Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Психологічна готовність дітей до школи
Найважливішим наслідком психічного розвитку дитини дошкільного віку є формування психологічної готовності до шкільного навчання. Становлення психологічної готовності свідчить про завершення періoду дошкільного дитинства.

На думку Б.Д.Ельконіна, важливим елементом готовності до шкільного навчання насамперед є розвиток довільної поведінки, пeретворення зовнішнього правила у внутрішню інстанцію.

Під керівництвом Д.Б. Ельконіна був проведений цікавий експеримент, у якому брали участь діти п`яти, шести і семи років. Перед дітьми клали сірники і просили по одному перекласти їх на інше місце. Експериментатор спостерігав за підопічними за допомогою дзеркала, прозорого з одного боку.

Семирічні діти старанно виконували доручення протягом тривалого часу. Молодші якийсь час перекладали сірники, а потім починали щось будувати із них. Найменші практично відразу вносили у це заняття власну мету.

Через певний час експериментатор заходив у кімнату і просив дітей попрацювати ще: „Давайте домовимoся перекласти стільки-то сірників”. Найстаршим цього було досить для продовження монотонної і безглуздої роботи (вони домовилися). Дітям середнього віку експериментатор додатково казав: ”Я піду, а Буратіно буде спостерігати за тобою”. Діти поглядали на Буратіно і робили все правильно. Багаторазове повторення цієї ситуації зумовило те, що надалі вони могли і без Буратіно підкорятися правилу.

Експеримент довів, що виконання дитиною правил ґрунтується на системі соціальних стосунків із дорослими. Спочатку правило виконують у присутності дорослого, а потім – з опорою на предмет, що замінює дорослого, і, нарешті, правило стає внутрішнім.

Готовність дитини до шкільного навчання вимагає формування соціальних правил, як внутрішніх утворень (наголошував Д.Б.Ельконін), однак у сучасній системі дошкільного виховання не передбачено спеціальної системи роботи у цьому напрямку.

У складному комплексі якостей, з яких складається готовність дитини до школи, виділяють мотиваційну, розумову та емоційно-вольову компоненти.Мотиваційна готовність: внутрішнє бажання дитини стати школярем, яке пов’язане з зовнішніми ознаками (мати шкільну форму, портфель, власне робоче місце, канцелярське обладнання), тобто можливість змінити свій соціальний статус. Однак справжня мотиваційна готовність зумовлюється пізнавальною спрямованістю. Якщо ж пізнавальна активність не сформована, дитину приваблюють другорядні мотиви, пов`язані зі сприйняттям школи як місця для розваг.

Інтелектуальна готовність: певне коло знань і умінь, необхідний рівень розвитку сприймання і мисленням, які дозволяють систематично спостерігати за предметами та явищами, виділяти в них істотні ознаки, міркувати, робити висновки.

Емоційно-вольова готовність: вміння дошкільника довільно керувати своєю поведінкою, пізнавальною активністю, спрямовувати її на розв`язання навчальних завдань тощо. Навчання в школі має бути для нього джерелом позитивних емоцій, що допоможе знайти своє місце серед однолітків.

За рядом даних (О.Є. і Г.Г. Кравцових), майже третина дітей семирічного віку мало готова до школи. Особливо часто виявляються недостатність сформованості компонентів психологічної готовності. Усе це вимагає певної корекційної роботи педагогів.

 

Дата добавления: 2014-11-18; Просмотров: 584; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.015 сек.