Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Інвентаризація коштів та грошових документів

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Наявність коштів, цінних паперів, грошових документів ( сплачених санаторно-туристичних путівок, почтових марок та ін.) і бланків суворої відповідальності встановлюється інвентаризацією та оформлюється інвентаризаційним актом.

Кошти в інвалюті заносяться в акт інвентаризації із зазначенням назви та суми іноземної валюти, курсу НБУ на день інвентаризації, суми інвалюти в перерахунку на грошову одиницю України.

Росписки на видачу коштів з каси та заяви касира про наявність в касі готівки та інших цінностей, що не належать даному підприємству, до уваги не приймаються.

В акті інвентаризації наявності готівки вказується фактичний залишок та залишок за даними обліку і визначається результат інвентаризації.

Інвентаризація коштів на поточному, валютному та інших рахунках, на акредитивах, а також заборгованості за кредитами банків проводиться шляхом співставлення залишків сум за даними бухобліку з даними виписок банку.

До окремого акту інвентаризації вносяться дані про довгострокові та корот кострокові фінансові інвестиції в цінні папери (акції, облігації та ін.), депозити, статутний капітал інших підприємств. Інвентаризація цих коштів проводиться шляхом перевірки наявності цінних бумаг; перевірки в засновницьких документах та інших документах даних про паї та вклади до депозитів та в статутний капітал спільно створених підприємств.

В акті інвентаризації розрахунків вказується найменування рахунків дебіторів, кредиторів, суми, строки визначення заборгованості та встановлюються особи, винні в несплаті та пропущенні строків позивної давності.

Під час перевірки розрахунків з покупцями та постачальниками підприємства обмінюються виписками з особистих рахунків, які підприємства-кредитори надсилають своїм дебіторам. Дебітори зобов’язані перевірити отримані виписки в десятиденний термін, підтвердити або обгрунтовано заперечити суми заборгованості. Таким чином, в результаті взаємної перевірки заборгованості, на рахунках повинні залишатися узгоджені суми.

Якщо при звірці виникли розбіжності чи не з’ясовані розходження в розрахун ках, які не вдалося усунути до кінця звітного періоду, кожна із сторін залишає на своєму балансі ті суми заборгованості, які підтверджуються документами і вважаються вірними.Комісія визначає строк заборгованості по рахунках дебіторів і кредиторів і встановлює осіб, винних в недотриманні сплати і пропущенні строків позивної давності.

Порядок відображення результатів інвентаризації касової готівки на рахунках бух галтерського обліку подано в таблиці 9.

Таблиця 9

Зміст господарських операцій Дт Кт
    Лишки грошових коштів -оприбуткування Нестача коштів в касі Відображення суми нестачі у складі розрахунків звітного періоду Віднесення нестачі на матеріально- відповідальну особу Отримання в касу суми відшкодування            

 

Питання для самоконтролю

1. Що характеризують бухгалтерські документи ?

2. За якими ознаками класифікують бухгалтерські документи ?

3. Які основні реквізити бухгалтерських доку­ментів ?

4. Які основні вимоги до оформлення бухгалтерських документів ?

5. Хто відповідає за оформлення бухгалтерських документів ?

6. Чи можна робити виправлення у бухгалтерських документах ? В яких документах виправлення заборо­нені ?

7. Як обробляють первинні документи в бухгал­терії ?

8. Як погашають бухгалтерські документи ?

9. Як зберігають бухгалтерські документи ?

10. Для чого роблять інвентаризацію у бухгалтер­ському обліку ?

11. Які бувають види інвентаризації ?

12. Хто відповідає за проведення інвентаризації майна і коштів підприємства?

13. Коли інвентаризація є обов'язкова ?

14. Як регулюють розбіжності облікових і фактичних даних, встановлені після проведення інвентаризації ?

15. Який порядок проведення і відображення в обліку результатів:

- інвентаризації запасів?

- інвентаризації основних засобів?

- інвентаризації коштів і грошових документів?

 

 

Дата добавления: 2014-11-18; Просмотров: 617; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.