficialis) розрізняють верхні і нижнi. Верхні поверхневі вени мозку збираються у верхню сагiтальну пазуху, нижнi - в основну вену;

5) вени мозочка (vv. сеrеbelli) збираються в пряму, поперечну і сигмоподібну пазухи;

6) оболонкові вени (vv. meningеае) - збираються у пазухи.

Виключення, середні оболонкові вени (vv. meningеае mediae) виходять з порожнини черепа через остистий отвір (по дві з кожної сторони) і впадають в крилоподібне венозне сплетення (plexus venosus pterygoideus). Таким чином, середні оболонкові вени не є черепними притоками, а стають позачерепними притоками внутрішньої яремної вени.7) диплоетичні вени (вени губчатки) (vv. diploiсае) - збирають венозну кров з губчастих кісток черепа. Кров з диплоeтичних вен відтікала з пазухи твердої мозкової оболонки або через випускні вени (v. emissariae) з вени поверхневих тканин голови.

Внутрішня яремна вена виходить з порожнини черепа через яремний отвір.

Позачерепні притоки внутрішньої яремної вени:

1) верхня щитоподібна вена (v. Thyroidea superior) - збирає венозну кров з щитоподібної залози і гортані;

2) язична вена (v. lingvalis) - збирає венозну кров з язика, під'язикової слинної залози;

3) лицьова вена (v. facialis) - збирає венозну кров з лиця, підборіддя, піднижнєщелепної слинної залози, піднебіння, мигдаликів. Лицьова вена анастомозує з очними венами;

4) горлові вени (vv. pharingeales) - збирають венозну кров з горла, середнього вуха;

5) грудинно-ключично-соскоподібна вена (v. sternocleidomastoidea) – збирає кров з однойменного м'яза;

6) позанижнєщелепна вена (v. retromandibularis) - утворюється від злиття двох вен: поверхневої скроневої (v. Temporalis superficialis) і верхньощелепної (v. maxillaris). Поверхнева скронева вена збирає венозну кров зі всіх утворень, які кровопостачаються однойменною артерією. Верхньощелепна вена утворюється з крилоподібного венозного сплетення.

Крилоподібне венозне сплетення (plexus venosus pterygoideus) знаходиться в крилопіднебінній і підскроневій ямках, збирає венозну кров зі всіх утворів, які кровопостачаються верхньощелепною артерією (зубів, щелеп, ротової порожнини, піднебіння, жувальних м'язів та ін.), анастомозує з лицьовою веною, з черепними притоками внутрішньої яремної вени.

Внутрішня яремна вена розташована на шиї паралельно загальній сонній артерії латеральніше від неї, з'єднується з підключичною веною, утворюючи "венозний" кут (angulus venosus), впадає в плечоголовну вену.

2. Підключична вена (vеnа subclavia) проходить в передсходовому просторі, збирає венозну кров з тканин шиї, а також з верхньої кінцівки. Підключична вена з'єднується з внутрішньою яремною веною і впадає в плечоголовну вену.

Поверхневі вени:

1. Зовнішня яремна вена (vеnа jugularis externa) - утворюється від злиття двох вен: потиличної вени (v. oссірitalis) і задньої вушної вени (v. аuricularis posterior), кожна з яких збирає венозну кров з утворень, які кровопостачаються однойменними артеріями. Зовнішня яремна вена анастомозує з нижнєщелепною веною. Важливими притоками зовнішньої яремної вени є передня яремна вена, поперечна вена шиї, надлопаткова вена. Зовнішня яремна вена розташована на грудинно-ключично-соскоподібному м'язі, впадає в підключичну вену або у венозний кут, або у внутрішню яремну вену (останній варіант зустрічається рідко).

2. передня яремна вена (v. jugularis аnterior) - утворюється в області підборіддя, йде уздовж серединної лінії шиї, впадає в зовнішню яремну вену. Між правою і лівою передніми яремними венами є вено-венозний анастомоз - яремна венозна дуга (аrcus venosus juguli), яка розташована в надгрудинному міжапоневротичному просторі. Передня яремна вена може бути непарною.

5. Рекомендована література.

1. В.Г.Ковешников «Анатомія людини» Луганськ, 2005, Т.2.

2. М.Р.Сапин «Анатомия человека» , Москва, «Медицина», 1986, Т.2.

3. М.Г.Привес «Анатомия человека» , С.П. издательство «Гиппократ», 1998.

6. Матеріали для самопідготовки.

А. Питання для самоконтролю.

1. Топографія вен голови і шиї?

2. Назвати глибокі вени голови і шиї?

3. Назвати поверхневі вени голови і шиї?

4. Система верхньої порожнистої вени, її утворення, топографія?

5. Особливості будови судин венозного типу?

6. Внутрішня яремна вена, її топографія?

7. Внутрішньочерепні притоки внутрішньої яремної вени? Перерахувати

8. Назвати пазухи твердої мозкової оболонки?

9. Очні вени?

10. Вени лабіринту?

11. Відтік крові від головного мозку? Назвати вени мозку

12. Диплоетичні вени?

13. Позачерепні притоки внутрішньої яремної вени? Назвати

14. Відтік крові від обличчя? Назвіть вени обличчя

15. Відтік крові від верхньої і нижньої щелеп? Назвати

16. Чим утворений венозний кут?

17. Підключична вена, її притока?

18. Зовнішня яремна вена, топографія, анастомози?

19. Передня яремна вена, формування, притоки?

20. Чим утворена венозна дуга?

Дата добавления: 2014-11-20; Просмотров: 9812; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.