Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ТЕМА 14. Фінансовий облік готової продукції та її реалізації на виробничих підприємствах
План

ТЕМА 13. Фінансовий облік малоцінних та швидкозношуваних предметів

Вступ

Розділ 1.Сутність, визнання, оцінка і класифікація запасів, значення та завдання їх обліку

Розділ 2. Фінансовий облік малоцінних та швидкозношуваних предметів на підприємстві

2.1 Характеристика господарської діяльності та постановки обліку на підприємстві (суб’єкті дослідження)

2.2Документальне оформлення руху малоцінних та швидкозношуваних предметів і звітність матеріально-відповідальних осіб

2.3Синтетичний і аналітичний облік малоцінних та швидкозношуваних предметів

2.4Відображення інформації про малоцінні та швидкозношувані предмети у фінансовій звітності

Розділ 3. Напрями вдосконалення обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

Висновки

У вступі необхідно розкрити значення малоцінних та швидкозношуваних предметів у діяльності підприємства. Навести прізвища авторів, які досліджували вказану проблематику. Вказати мету та завдання, визначити об’єкт і суб’єкт, методи та інформаційну базу дослідження.

У першому розділі дослідити сутність та класифікацію запасів за різними джерелами (нормативно-правовими актами, підручниками, періодичними виданнями, авторефератами дисертацій, матеріалами конференцій), узагальнити їх та подати власне бачення проблеми. Навести критерії визнання запасів. Оскільки оцінка запасів є різною при надходженні і вибутті – її дослідження є актуальним для всіх підприємств і має проблеми. Необхідно вивчити вирішення цього питання в Наказі про облікову політику досліджуваного підприємства.

У другому розділі розкрити особливості господарської діяльності досліджуваного підприємства, структуру бухгалтерії, описати Наказ про облікову політику підприємства та форму бухгалтерського обліку.

Документальне оформлення надходження малоцінних та швидкозношуваних предметів від постачальників і інших кредиторів, а також їх передачі з одного підрозділу в інший та вибуття. Вивчити порядок зберігання малоцінних та швидкозношуваних предметів, методи їх обліку в місцях зберігання, порядок складання звітності матеріально-відповідальних осіб. Для наочності прикласти первинні документи та звітність матеріально-відповідальних осіб, проаналізувати правильність документального оформлення операцій на прикладі конкретного підприємства.Синтетичний облік дослідити в залежності від джерел надходження і вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів, аналітичний облік.

Форми фінансової звітності та в яких статтях відображається інформація про малоцінні та швидкозношувані предмети.

У третьому розділі розкрити напрями вдосконалення обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів.

У висновках узагальнити результати дослідження обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів і вказати напрями його удосконалення.

У додатки включити: витяг зі статуту підприємства; Наказ про облікову політику підприємства; первинні документи; звітність матеріально-відповідальних осіб; облікові реєстри за основними рахунками теми; витяг з Головної книги; фінансову звітністі.

 

План

Вступ

Розділ 1. Сутність, визнання, оцінка та класифікація готової продукції, значення і завдання її обліку

Розділ 2. Фінансовий облік готової продукції та її реалізації на виробничих підприємствах

2.1Характеристика господарської діяльності та постановки обліку на підприємстві (суб’єкті дослідження)

2.2Документальне оформлення руху готової продукції та звітність матеріально-відповідальних осіб

2.3Синтетичний і аналітичний облік готової продукції та її реалізації

2.4Відображення інформації про готову продукцію у фінансовій звітності

Розділ 3.Напрями вдосконалення обліку готової продукції

Висновки

У вступі необхідно розкрити значення готової продукції та її реалізації у діяльності підприємства. Навести прізвища авторів, які досліджували вказану проблематику. Вказати мету та завдання, визначити об’єкт і суб’єкт, методи та інформаційну базу дослідження.

У першому розділі для розкриття сутності готової продукції необхідно вивчити П(С)БО, думки науковців-економістів, фінансистів та бухгалтерів в різних підручниках і посібника та авторефератах, практичних працівників в періодичних фахових виданнях. Дослідити проблеми обліку готової продукції на теоретичному рівні і в практичній діяльності. Особливо важливими є проблеми оцінки готової продукції впродовж звітного періоду і її визначення на дату складання звітності. Розкрити критерії визнання та ознаки класифікації готової продукції, значення та завдання її обліку.

У другому розділі розкрити особливості господарської діяльності досліджуваного підприємства, структуру бухгалтерії, описати Наказ про облікову політику підприємства та форму бухгалтерського обліку.

Документального оформлення надходження і вибуття готової продукції вивчити її рух з цеху готової продукції на склад і порядок відпуску покупцям, особливості складання звітності матеріально-відповідальними особами і облік готової продукції на складі, проаналізувати правильність документального оформлення на прикладі конкретного підприємства.

Аналітичний облік готової продукції розкрити з точки зору його організації і контролю за рухом. Показати нетипову кореспонденцію або недоліки в обліку досліджуваного підприємства.

Форми фінансової звітності та в яких статтях відображається інформація про готову продукцію.

У третьому розділі розкрити напрями вдосконалення обліку готової продукції на підприємствах України.

У висновках узагальнити результати дослідження обліку готової продукції і вказати напрями його удосконалення.

У додатки включити: витяг зі статуту підприємства; Наказ про облікову політику підприємства; первинні документи; звітність матеріально-відповідальних осіб; облікові реєстри за основними рахунками теми; витяг з Головної книги; фінансову звітність.

 

Дата добавления: 2014-11-18; Просмотров: 916; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.