Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз окремих статей фінансового плану, тис. грн

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів, тис. грн

Зобов’язання Заборгованість за кредитами на початок 20.. року План по залученню коштів План по поверненню коштів Заборгованість за кредитами на кінець 20.. року
Довгострокові кредити, всього:        
у тому числі (розшифрувати)        
Короткострокові кредити, усього:        
у тому числі (розшифрувати)        
Інші фінансові зобов’язання, усього:        
у тому числі (розшифрувати)        
Усього        

Таблиця 2.7

Статті Факт минулого року Фінансовий план поточного року Плановий рік, усього Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)        
Інші операційні доходи (розшифрувати)        
Дохід від участі в капіталі        
Інші фінансові доходи (розшифрувати)        
Інші доходи (розшифрувати)        
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж тощо)        
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у т.ч.:        
витрати на сировину і основні матеріали        
витрати на паливо        
витрати на електроенергію        
витрати на оплату праці        
відрахування на соціальні заходи        
амортизація основних засобів і нематеріальних активів        
інші витрати (розшифрувати)        
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:        
витрати на службові відрядження        
витрати на зв'язок        
витрати на оплату праці        
відрахування на соціальні заходи        
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення        
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення        
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення        
організаційно-технічні послуги        
консультаційні та інформаційні послуги        
послуги з оцінки майна        
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів        
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:        
витрати на поліпшення основних фондів        
інші адміністративні витрати (розшифрувати)        
Витрати на збут, усього, у тому числі:        
витрати на рекламу        
інші витрати на збут (розшифрувати)        
Інші операційні витрати, усього, у т.ч.        
відрахування до резерву сумнівних боргів        
інші операційні витрати (розшифрувати)        
Фінансові витрати (розшифрувати)        
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)        
Інші операційні витрати (розшифрувати)        
Фінансові витрати (розшифрувати)        
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)        
Інші витрати (розшифрувати)        
Надзвичайні витрати        
Інші фонди (розшифрувати)        
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)        
Інші податки (розшифрувати)        
Інші платежі (розшифрувати)        

Таблиця 2.8

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 464; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.021 сек.