Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Види договорів підряду
Читайте также:
 1. Види договорів найму
 2. Види трудових договорів
 3. Елементи договірного зобов’язання підряду
 4. Законодавче регулювання договорів страхування
 5. КЛАСИФІКАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ДОГОВОРІВ ЗА СФЕРАМИ ДІЯЛЬНОСТІ
 6. Класифікація цивільно-правових договорів
 7. Особливості укладання договорів на оптових ярмарках, товарних біржах і публічних торгах
 8. Особливості укладання договорів на товарних біржах
 9. Поняття міжнародного договору в сучасній доктрині і практиці. Найменівання і структура міжнародних договорів
 10. Поняття та види договорів з надання послуг. Відмінність договорів з надання послуг від договорів підряду
 11. Порядок і стадії укладання міжнародних договорів. Ратифікація міжнародних договорів. Ратифікаційні грамоти

Поняття договору підряду та його видова характеристика

ТЕМА : Договір підряду

 

1. Поняття договору підряду та його видова характеристика

2. Види договорів підряду

3. Елементи договірного зобов’язання підряду

4. Ціна та проблеми визначення і зміни кошторису у договорі підряду

5. Права та обов’язки підрядника

 

За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу (ч. 1 ст. 837 ЦК). Договір підряду за своїм змістом охоплює виконання най­різноманітніших в широкому розумінні цього слова робіт:

1. створення нових речей (будівництво будинків, гаражів,
пошиття одягу, виготовлення інструмента для зламування сейфів тощо
);

2. відновлення речей (ремонт квартир, комбайнів, годин­ників);

3. надання інших послуг:

a. речового характеру (фарбування парканів, прибирання снігу, гоління);

b. які не дають речового результату (юридичні, медичні,
інформаційні, організація урочистих подій, догляд за хворими та дітьми
). Хоча існує думка, що такі договори відносяться до договорів окремого виду – з надання послуг.

Правове регулювання підрядних відносин здійснюється гл. 61 ЦК, Законом України від «Про захист прав споживачів» та окремими підзаконними актами, які регламентують порядок виконання окремих підрядних договорів.

Юридична характеристика договору: двосторонній (вза­ємний), відплатний та типовий консенсуальний договір, ос­кільки на відміну від інших договорів, підряд не може бути виконаний негайно, в момент укладення договору, оскільки для досягнення обумовленого результату завжди потрібен певний час.

 

В главі 61 ЦКУ об’єднано наступні види договорів підрядного характеру:

1. побутовий підряд;

2. будівельний підряд;

3. підряд на проектні та пошукові роботи.

4. підряд на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.

Договір побутового підряду.За договором побутового підряду підрядник, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов’язується виконати за завдан­ням фізичної особи (замовника) певну роботу, призначену для задоволення побутових та інших особистих потреб, а замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу (ч. 1 ст. 865 ЦК). Особливість цього договору полягає в тому, що на нього поширюється дія Закону «Про захист прав споживачів», він є публічним, оскільки підрядник не має права ухилитися від укладення договору з особою, яка до нього звер­нулася.

Договір будівельного підряду.За договором будівельного підряду підрядник зобов’язується збудувати і здати у встановлений строк об’єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов’язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов’язок не покладається на підрядника, прийняти об’єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх (ч. 1 ст. 875 ЦК).Підрядником за договором є будівельна чи будівельно-монтажна організація, яка має ліцензію на виконання буді­вельних робіт. Підрядник відповідає за недоліки робіт в межах гарантійно­го строку, якщо він не доведе, що дефекти сталися внаслідок природного зносу об’єкта, неправильної експлуатації чи не­належного ремонту. За загальним правилом гарантійний строк за договором будівельного підряду становить 10 років від дня прийняття об’єкта замовником, якщо більший строк не встановлений дого­вором чи законом.

Крім загальних обов’язків, передбачених договором підряду, на замовника покладаються обов’язки:

1. надати земельну ділянку для будівництва;

2. передати підряднику проектно-кошторисну документацію (тобто документацію, яка визначає обсяг та зміст робіт, їх вартість, вартість матеріалів, устаткування тощо);

3. отримати необхідні дозволи на проведення будівельних
робіт.

Передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється спеціальним актом, підписаним обома сторонами.

Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт.За договором підряду на проведення проектних та пошуко­вих робіт підрядник зобов’язується розробити за завданням замовника проектну або іншу технічну документацію та (або) виконати пошукові роботи, а замовник зобов’язується прий­няти та оплатити їх (ч. 1 ст. 887 ЦК).

Технічна документаціястановить собою комплекс документів (техніко-економічне обґрунтування, креслення, схеми, пояс­нююча записка до них, специфікації тощо), що визначають обсяг і зміст будівельних робіт, а також інші вимоги, що пред’являються до них.

Головна особливість цього договору полягає в тому, що замовник може використати отриману від підрядника технічну документацію лише для цілей, передбачених договором, тобто він не може без згоди підрядника передавати її іншим особам чи розголошувати дані, що містяться у ній.

В кінці XIX ст. одна із східних країн замовляла морські судна в Німеччині та Англії. Один із замовників ретельно «вивчив» тех­нічну документацію, а потім відмовився від придбання судна. Невдовзі провідний англійський інженер суднобудівної верфі в Клайді з подивом побачив в австрійському порту судно, яке проектував, про що і доповів керівництву фірми, яке вирішило не починати скандалу. Коли замовник знову звернувся з проханням надати тех­нічну документацію на торговельне судно, вона була йому надана. Події розгорталися за подібним сценарієм: документація була по вернута, а замовлення — анульоване. Через рік побудоване судно урочисто спускали на воду. Після традиційної пляшки шампан­ського судно перевернулося вверх кілем. Інженери, які зробили «помилки» в розрахунках, були задоволені.

 

Договір підряду на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт. За договором підряду на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт підрядник (виконавець) зобов’язується провести за завданням замовника наукові дослідження, розробити зразок нового виробу та конструкторську документацію на нього, нову технологію тощо, а замовник зобов’язується прийняти виконану роботу та оплатити її (ст. 892 ЦКУ). Цей договір хоча й віднесений законодавцем до самостійного виду цивільно-правових договорів, регулюється окремою главою 62 ЦКУ, однак за своєю юридичною природою він подібний до підрядних договорів (за предметом) [2].

 

 

Дата добавления: 2014-11-16; Просмотров: 4644; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.81.244.248
Генерация страницы за: 0.002 сек.