Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ТЕМА 21. Фінансовий облік розрахунків за векселями виданими й одержаними

План

Вступ

Розділ 1. Сутність та види векселів, визнання, оцінка, значення і завдання обліку заборгованості, забезпеченої векселями

Розділ 2. Фінансовий облік розрахунків за векселями виданими й одержаними на підприємстві

2.1Характеристика господарської діяльності та постановки обліку на підприємстві (суб’єкті дослідження)

2.2Синтетичний і аналітичний облік векселів одержаних

2.3Синтетичний і аналітичний облік векселів виданих

2.4Відображення інформації про розрахунки за векселями виданими й одержаними у фінансовій звітності

Розділ 3. Напрями вдосконалення обліку розрахунків за векселями виданими й одержаними

Висновки

У вступі необхідно розкрити значення розрахунків за векселями виданими й одержаними у діяльності підприємства. Навести прізвища авторів, які досліджували вказану проблематику. Вказати мету та завдання, визначити об’єкт і суб’єкт, методи та інформаційну базу дослідження.

У першому розділі слід використати П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», П(С)БО 11 «Зобов’язання», Міжнародні стандарти фінансової звітності, підручники з бухгалтерського та фінансового обліку, матеріали періодичних видань, автореферати дисертацій і розкрити сутність векселів, навести критерії визнання та підходи до оцінки заборгованості, забезпеченої векселями, розглянути завдання та значення її обліку.

У другому розділі розкрити такі питання:

Особливості господарської діяльності досліджуваного підприємства, структуру бухгалтерії, описати Наказ про облікову політику підприємства та форму бухгалтерського обліку. Дати характеристику рахунків для обліку довго-та короткострокових векселів одержаних, а також розкрити порядок синтетичного і аналітичного обліку. Дати характеристику рахунків для обліку довго- та короткострокових векселів виданих, а також розкрити порядок синтетичного і аналітичного обліку. Теоретичний матеріал підкріпити конкретними прикладами, таблицями з використанням практичних даних з посиланням на додатки суб’єкта дослідження.

Форми фінансової звітності та в яких статтях відображається інформація про розрахунки за векселями виданими й одержаними.

У третьому розділі розкрити напрями вдосконалення обліку розрахунків за векселями виданими й одержаними на підприємствах України.

У висновках узагальнити результати дослідження обліку розрахунків за векселями виданими й одержаними і вказати напрями його удосконалення.

У додатки включити: витяг зі статуту підприємства; Наказ про облікову політику підприємства; облікові реєстри за основними рахунками теми; витяг з Головної книги; фінансову звітність.

 

Дата добавления: 2014-11-18; Просмотров: 189; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.