Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Розділ 2. Фінансовий облік розрахунків з постачальниками та підрядниками за товари (роботи, послуги) на підприємстві

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

2.1Характеристика господарської діяльності та постановки обліку на підприємстві (суб’єкті дослідження)

2.2Документальне оформлення розрахунків з постачальниками (підрядниками) за товари (виконані роботи, надані послуги)

2.3Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з постачальни­ками (підрядниками) за товари (роботи, послуги)

2.4Відображення інформації про розрахунки з постачальниками (підрядниками) за товари (роботи, послуги) у фінансовій звітності

Розділ 3. Напрями вдосконалення обліку розрахунків з постачальниками (підрядниками) за товари (роботи, послуги)

Висновки

У вступі необхідно розкрити значення розрахунків з постачальниками (підрядниками) в діяльності підприємства. Навести прізвища авторів, які досліджували вказану проблематику. Вказати мету та завдання, визначити об’єкт і суб’єкт, методи та інформаційну базу дослідження.

У першому розділі відповідно до Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності (наказ Мінфіну від 28.03.2013 р. №433) та П(С)БО 11 «Зобов’язання» визначити сутність, види, порядок визнання та оцінки поточних зобов’язань, а також розкрити відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» значення та завдання обліку поточних зобов’язань за товари (роботи, послуги).

У другому розділі розкрити особливості господарської діяльності досліджуваного підприємства, структуру бухгалтерії, описати Наказ про облікову політику підприємства та форму бухгалтерського обліку.

Порядок документального оформлення виникнення та погашення поточних зобов’язань підприємства за товари (роботи, послуги). Охарактеризувати рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», розкрити синтетичний та аналітичний облік поточних зобов’язань за товари (роботи, послуги) з використанням практичних даних суб’єкта дослідження та посиланням на додатки (Головна книга, реєстри аналітичного обліку). Форми фінансової звітності та в яких статтях відображається інформація про розрахунки з постачальниками (підрядниками) за товари (роботи, послуги).

У третьому розділі розкрити напрями вдосконалення обліку розрахунків з постачальниками (підрядниками) за товари (роботи, послуги).

У висновках узагальнити результати дослідження обліку розрахунків з постачальниками (підрядниками) за товари (роботи, послуги) і вказати напрями його удосконалення.

У додатки включити: витяг зі статуту підприємства; Наказ про облікову політику підприємства; первинні документи; облікові реєстри за основними рахунками теми; витяг з Головної книги; фінансову звітність.

Дата добавления: 2014-11-18; Просмотров: 338; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.