Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тяговий баланс трактора та диференціальне рівняння руху

Читайте также:
 1. D) Необходимость ежедневного ведения балансовой отчетности
 2. А. Балансовый метод
 3. Адаптация растений к поддержанию водного баланса
 4. Азотистый баланс
 5. АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НА УРАВНЕНИЕ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА
 6. Анализ ликвидности баланса, тыс. руб.
 7. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса
 8. Анализ состава и динамики балансовой прибыли
 9. Анализ состава и динамики балансовой прибыли
 10. Анализ состава, структуры, динамики показателей бухгалтерского баланса организации. Анализ источников финансирования
 11. Анализ структуры актива и пассива бухгалтерского баланса
 12. Анализ существующих способов и устройств для балансировки вращающихся деталейТяговий баланс трактора характеризує розподіл дотичної сили тяги на подолання сил опору руху.

Якщо всі сили, що діють на машину, спроектувати на опорну поверхню, отримаємо рівняння:

.

Запишемо рівняння відносно :

.

Сума сил опору коченню ведучих і відомих коліс дорівнює силі опору перекочуванню всієї машини:

.

Сила опору перекочуванню обумовлена: деформаціями ґрунту (дороги) під колесами або гусеницями; гістерезисними втратами в пневмошинах (вони складаються, насамперед, із втрат на зминання ґрунту та деформування його у вертикальній площині на глибину сліду і пов'язані із залишковими деформаціями ґрунту, які дуже повільно відновлюються); втратами на тертя при ковзанні відомих коліс і ін.

Відношення сили опору перекочуванню до нормальної складової , що притискає колеса до дороги називається коефіцієнтом опору перекочуванню машини, і визначається:

.

 

Складова дорівнює силі опору підйому (спуску), тобто . Залежить вона від двох факторів: сили ваги і кута підйому .

Тоді рівняння тягового балансу для загального випадку руху можна записати:

.

Сили і беруться зі знаком “+” – при русі на підйом і розгоні, а при русі на спуск і гальмуванні – зі знаком “–“.

Тому що швидкості руху тракторів незначні (до 10 км/ч), приймаємо, що сила опору повітря дорівнює 0. Тодірівняння тягового балансуколісноготрактора має вигляд:

.

При сталому русі трактора, коли прискорення дорівнює нулю ( ) по горизонтальній поверхні ( ) рівняння тягового балансу трактораприйме вид:

.

 

 

Диференціальне рівняння руху.

Сила інерції визначається вираженням:

,

де – маса машини, кг, ;

– прискорення мас, що рухаються поступально, м/с2, ;

– коефіцієнт, що враховує обертові маси, .

Тоді

.

Позначимо, у рівнянні тягового балансу суму сил опору коченню, сил опору підйому, тягового опору на гаку й сил опору повітря сумою сил опору

.

Тоді отримаємо .

Підставивши сюди вираження для визначення сили інерції , отримаємо

.

Після перетворень, отримаємо диференціальне рівняння руху:

.

 

Дата добавления: 2014-11-20; Просмотров: 802; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.80.236.48
Генерация страницы за: 0.005 сек.