Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Займенник (Zaimek)

Читайте также:
  1. Вправа 79. Замініть займенникову форму на потрібну й утворіть словосполучення.
  2. Додавння присвійних займенників
  3. Займенник (the Pronoun)
  4. Зворотний займенник
  5. Особливості вживання займенників у професійному та діловому мовленні
  6. Особливості використання займенників у ділових паперах
  7. Переклад займенниківКласифікація займенників за значенням:

1. Zaimki osobowe: ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one.

2. Zaimek zwrotny: się.

3. Zaimki dzierżawcze: mój (moja, moje, moi, moje), twój, nasz (nasi, nasze), wasz, jego, jej, swój (swoi, swoje).

4. Zaimki wskazujące: ten, ta, to (ci, te), tamten (tamci, tamte), ów (owi, owe).

5. Zaimki pytające i względne: kto, co, jaki (jaka, jakie, jacy, jakie), który, czyj.

6. Zaimki określające: taki (taka, takie, tacy, takie), każdy (każda, każde – bez liczby mnogiej), wszystek (wszyscy, wszystkie), sam (sama, samo, sami, same), ten sam, taki sam, inny (inni, inne).

7. Zaimki przeczące: nikt, nic, niczyj, żaden (żadna, żadne)

8. Zaimki nieokreślone: pewien (pewna, pewne, pewni, pewne), niektórzy, niektóre (tylko l.mn.), ktoś, ktokolwiek, któryś, jakiś (jakaś, jakieś, jacyś, jakieś).

9. Zaimki liczebne: tyle, ile, wiele, kilka.

 

Відмінювання особових займенників:

M. ja ty on ono ona my wy oni one

D mnie/mię ciebie/cię jego/go jego jej nas was ich/nich

C. mnie/mitobie/cijemu/mu jemu jej nam wam im/nim

B. mnie/mięciebie/cięjego/go je ją nas was ich je

N. mną tobą nim nim nią nami wami nimi

Msc. o mnie o tobie o nim o nim o niej o nas o was o nich

 

Відмінювання займенників прикметникового типу:

Liczba pojedyncza:

M. ten ta to mój moja moje

D. tego tej tego mojego (mego) mojej (mej) mojego (mego)

C. temu tej temu mojemu (memu) mojej mojemu

B. tego/ten tę to mojego/mój moją moje

N. tym tą tym moim (mym) moją moim

Msc. o tym o tej tym moim (mym) mojej moim

Liczba mnoga:

M. ci te moi moje

D. tych moich

C. tym moim

B. tych/te moich/moje

N. tymi moimi

Msc. o tych o moich

Чоловічо-особові форми (у множині) деяких займенників:

Ten – ci, tamten – tamci, ów – owi, mój – moi, twój – twoi, nasz – nasi, wasz – wasi, swój – swoi, czyj – czyji, taki – tacy, inny – inni, jaki – jacy, który – którzy, ile – ilu, tyle – tylu, wszystek - wszyscy, sam – sami, ten sam – ci sami, taki sam – tacy sami, pewien – pewni, jakiś – jacyś.

Крім форм з повною основою є також і форми енклітичнi (короткі): mi, mię, ci, cię, się, go, mu, twego, twym, twej, mego, mej, mym.

Відмінювання займенників іменнникового типу:

M. ktoś coś nikt nic

D. kogoś czegoś nikogo niczegoC. komuś czemuś nikomu niczemu

B. kogoś coś nikogo nic

N. kimś czymś nikim niczym

Msc. o kimś o czymś o nikim o niczym

Відмінювання числівникових займенників

tyle, ile, wiele, kilka:

M. ile/ilu tyle/tylu wiele/wielu (kilka/kilku)

D. ilu tylu wielu

C. ilu tylu wielu

B. ile/ilu tyle/tylu wiele/wielu

N. ilu/iloma tylu/tyloma wielu/wieloma

Msc. ilu tylu wielu

Якщо ці займенники відносяться до іменників чоловічо-особової роду, то у називному і знахідному відмінках вони мають форми: ilu, tylu, wielu, kilku(ilu chtopców przyszło, widzę tylu mężczyzn).

Відмінювання зворотнього займенника się:

M. ------

D. siebie

C. sobie

B. siebie/się

N. sobą

Msc. o sobie

Вказівні займенники ten, ta, to вказують на ближчий предмет, тоді як займенники tamten, tamta, tamto та ów, owa, owo – на дальший у просторі або часі.

Увага! В польській мові, як правило, особові займенники: ja, ty, on, ona, ono, my, wy не вживаються тоді, коли з особових форм дієслова видно, про кого йдеться в реченні або якщо на них не падає логічний наголос: mam brata. Але якщо вживається логічний наголос або при протиставленні, то в реченні слід використовувати форми особових займенників: to ja mam brata, a nie ty.

Дата добавления: 2014-12-08; Просмотров: 1742; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.225.59.242
Генерация страницы за: 0.007 сек.