Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Артерії голови собаки

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь
Магістраль Гілки I порядку Гілки II порядку Орган (ділянка) кровопостачання  
Зовнішня сонна артерія Потилична артерія виросткова артерія головний мозок та його оболонки  
каудальна артерія мозкових оболонок мозкові оболонки    
спинномозкова артерія спинний мозок  
низхідна гілка короткі м’язи голови й атланта  
Язикова артерія   язик  
Під’язикова артерія   слизова оболонка дна ротової порожнини під’язикова залоза  
Лицева артерія нижня губнa артерія нижня губа    
Артерія жувального м’яза   жувальний м’яз  
Каудальна вушна артерія латеральна гілка: - глибока вушна артерія; - артерія лицевого каналу   вушна раковина слизова оболонка барабанної порожнини  
 
середня гілка вушна раковина  
медіальна гілка  
Поверхнева вискова артерія поперечна артерія лиця жувальний м’яз  
pостральна вушна артерія вушна раковина  
Верхньощелепна артерія Нижня коміркова артерія a. mylohyoidea поперечний м’яз нижньої щелепи  
rami dentales зуби нижньої щелепи  
підборідна артерія шкіра підборіддя  
Середня артерія мозкових оболонок   мозкові оболонки  
Глибока вискова артерія   висковий м’яз  
Зовнішня очна артерія очна гілка очне яблуко  
лобова артерія лобова ділянка  
підблокова артерія медіальний кут ока  
зовнішня решітчаста артерія тверда мозкова оболонка слизова оболонка лабіринту решітчастої кістки  
Щічна артерія   щока  
Підочноямкова артерія латеральна носова артерія зуби верхньої щелепи шкіра та мімічні м’язи  
Менша піднебінна артерія   м’яке піднебіння  
Більша піднебінна артерія   тверде піднебіння слизова оболонка носової порожнини  
Клинопіднебінна артерія аборальні носові артерії слизова оболонка носової порожнини  
бічні носові артерії  
артерії носової перегородки  

На самому початку від верхньощелепної артерії знайдіть нижню коміркову артерію – a. alveoláris inférior, яка разом з однойменними нервом і веною йде в нижньощелепний канал. До проникнення в канал вона відгалужує rámus mylohyoídeus у поперечний м’яз нижньої щелепи, а в каналі віддає rámi dentáles та підборідну артерію – a. mentális, що виходить крізь однойменний отвір у шкіру.Наступною визначте середню артерію мозкових оболонок – a. meníngea média, яка проходить у черепну порожнину крізь передню частину рваного отвору (велика рогата худоба, кінь, свиня) або овальний отвір (собака).

Далі знайдіть глибоку вискову артерію – a. temporális profúnda, що прямує у висковий м’яз. Зауважте, що в коня дві артерії – ростральна, що виходить крізь менший криловий отвір і каудальна, яка відгалужується до проникнення верхньощелепної артерії в криловий канал.

Розгляньте особливості галуження зовнішньої очної артерії – a. ophthálmica extérna, яка спрямовується дугою в решітчастий отвір і як зовнішня решітчаста артерія – a. ethmoidális extérna – відгалужує гілки в тверду мозкову оболонку, проникає в носову порожнину і галузиться в слизовій оболонці лабіринту решітчастої кістки. Запамʼятайте, що до проникнення в решітчастий отвір зовнішня очна артерія віддає гілки до органів очної ямки: слізну артерію – a. lacrimális – для верхньої повіки та її слізної залози, є лише у великої рогатої худоби й коня; лобову артерію – a. frontális – в лобову ділянку; підблокову артерію – a. infratrochleáris – у медіальний кут ока. Зауважте, що у великої рогатої худоби зовнішня очна артерія лежить в очній ямці, утворює чудесну сітку – réte mirábile ophthálmicus.

У ділянці щоки разом з однойменним нервом прослідкуйте хід щічної артерії – a. buccális, яка в свині дуже велика і відгалужує гілки в нижню губу, а в собаки – нерозвинута. Окрім того, у великої рогатої худоби й свині розгляньте поверхневу щічну артерію – a. maláris, яка відгалужує гілки в лобову ділянку та спинку носа.

Наприкінці, в клинопіднебінній ямці, знайдіть великі гілки, якими закінчується верхньощелепна артерія.

Разом із однойменним нервом і веною перед входом в підочноямковий канал визначте підочноямкову артерію – a. infraorbitális, в якому вона відгалужує гілки для кутніх та різцевих зубів, а після виходу з підочноямкового отвору живить шкіру та мімічні м’язи. Зауважте, що у великої рогатої худоби і собаки підочноямкова артерія відгалужує латеральну носову артерію – a. laterális nási, у коня – слабо розвинута, а в свині відгалужує губну, носову й латеральну носову артерії.

Далі знайдіть більшу піднебінну артерію – a. palatína májor, яка проходить через піднебінний канал у тверде піднебіння до різцевої кістки, відгалужуючи гілки в щелепу та пронизні гілки в слизову оболонку носової порожнини. Зауважте, що в коня і свині права й ліва більші піднебінні артерії об’єднуються в непарну судину, яка через різцевий канал проходить у верхню губу, де анастомозує з верхніми губними артеріями. Визначте меншу піднебінну артерію – a. palatína mínor, що прямує в м’яке піднебіння.

