Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Нормативні та інструктивні матеріали. Список рекомендованих джерел

Список рекомендованих джерел

1. Конституція України [Текст] : офіц. текст : [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. : станом на 10 лют. 2011 р.]. – К. : Правова єдність, 2011. – 95 с. – ISBN 978-617-566-057-7.

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення [Текст]. - К. : ТОВ «Генеза», 2001. - 171 с.

3. Кодекс адміністративного судочинства України [Текст] : від 6 липня 2005 року // Відомості Верховної Ради. - 2005. - № 35-36, 37. - Ст. 446.

4. Бюджетний кодекс України [Текст] : офіц. текст : зі змінами і допов. за станом на за станом на 19 травня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 4. – Ст. 11.

5. Водний кодекс України [Текст] : офіц. текст : зі змінами і допов. за станом на 16 червня.2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 2-3. – Ст. 3.

6. Господарський кодекс України [Текст] : офіц. текст : зі змінами і допов. за станом на 16 червня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 4. – Ст. 23.

7. Господарський процесуальний кодекс України [Текст] : офіц. текст : зі змінами і допов. за станом на 31 травня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 50. – Ст. 544.

8. Земельний кодекс [Текст] : офіц. текст : зі змінами і допов. за станом на 16 червня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 4. – Ст. 18.

9. Кодекс законів про працю України [Текст] : офіц. текст : зі змінами і допов. станом на 18 січня 2011 р. – К. : Правова єдність, 2011. – 87 с. – ISBN 978-617-566-046-1.

10. Кодекс України про надра [Текст] : офіц. текст : зі змінами і допов. за станом на 16 червня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 2-3. – Ст. 3.

11. Кримінальний кодекс України [Текст] : офіц. текст : зі змінами і допов. за станом на 5 липня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 5. – Ст. 38.

12. Лісовий кодекс України [Текст] : офіц. текст : зі змінами і допов. за станом на 16 червня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 2-3. – Ст. 3.13. Податковий кодекс України [Текст] : офіц. текст : зі змінами і допов. за станом на 7 липня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 6. – Ст. 50.

14. Сімейний кодекс України [Текст] : офіц. текст : зі змінами і допов. за станом на 19 травня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 45. – Ст. 490.

15. Цивільний кодекс України [Текст] : офіц. текст : зі змінами і допов. за станом 5 липня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 5. – Ст. 34.

16. Цивільний процесуальний кодекс [Текст] : офіц. текст : зі змінами і допов. за станом на 7 лютого 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 34. – Ст. 343.

17. Гірничий Закон України [Текст] : офіц. текст : зі змінами і допов. за станом на 5 липня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 5. – Ст. 39.

18. Про акціонерні товариства [Текст] : [закон України : офіц. текст : за станом на 7 квітня 2011 р.] // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 41. – Ст. 413.

19. Про банки і банківську діяльність [Текст] : [закон України : офіц. текст : за станом на 19 травня 2011 р.] // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 47. – Ст. 533.

20. Про виключну (морську) економічну зону [Текст] : [закон України : офіц. текст : за станом на 13 січня 2011 р.] // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 32. – Ст. 316.

21. Про виконавче провадження [Текст] : [закон України : офіц. текст : за станом на 12 травня 2011 р.] // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 45. – Ст. 476.

22. Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку [Текст] : [закон України : офіц. текст : за станом на 17 лютого 2011 р.] // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 34. – Ст. 343.

23. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом [Текст] : [закон України : офіц. текст : за станом на 21 квітня 2011 р.] // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 43. – Ст. 448.

24. Про відпустки [Текст] : [закон України : офіц. текст : за станом на 1 червня 2008 р.]. – К. : Паливода А. В., 2008. – 21 с. – ISBN 978-966-437-090-2.

25. Про господарські товариства [Текст] : [закон України : офіц. текст : за станом на 7 липня 2011 р.] // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 7. – Ст. 53.

26. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців [Текст] : [закон України : офіц. текст : за станом на 19 травня 2011 р.] // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 46. – Ст. 512.

27. Про державну службу [Текст] : [закон України : офіц. текст : за станом на 05 грудня 2012 р.]// Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 26. – Ст. 273.

28. Про екологічну експертизу [Текст] : [закон України : офіц. текст : за станом на 16 червня 2011 р.] // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 2-3 – Ст. 3.

29. Про зайнятість населення [Текст] : [закон України : офіц. текст : за станом на 11 серпня 2013 р.]. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 24 – Ст. 243.

30. Про заставу [Текст] : [закон України : офіц. текст : за станом на 9 вересня 2010 р.] // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 4. – Ст. 22.

31. Про зону надзвичайної екологічної ситуації [Текст] : [закон України : офіц. текст : за станом на 9 лютого 2006 р.] // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 22. – Ст. 199.

32. Про іпотеку [Текст] : [закон України : офіц. текст : за станом на 4 листопада 2010 р.] // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 19-20. – Ст. 142.

33. Про Конституційний Суд України [Текст] : [закон України : офіц. текст : за станом на 7 жовтня 2010 р.] // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 10. – Ст. 63.

34. Про місцеве самоврядування в Україні [Текст] : [закон України : офіц. текст : за станом на 2 червня 2011 р.] // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 51. – Ст. 577.

35. Про оренду землі [Текст] : [закон України : офіц. текст : за станом на 17 лютого 2011 р.] // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 34. – Ст. 343.36. Про охорону атмосферного повітря [Текст] : [закон України : офіц. текст : за станом на 16 червня 2011 р.] // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 2-3. – Ст. 3.

37. Про охорону навколишнього природного середовища [Текст] : [закон України : офіц. текст : за станом на 16 червня 2011 р.] // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 2-3. – Ст. 3.

38. Про поводження з радіоактивними відходами [Текст] : [закон України : офіц. текст : за станом на 23 грудня 2010 р.] // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 29. – Ст. 272.

39. Про порядок розв’язання колективних трудових спорів (конфліктів) [Текст] : [закон України : офіц. текст : за станом на 10 липня 2003 р.] // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 6. – Ст. 38.

40. Про правовий режим надзвичайного стану [Текст] : [закон України : офіц. текст : за станом на 15 травня 2003 р.] // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 29. – Ст. 233.

41. Про природно-заповідний фонд України [Текст] : [закон України : офіц. текст : за станом на 16 червня 2011 р.] // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 2-3. – Ст. 3.

42. Про рослинний світ [Текст] : [закон України : офіц. текст : за станом на 16 червня 2011 р.] // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 2-3. – Ст. 3.

43. Про судоустрій і статус суддів [Текст] : [закон України : офіц. текст : за станом на 3 лютого 2011 р.] // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 33. – Ст. 333.

44. Про тваринний світ [Текст] : [закон України : офіц. текст : за станом на 16 червня 2011 р.] // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 2-3. – Ст. 3.

45. Про третейські суди [Текст] : [закон України : офіц. текст : за станом на 7 квітня 2011 р.] // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 41. – Ст. 413.

46. Про Червону книгу України [Текст] : [закон України : офіц. текст : за станом на 25 грудня 2008 р.] // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 19. – Ст. 259.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-25; Просмотров: 336; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.028 сек.