Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Рекомендовані джерела. Тема 15. Основи фінансового права України

Тема 15. Основи фінансового права України

Що таке земельне право і земельні правовідносини ?

Відповідальність за порушення земельного законодавства

 
 
Громадяни та юридичні особи несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність за такі порушення:

 


· укладання угод з порушенням земельного законодавства;  
· самовільне зайняття земельних ділянок;  
· псування сільськогосподарських угідь та інших земель, їх забруднення хімічними та радіоактивними речовинами і стічними водами, засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами;
· розміщення, проектування, будівництва, введення в дію об’єктів, що негативно впливають за стан земель;
· невиконання вимог щодо використання земель за цільовим призначенням;
· порушення строків повернення тимчасово займаних земель або невиконання обов’язків щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням;
· знищення межових знаків;
· приховування від обліку і реєстрації та перекручення даних про стан земель, розміри та кількість земельних ділянок;
· не проведення рекультивації порушених земель;
· знищення або пошкодження протиерозійних і гідротехнічних споруд, захисних насаджень;
· невиконання умов знімання, збереження і нанесення родючого шару ґрунту;
· відхилення від затверджених в установленому порядку проектів землеустрою; використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва без затверджених у випадках, визначених законом, проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь;
· ухилення від державної реєстрації земельних ділянок та подання недостовірної інформації щодо них;
· порушення строків розгляду заяв щодо відведення земельних ділянок.
· порушення строку видачі державного акта на право власності · на земельну ділянку

 
Питання для самопідготовки

 

2. Які видим форм власності на землю вам відомі ?

3. Види земель та їх правовий статус

4. Назвіть суб’єктів права власності на землю.

5. Які підстави припинення права власності на землю ?

6. Що таке право земельного сервітуту ?

 

План лекції:

1. Фінансове право: поняття, предмет правового регулювання та система

2. Бюджетна система України. Бюджетний процес

3. Поняття та система податків в Україні

 

Нормативні та інструктивні матеріали: 1, 4, 13

Основні: 4-9

Додаткові: 9, 11, 12

Періодичні видання: 2, 3, 7-9

Інтернет-ресурси: 1-3

Міні-лексикон:фінансове право, бюджетне право, податкове право, централізовані фонди коштів, децентралізовані фонди коштів, система фінансового права, бюджетна система України, бюджет, бюджетний процес, податок, суб’єкт оподаткування, об’єкт оподаткування, загальнодержавні податки і збори, місцеві податки і збори

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-25; Просмотров: 296; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.