Останньою розгляньте клинопіднебінну артерію – a. sphenopalatína, яка разом з однойменними нервом і веною проходить крізь клинопіднебінний отвір у слизову оболонку носової порожнини. Вона поділяється на каудальні та бічні носові артерії – aa. nasáles caudáles et lateráles, що живлять слизову оболонку бічної стінки носа і артерії носової перегородки – aa. nasáles septáles.

Згадайте, що кров від ділянки голови відтікає в краніальну порожнисту вену двома яремними венами – зовнішньою і внутрішньою.Спочатку поверхнево на шиї, під шкірою, в яремному жолобі, між плечоголовним і груднинно-головним мʼязами, знайдіть добре розвинутузовнішню яремну вену – v. iuguláris extérna. Зауважте, що в разі натискання в нижній третині шиї вена наповнюється кров’ю і дуже добре виділяється в яремному жолобі, що важливо при взятті крові.

Каудально від привушної слинної залози знайдіть щелепну та язиково-лицеву вени та місце їх злиття у зовнішню яремну вену.

У коня позаду горба верхньої щелепи знайдіть устя язиково-лицевої вени – v. linguofacialis, котра починається злиттямклинопіднебінної, підочноямкової та більшої піднебінної вен, що формуюють глибоку лицеву вену – v. faciális profúnda, яка проходить під жувальним м’язом краніально і на передньому його краї вливається в поверхневу лицеву вену – v. faciális superficialias, утворюючи разом з нею загальну лицеву вену – v. faciális communis.

У великої рогатої худоби позаду верхньощелепного горба також знайдіть початок язиково-лицевої вени та її складові – язикову й лицеву вени (розподіл на глибоку й поверхневу лицеві вени відсутній).

Далі розгляньте місце злиття нижньої коміркової, глибокої вискової, жувальної, поверхневої вискової та каудальної вушної вен, які проходять з однойменними артеріями, в щелепну вену – v. maxilláris. Зауважте, що в конящелепна вена починається щічною веною – v. buccinatória, яка проходить між гілкою нижньої щелепи, крилоподібним м’язом та глибокою лицевою веною. Спереду щелепи вона ампулоподібно розширюється і анастомозує із жувальною веною та поперечною веною лиця. У великої рогатої худобищелепна вена починається підочноямковою, клинопіднебінною і більшою піднебінною венами. В неї впадають вена нижньої повіки, глибока лицева, крилова і жувальна вени, вени привушної слинної залози.

Насамкінець, знайдіть внутрішню яремну вену – v. juguláris intérna – зазвичай супроводжує загальну сонну артерію, розвинута слабко, починається венами потиличною, щитоподібною і гортанною.

Питання для самоконтролю:

1. Особливості галуження зовнішньої сонної артерії у коня та великої рогатої худоби.

2. Особливості галуження зовнішньої сонної артерії у свині та собаки.

3. Верхньощелепна артерія та її гілки. Видові особливості.

4. Вени голови коня, свині, собаки.

5. Вени голови великої рогатої худоби.

6. Судини, нерви, м’язи, кістки та їх з’єднання, шкіра лицевого відділу голови. Видові особливості.

7. Судини, нерви, м’язи, зв’язки, суглоби, кістки, шкіра мозкового відділу голови. Видові особливості.

8. Висково–нижньощелепний суглоб: кістки, що його утворюють, зв’язки, м’язи, що діють на суглоб, їх інервація, кровопостачання. Видові особливості.

9. Очна та клинопіднебінна ямки: кістки, що їх утворюють, м’язи, нерви, судини, що розташовані в цих ділянках.

10. Головний мозок, розподіл на відділи, зв’язок зі спинним мозком та периферією. Оболонки та підоболонкові порожнини головного мозку. Кровопостачання головного мозку та його оболонок.

11. Зоровий аналізатор: рецептор, провідні шляхи, підкіркові та кіркові центри. Будова, інервація та кровопостачання органа зору.

12. Будова, інервація та кровопостачання захисних і допоміжних органів ока.

13. Присінково-завитковий аналізатор: рецептори, провідні шляхи, підкіркові та кіркові центри. Зовнішнє та середнє вухо. Будова та сполучення з іншими порожнинами. Інервація та кровопостачання.

14. Присінково-завитковий аналізатор. Внутрішнє вухо: будова та сполучення з іншими порожнинами. Інервація та кровопостачання.

15. Головна кишка. Розподіл на відділи. Присінок ротової порожнини, органи, які його формують, їх будова, інервація, кровопостачання. Видові та вікові особливості.

16. Зуби: класифікація, будова, інервація, кровопостачання. Видові та вікові особливості.

17. Язик: загальний принцип будови, м’язи, інервація, кровопостачання. Видові особливості.

18. Слинні залози: загальний принцип будови, інервація, кровопостачання. Видові особливості.

19. Тверде та м’яке піднебіння: будова, інервація, кровопостачання. Зів, органи, що його формують. Видові особливості.

20. Глотка: взаємозв’язок з іншими органами, інервація, кровопостачання. Видові особливості.

21. Лімфоїдні структури, що асоційовані із слизовою оболонкою органів головної кишки: будова, інервація, кровопостачання. Видові особливості.

22. Ніс і носова порожнина. Кістковий остов, слизова оболонка, особливості її будови. Розподіл носової порожнини на відділи, сполучення з іншими порожнинами, інервація, кровопостачання.

23. Гортань: будова, інервація, кровопостачання, топографія, видові особливості.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-20; Просмотров: 646; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.038 сек.