Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вікна книг. Робота з аркушами книг

Рядок стану

Рядок формул

Панелі інструментів

Під рядком меню розміщуються панелі інструментів. Панель інструментів — це рядок кнопок, при натискуванні на які виконується певна дія. Для натискування кнопки слід клацнути мишею по кнопці. При фіксації курсору миші на кнопці під нею з’являється її назва, а в рядку стану — коротка довідка про призначення кнопки. За замовчуван­ням Ехсеl виводить на екран панелі інструментівСтандартнаяіФорматирование. Деякі панелі інструментів виводяться на екран автоматично при виконанні певних дій (так, наприклад, панель інструментів Диаграмма виво­диться при побудові діаграм).

Під панеллю інструментів розміщується рядок формул. У його лівій частині відображається адреса активної клітинки, у правій - вся інформація, яка введена в активну клітинку.

Цей рядок розміщується у нижній частині вікна Ехсеl. У цей рядок виводиться інформація про хід виконання деяких операцій.

 

Документи, що створюються у середовищі Ехсеl, називають книгами. Кожна книга складається з листів таких типів: робочі листи або просто листи; листи діаграм.

Робочі листи — це електронні таблиці, що складаються з колонок і рядків. Максимальне число колонок таблиці — 256, рядків — 65536. Колонки позна­чаються зліва направо літерами: перші 26 — літерами А … Z, наступні 26 –літерами АА—АZ і так далі до останньої, 256 колонки, яка позначається літерами IV.

Рядки позначаються зверху вниз цифрами від 1 до 65536. На перетині колонки і рядка розміщуються клітинки. Позначення (адреса) клітинки скла­дається з назви колонки та номера рядка.

В Ехсеl може одночасно існувати кілька вікон книг. У кожний момент часу одне з вікон є активним, воно виводиться на перший план і може закривати інші вікна.

Основне поле вікна містить такі елементіи:

1) Рядок заголовокавключає ім’я книги, ліворуч від імені розміщена кнопка виклику управляючого меню, праворуч розміщені відповідно кнопки згортання, розгортання та відновлення і закриття вікна.

2) Список листів книги розміщується ліворуч у нижньому рядку вікна. Цей список містить імена листів (автоматично завантажуються 3 листи книги). Якщо книга включає багато листів, то список можна гортати за допомогою смуг прокрутки, які розміщені ліворуч від списку. За замовчуванням робочим листам присвоюється ім’я Лист…, а листам діаграм — ім’яДиаграмма …. Один із листів книги є активним.Під рядком заголовка вікна роз­міщується 3) електронна таблиця активного листа. Електронна таблиця містить назви колонок і номера рядків, на перетині яких утворені клітинки.

4) Горизонтальну і вертикальну смуги прокрутки.

Одна з клітинок таблиці виділена темною прямокутною рамкою. Це так званий табличний курсор. Колонку, рядок і клітинку, в якій знаходиться табличний курсор, називають відповідно активною колонкою, активним рядком і активною клітинкою. Адреса активної клітинки виводиться у рядку формул.

Табличний курсор можна переміщувати по таблиці за допомогою клавіш керування курсором або за допомогою курсору миші.

Користувач може зробити активним будь-який лист книги.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-28; Просмотров: 468; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.021 сек.