Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Сили, діючі на гусеничний трактор
Читайте также:
  1. Рушійні сили, фактори і показники економічного зростання
  2. Сили, що діють на трактор у загальному випадку руху.

Перспективи розвитку гусеничного ходу.

Загальні відомості.

План лекції.

ТЯГОВА ДИНАМІКА ГУСЕНИЧНИХ ТРАКТОРІВ

Лекція 4

 

1. Загальні відомості.

2. Сили, діючі на гусеничний трактор.

3. Рівняння тягового балансу гусеничного трактора.

4. Визначення координати центру тиску.

5. Розподіл тиску під опорною поверхнею трактора.

6. Середній тиск гусениць на ґрунт.

7. ККД гусеничного рушія.

 

Пріоритет у створенні гусеничного ходу належить нашій країні. Штабс-капітан артилерії Д. Загряжський, селянин за походженням, у 1830 році побудував перший візок на гусеничному ході. Гусеничний хід був підресорним і мав натяжний пристрій. Цей хід і зараз застосовується на тракторах і танках. Таким чином, Росія – вітчизна гусеничного ходу.

Штабс-капітан Маєвський вперше у світі (1876 р.) розробив прообраз танку, у якому зароджувався одно гусеничний рушій. Це питання і до цього часу залишається невирішеним у танкобудівництві. Гусениця представляла собою ланцюг з широкими залізними п’ятами, привареними до кожної ланки.

Ф.А. Блинов у 1888 році побудував гусеничний трактор з двома паровими машинами. Будівлею цього трактора Ф. Блинов на декілька десятків років випередив початок будівлі трактора за кордоном.

Фірма „Холт” у Америці тільки у 1912 році отримала патент та побудувала гусеничний трактор. Побудований трактор називався КАТЕРПІЛЯРОМ, що означає у перекладі на українську мову – гусеничний.

Перспективним є застосування на тракторах гусениць з гумово-металевими шарнірами (ГМШ), які мають ряд переваг над металевими:

- висока довговічність при роботі на супіщаних ґрунтах;

- зниження динамічної напруженості у трансмісії;

- зниження динамічної напруженості гусеничного обводу;

- покращення вимог праці тракториста і зниження трудомісткості технічного обслуговування.

Моторесурс гусениць з ГМШ на піщаних ґрунтах 4000-4200 м.г. при подальшому буде доведено до 5000 – 5200 м.г.

Недоліком гусениць з ГМШ – це недостатня зносостійкість та міцність елементів ланки – бігових доріжок та грунтозачепів.

При відповідному доведенні гусениць з ГМШ швидкісні трактори отримають гусеничний рушій, який буде задовольняти сучасним вимогам, високій надійності при невеликій масі, низькій вартості і малій витраті запасних частин.

 

Розглянемо загальний випадок прямолінійного руху, коли гусеничний трактор з причепом рухається прискорено на підйом, кут нахилу якого до обрію (рис. 1).

 
 

 

 


Рис. 1. Зовнішні сили, діючі на гусеничний трактор у загальному випадку руху.

 

У цьому випадку на трактор діють у поздовжньо-вертикальній плоскості слідуючи сили та реакції:– вага трактора, її розкладено на дві складові:

– паралельну поверхні руху;

– перпендикулярну поверхні руху;

–сила інерції мас трактора, які рухаються поступально;

– горизонтальна складова тягового зусилля на гаку;

реакція ґрунту паралельна поверхні шляху, штовхаюча сила;

– горизонтальна складова лобового опору;

вертикальна складова лобового опору;

–реакція ґрунту, нормальна до поверхні шляху, вона є результуючою всіх нормальних реакцій ґрунту, діючих на окремі ланки гусениць, включаючи нормальну складову лобового опору;

–крутний момент на ведучій зірочці;

момент опору коченню, що викликаний тертям у підшипниках спрямовуючих коліс, опірних котків, підтримуючих роликів, втрати на перекочування опорних котків по біговим доріжкам гусениць, на бієння гусениці;

, координата центру ваги;

координата точки прикладення сили ;

координата точки прикладення сили (приведена до умовної точку причепу);

координата центру тиску;

глибина колії;

опорна довжина гусениць;

– лобовий опір грунту (рівнодіюча реакція грунту на ланки лобової ділянки гусениці.

 

Рис. 2. Схема лобової ділянки

 

На відміну від сили опору коченню ідотичної сили тяги ,що діють на колісний трактор (автомобіль), у гусеничному рушії ми маємо сили , , які відрізняються (менше) від приведених на сумарну силу тертя у рушії, що дорівнює:

де: – сумарний момент тертя у гусеничному рушії.

Таким чином, ; (1)

. (2)

Розглянемо роботу гусеничного рушія. Теоретична поступальна швидкість гусеничного трактора, яка визначається за умовою рівномірного обертання ведучих коліс та відсутності буксування або ковзання гусениць, може бути вираженою, як і для колісного трактора, тобто:

де: – кутова швидкість ведучої зірочки (колеса);

– теоретичний радіус ведучого колеса гусеничного рушія.

Швидкість, визначена за цією формулою, є середньою. Унаслідок того, що гусеничний ланцюг являє собою не гнучку стрічку, а складається з окремих жорсткий ланок, дійсна поступальна швидкість трактора не має постійного значення; навіть при рівномірному обертанні ведучих коліс вона змінюється у деяких межах з визначеною періодичною повторюваністю при кожному переході заднього опорного котка на наступну ланку гусениці. Таким чином, період на протязі якого здійснюється повний цикл зміни швидкості, відповідає повороту ведучого колеса гусениці на кут .

Дотична сила тяги (з попередніх лекцій) визначається за формулою:

,

де радіус початкового кола ведучої зірочки.

Рухаючись без буксування, трактор проходить за один оберт ведучих коліс шлях, рівний периметру, багатокутника, який створюється ланками гусениць, що укладаються на колі колеса. Таким чином, для гусеничного трактора може бути написано слідуючи співвідношення:

,

звідки:

,

де шаг ланок гусениці;

кількість ланок, які укладаються на ведучу зірочку.

Число дорівнює загальної кількості зубців ведучих коліс, якщо кожний зуб поступово входить у зачеплення з черговою ланкою гусениці. Якщо зачеплення проводиться через зуб, що іноді роблять, то число активно діючих зубців дорівнює половині загальної кількості зубців коліс.

 

Дата добавления: 2014-11-20; Просмотров: 1034; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.006 сек.