Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Призначення текстових редакторів та процесорів
Читайте также:
 1. Вартість, страхування і фрахт (порт призначення) / cost, insurance and freight – CIF.
 2. Визначення адреси призначення пакету. Шлюз по замовчуванню
 3. Державні видатки, їх економічна суть та призначення.
 4. Елементи механізму правового регулювання та їх призначення
 5. За цільовим призначеннямрозрізняють: наукові, масово-політичні, виробничо-практичні, учбові, популярніі побутові довідники.
 6. Загальні засади призначення покарання
 7. Заява про призначення пенсії
 8. Звільнення від покарання без його призначення
 9. Міжнародні валютно-кредитні установи та їх призначення
 10. Місце й соціальне призначення юриста в суспільстві та правовій державі.
 11. Найменування та призначення професії
 12. Організація тарного господарства. Призначення і класифікація тари. Вимоги до тари

Лекція № 7

з навчальної дисципліни «Інформатика»

Тема Поняття текстового редактора, типи текстових редакторів. Загальні відомості про текстовий процесор MS Word. Структура головного вікна MS Word 2007.

Робота з будь-яким документом у середовищі Microsoft Word складається з таких

основних етапів:

· створення документа (або відкриття створеного раніше);

· опрацювання документа (введення та редагування тексту);

· збереження документа на зовнішньому носії інформації (наприклад, на жорсткому або гнучкому диску).

Усі елементи текстового документа в середовищі Microsoft Word — це певні об’єкти, серед яких можуть бути: символ, рядок, фрагмент тексту, абзац, рисунок, елемент оформлення, таблиця, сам документ. Зовнішній вигляд (або оформлення) кожного об’єкта визначається певним набором параметрів, своїм для кожного з типів об’єктів. Наприклад, для рисунка параметрами є його розміри, колір та вид рамки, розташування в документі відносно тексту та інші. Навчитися оформляти документ у середовищі Word означає навчитися оформляти кожний об’єкт цього документа. Оформлення об’єкта здійснюється шляхом зміни значень його параметрів — форматування об’єкта. Форматування тексту — це процес змінювання його параметрів.

Текстовий редактор — це програма, призначена для створення та опрацювання

текстової інформації. Текст, оформлений за допомогою текстового редактора, зазвичай називається текстовим документом. Текстовим документом називають також і файл, в якому цей текст зберігається.

Перші текстові редактори з’явилися водночас із виникненням перших серійних персональних комп’ютерів. Ці редактори дозволяли лише вводити текстову інформацію, редагувати її та зберігати в пам’яті комп’ютера. З появою вдосконалених ПК значно зросли вимоги щодо організації зручного введення тексту. Разом з удосконаленням апаратної частини комп’ютерів удосконалюються й текстові редактори. Починаючи із середини 80-х років минулого століття текстові редактори набули великої популярності. Той чи інший редактор встановлено на кожному без винятку персональному комп’ютері. Нині робота з діловою документацією на комп’ютері стала стандартом. Так, за оцінками західних спеціалістів, в останні роки 96% усієї документації в розвинутих країнах виконувалось в електронній формі, 3,5% — у друкованій (на друкувальній машинці) і лише 0,5% — у рукописній. Для порівняння: двадцять років тому на електронну форму припадало лише 8% усієї документації. Більше того, за статистикою, останнім часом близько 35 від-сотків персональних комп’ютерів по всьому світу використовувалися лише для оформлення текстових документів. Тому не дивно, що текстовий редактор — це одна з найважливіших комп’ютерних програм, якою має володіти кожна освічена людина.Нині, коли можливості текстових редакторів значно розширилися, деякі з них здобули назву текстових процесорів. Різниця між редакторами та процесорами умовна, процесори зазвичай мають більше засобів для створення складних за оформленням текстів. Крім того, текстовий процесор також надає користувачеві можливість виконувати автоматичну обробку текстової інформації за допомогою програмованих вставок — макросів. У нашій країні серед текстових процесорів найбільш поширеними є Microsoft Word (версії 2000, 2002, 2007), який є складовою частиною програмного пакета Microsoft Office, таOpenOffice.org Writer. Текстові редактори — це WordPad, Блокнот (вбудовані текстові редактори сімейства операційних систем Windows) та ін.

