Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тяговий баланс трактора та диференціальне рівняння руху
Читайте также:
 1. D) Необходимость ежедневного ведения балансовой отчетности
 2. А. Балансовый метод
 3. Адаптация растений к поддержанию водного баланса
 4. Азотистый баланс
 5. АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НА УРАВНЕНИЕ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА
 6. Анализ ликвидности баланса, тыс. руб.
 7. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса
 8. Анализ состава и динамики балансовой прибыли
 9. Анализ состава и динамики балансовой прибыли
 10. Анализ состава, структуры, динамики показателей бухгалтерского баланса организации. Анализ источников финансирования
 11. Анализ структуры актива и пассива бухгалтерского баланса
 12. Анализ существующих способов и устройств для балансировки вращающихся деталей

Тяговий баланс трактора характеризує розподіл дотичної сили тяги на подолання сил опору руху.

Якщо всі сили, що діють на машину, спроектувати на опорну поверхню, отримаємо рівняння:

.

Запишемо рівняння відносно :

.

Сума сил опору коченню ведучих і відомих коліс дорівнює силі опору перекочуванню всієї машини:

.

Сила опору перекочуванню обумовлена: деформаціями ґрунту (дороги) під колесами або гусеницями; гістерезисними втратами в пневмошинах (вони складаються, насамперед, із втрат на зминання ґрунту та деформування його у вертикальній площині на глибину сліду і пов'язані із залишковими деформаціями ґрунту, які дуже повільно відновлюються); втратами на тертя при ковзанні відомих коліс і ін.

Відношення сили опору перекочуванню до нормальної складової , що притискає колеса до дороги називається коефіцієнтом опору перекочуванню машини, і визначається:

.

 

Складова дорівнює силі опору підйому (спуску), тобто . Залежить вона від двох факторів: сили ваги і кута підйому .

Тоді рівняння тягового балансу для загального випадку руху можна записати:

.

Сили і беруться зі знаком “+” – при русі на підйом і розгоні, а при русі на спуск і гальмуванні – зі знаком “–“.

Тому що швидкості руху тракторів незначні (до 10 км/ч), приймаємо, що сила опору повітря дорівнює 0. Тодірівняння тягового балансуколісноготрактора має вигляд:

.

При сталому русі трактора, коли прискорення дорівнює нулю ( ) по горизонтальній поверхні ( ) рівняння тягового балансу трактораприйме вид:

.

 

 

Диференціальне рівняння руху.

Сила інерції визначається вираженням:

,

де – маса машини, кг, ;

– прискорення мас, що рухаються поступально, м/с2, ;

– коефіцієнт, що враховує обертові маси, .

Тоді

.

Позначимо, у рівнянні тягового балансу суму сил опору коченню, сил опору підйому, тягового опору на гаку й сил опору повітря сумою сил опору

.

Тоді отримаємо .

Підставивши сюди вираження для визначення сили інерції , отримаємо

.

Після перетворень, отримаємо диференціальне рівняння руху:

.

 

Дата добавления: 2014-11-20; Просмотров: 2537; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.005 сек.