Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Сили, що діють на трактор у загальному випадку руху
Читайте также:
 1. Альтернативні можливості виробництва масла і тракторів
 2. Баланс потужності трактора.
 3. В цьому випадку температурна похибка та­кож виключається, а чутливість мостового кола збільшується в двічі.
 4. Визначення вагових параметрів трактора.
 5. Визначення нормальних реакцій ґрунту на напрямні і ведучі колеса трактора.
 6. Визначення причин нещасного випадку
 7. Визначення тягово-швидкісних показників трактора з ГОТ
 8. Визначення швидкостей руху трактора, передаточних чисел трансмісії та тягових зусиль.
 9. Від нещасного випадку на виробництві
 10. Головна риса досконалої конкуренції: жодна із фірм не може впливати на роздрібну ціну, так як доля кожної з них у загальному випуску продукції незначна.
 11. Граничні дози у випадку однократного впливу на очі і шкіру прямого чи розсіяного лазерного випромінювання
 12. Завдання страхування від нещасного випадку. Принципи та види страхування.

План лекції.

ТЯГОВА ДИНАМІКА КОЛІСНИХ ТРАКТОРІВ

Лекція 1

Лекція 5. Стійкість тракторів 43

Лекція 4. Тягова динаміка гусеничних тракторів 33

1. Загальні відомості 33

2. Сили, діючі на гусеничний трактор 34

3. Тяговий баланс гусеничного трактора 36

4. Визначення координати центру тиску 37

5. Розподіл тиску під опорною поверхнею трактора 39

6. Середній тиск гусениць на ґрунт 41

7. ККД гусеничного рушія 42

1. Визначення граничних статичних кутів підйому (уклону) 43

2. Подовжня стійкість колісного трактора по сповзанню 46

3. Подовжня стійкість колісного трактора з навантаженням на гаку 47

4. Подовжня стійкість гусеничного трактора 49

5. Поперечна стійкість трактора 50

 

 

Лекція 6. Прохідність тракторів 52

1. Тягово-зчіпні параметри прохідності 52

2. Геометричні параметри прохідності 54

3. Агротехнічні параметри прохідності 56

4. Способи поліпшення прохідності 57

 

Література57

 

 


 

 

1. Сили, що діють на трактор у загальному випадку руху.

2. Тяговий баланс трактора та диференціальне рівняння руху.

3. Визначення нормальних реакцій ґрунту на напрямні і ведучі колеса трактора.

4. Баланс потужності і діаграма балансу потужності трактора.

 

Визначимо, які сили і моменти діють на трактор, виділимо з них рушійні сили та сили опору руху.

Для цього розглянемо загальний випадок: трактор рухається на підйом по поверхні, яка розташована під кутом до обрію (рис. 1).

 
 

 

 


Рис. 1. Схема сил, що діють на трактор.

Трактор рухається зі швидкістю та тяговим навантаженням на гаку , прикладеним на висоті . Він рухається із прискоренням на транспортній передачі та має задні ведучі та передні відомі колеса.

З боку ґрунту (дороги), повітряного середовища, двигуна, гравітаційного поля Землі на машину діють наступні сили, реакції і моменти:

1. Сила ваги або вага машини.

Сила ваги прикладена в центрі ваги машини і спрямована вертикально вниз. Центр ваги має дві координати: подовжню та вертикальну . Координата – це відстань від центра ваги до прямої, проведеної через геометричну вісь ведучих коліс, перпендикулярно поверхні руху; координата – це відстань від центра ваги до опорної поверхні коліс.

Сила ваги розкладається на дві складові: нормальнускладову ,щопритискає колеса до дороги та спрямованаперпендикулярна поверхні руху та складову ,щопаралельна поверхні руху.

2. Сила опору повітря .

Сила опору повітря прикладена в центрі парусності машини на висоті . Центр парусності розташований практично на одній висоті із центром ваги.3. Сила інерції .

Сила інерції всіх мас трактора, що рухаються поступово, виникає при нерівномірній швидкості руху. Сила інерції прикладена в центрі ваги, вона паралельна поверхні руху.

4. Ведучий крутний момент .

Ведучий момент - це момент, що підводиться від двигуна, встановленого на машині, до осі ведучих коліс.

5. Нормальні реакції дорогина задні (ведучі) і передні (відомі) колеса. Реакція прикладена на відстані від геометричної осі ведучих коліс, а реакція -на відстані від геометричної осі передніх коліс. Спрямовани вони перпендикулярно поверхні руху.

6. Сили опору коченню ведучих і відомих коліс.

Сили опору коченню ведучих таі відомих коліс умовно прикладені в одній із точок контакту колеса із ґрунтом. Сила опору ведучих коліс прикладена на відстані від осі ведучих коліс, а сила опору передніх коліс на відстані від осі передніх коліс. Спрямовани вони протилежно напрямку руху.

7. Дотична сила тяги .

Дотична сила тяги ведучих коліс машини – це рівнодіюча реакцій ґрунту, прикладених до ведучих коліс по всіх їхніх поверхнях зіткнення із ґрунтом. Спрямована вона у напрямку руху машини.

8. Подовжня база трактора . Подовжня база трактора це відстань між вертикальними осями задніх і передніх коліс.

Дата добавления: 2014-11-20; Просмотров: 2905; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Альтернативні можливості виробництва масла і тракторів
 2. Баланс потужності трактора.
 3. В цьому випадку температурна похибка та­кож виключається, а чутливість мостового кола збільшується в двічі.
 4. Визначення вагових параметрів трактора.
 5. Визначення нормальних реакцій ґрунту на напрямні і ведучі колеса трактора.
 6. Визначення причин нещасного випадку
 7. Визначення тягово-швидкісних показників трактора з ГОТ
 8. Визначення швидкостей руху трактора, передаточних чисел трансмісії та тягових зусиль.
 9. Від нещасного випадку на виробництві
 10. Головна риса досконалої конкуренції: жодна із фірм не може впливати на роздрібну ціну, так як доля кожної з них у загальному випуску продукції незначна.
 11. Граничні дози у випадку однократного впливу на очі і шкіру прямого чи розсіяного лазерного випромінювання
 12. Завдання страхування від нещасного випадку. Принципи та види страхування.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.