Текстовий процесор - це програма, що дозволяє вводити, редагувати і форматувати текст, вставляти малюнки і таблиці, перевіряти правопис, складати зміст, виконувати перенос слів та багато інших складних операцій.

Microsoft Word характеризується такими позитивними якостями, як універсальність, потужність, різноманітність інструментарію, інтегрованість з іншими прикладними засобами (табличним процесором Excel, системою управління базами даних Access тощо). Ці переваги й сприяли тому, що він став своєрідним стандартом серед текстових процесорів і його встановлено майже на кожному комп’ютері.

Порівняльні характеристики текстових редакторів.

Найбільше відомі нині редактори текстів можна умовно розділити «по спеціалізації» на трьох групи:

· процесори загального призначення («Лексикон», Microsoft Word, WordPerfect і ін.);

· редактори наукових документів (ChiWriter, Tg і ін.);

· редактори вихідних текстів програм (Multi-Edit і умонтовані редактори систем програмування BASIC, Pascal, Си т.д.).

Крім того, особливе місце в групі пакетів, що працюють із документами, займають так називані видавничі системи - Aldus PageMaker, Corel Ventura, QuarkXPress. Як правило, видавничі системи використовуються тільки для підготування набраного документа до тиражування (верстка, макетування видання).

Настільна видавнича система (НВС) - це програма, за допомогою якої можна створювати високоякісні оригінал-макети, що містять текст і графічні зображення для тиражування в друкарні.

Для набору тексту зручніше застосовувати текстові процесори (типу MS Word), а для створення і редагування ілюстрацій - графічні системи (типу CorelDRAW! - векторні зображення або Adobe Photoshop - растрові зображення). Крім того, сучасні програми дозволяють включати в текст графічні об'єкти: малюнки, діаграми, фотографії. Таким чином, файл, щопредставляєсобоютекстовийдокумент, містить, крімалфавітно-цифровихсимволів, великудвійковуінформаціюпроформатуваннятексту, атакожграфічніоб'єкти.

2. Текстовий процесор MS Word 2007

Текстовий процесор MS Word - це додаток Windows, призначений для створення, перегляду, модифікації і друку текстових документів.

Гідності:

MS Word дає можливість виконувати усе без винятку традиційні операції над текстом, передбачені в сучасній комп'ютерній технології:

· набір і модифікація неформатованої алфавітно-цифрової інформації;

· форматування символів із застосуванням безлічі шрифтів TrueType різноманітних нарисів і розмірів;

· форматування сторінок (включаючи колонтитули і виноски);

· форматування документа в цілому (автоматичне упорядкування змісту і різноманітних покажчиків);

· перевірка правопису, добір синонімів і автоматичний перенос слів.

Недоліки:

· Word є занадто універсальною програмою. А це означає, що деякі процедури простіше і швидше виконати в менше потужних, але більш спеціалізованих додатках.

· висока трудомісткість при введенні складних математичних виразів і хімічних формул.

· Word не призначений для виготовлення поліграфічної продукції особо складної структури (атласи, альбоми, журнальних обкладинок), а також для редагування високоякісних ілюстрацій.

Запуск програми Microsoft Word 2007.

Запустити програму Microsoft Word можна декількома способами :

1. виконати команду Пуск – Программы - Microsoft Office - Microsoft Office Word 2007;

2. клацнути на ярлику MS Word на панелі швидкого запуску;

3. двічі клацнути на ярлику MS Word на Робочому столі.

4.

Дата добавления: 2014-11-16; Просмотров: 5226; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.