Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

II. Операционная стратегия на примере отдельного предприятия

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

2.1. Основная информация о предприятии АТ «Ощадбанк».

АТ «Ощадбанк» - один із найбільших фінансових інститутів української держави, що має найрозгалуженішу мережу установ - близько 6000.

Державний банк сьогодні – символ стабільності та надійності. За основними показниками своєї діяльності він входить у трійку лідерів вітчизняного банківського ринку.

Це єдиний в Україні банк, що має закріплену Законом України „Про банки і банківську діяльність” державну гарантію повного збереження грошових коштів громадян, довірених банку.

Ощадний банк - універсальна банківська установа, яка зосереджує свої зусилля на створенні сприятливих та вигідних умов обслуговування клієнтів, розширенні переліку банківських продуктів та послуг, збільшенні присутності на ринку.

За роки свого існування Ощадбанк завоював репутацію бездоганного ділового партнера, який спроможний виконувати взяті на себе зобов’язання незалежно від впливу зовнішніх або внутрішніх факторів.

Банк активно працює практично в усіх секторах українського фінансового ринку, на сучасному рівні обслуговує великих корпоративних клієнтів. Його фінансова надійність – головний аргумент на користь того, що клієнтами Ощадбанку сьогодні є такі поважні системні клієнти, як установи Пенсійного фонду України, ДП «Енергоринок», НАК “Нафтогаз України”, НАЕК “Енергоатом”, УДППЗ “Укрпошта”, ВАТ «Укртелеком».

Ощадбанк є емітентом електронних грошей платіжної системи «ГлобалМані». Електронні гроші забезпечені реальною гривнею і мають стовідсоткову ліквідність. Перша емісія відбулася 21 жовтня 2011 року.

Корпоративні принципи ощадбанку:

Відданість справі. Ми віддані спільній справі. Ми усвідомлюємо соціальну значимість своєї діяльності. Репутацію, імідж і авторитет банку ми ставимо вище від індивідуальних інтересів та потреб.

Законність. Ми неухильно дотримуємось загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, законодавства України, положень Кодексу корпоративної етики АТ „Ощадбанк”, інших локальних нормативно-правових актів банку.Професіоналізм. Наші зусилля спрямовані на максимальне задоволення потреб клієнтів. Ми сумлінно, своєчасно і на належному рівні здійснюємо всі операції з обслуговування клієнтів. Ми прагнемо до постійного самовдосконалення, новаторства, шукаємо засоби та можливості для більш ефективної роботи банку.

Відповідальність. Ми відповідальні перед державою за результати діяльності банку, за внесок у розвиток економіки України, перед клієнтами – за якість банківських послуг, перед діловими партнерами – за належне виконання своїх зобов’язань, перед суспільством – за повагу особистості, її прав і свобод. Ми піклуємось про підтримання власної ділової репутації.

Відвертість. Ми дотримуємося політики максимальної відвертості і прозорості діяльності банку для клієнтів, ділових партнерів, органів державної влади, співробітників банку. Ми прагнемо використовувати всі доступні джерела поширення інформації про банк: прес-конференції, ділові зустрічі, засоби масової інформації, а також мережу Інтернет для вільного доступу всіх зацікавлених осіб. Ми будуємо свої відносини з клієнтами, діловими партнерами, представниками державної і муніципальної влади на засадах рівноправності та відвертості.

Безпека. Конфіденційність. Ми вживаємо всіх необхідних заходів для запобігання будь-яким протиправним діям з боку третіх осіб відносно клієнтів, ділових партнерів, співробітників банку та відносно держави. Ми зобов'язуємось не розголошувати інформацію про справи клієнта, отриману при наданні послуг, не розголошувати конфіденційну інформацію без дозволу клієнта (або у не передбаченому Законом порядку) без обмеження в часі і незалежно від продовження (припинення) безпосередніх відносин із ним.

Місія Банку

Забезпечення населення надійним фінансовим інструментом тривалого та гарантованого заощадження, а також підтримка економічного розвитку держави шляхом надання сучасних банківських послуг.

Стратегічна мета

Стратегічна мета розвитку Ощадбанку на період 2012-2015 років - це впровадження сучасних банківських технологій та продуктів як основи підвищення операційної ефективності та забезпечення зваженого і стійкого зростання у довгостроковій перспективі.


 

2.2. Операционная стратегия АТ «Ощадбанк».

Місія Банку

Забезпечення населення надійним фінансовим інструментом тривалого та гарантованого заощадження, а також підтримка економічного розвитку держави шляхом надання сучасних банківських послуг.

Стратегічна мета

Стратегічна мета розвитку Ощадбанку на період 2012-2015 років - це впровадження сучасних банківських технологій та продуктів як основи підвищення операційної ефективності та забезпечення зваженого і стійкого зростання у довгостроковій перспективі.

Банк прагне до максимальної відкритості та вважає за потрібне оприлюднити та суворо дотримуватися у своїй діяльності наступних принципів:

• Рівність і етичність у відносинах

• Відповідальність в питаннях соціального захисту

• Зваженість та доцільність у рішеннях

• Надійність у вирішенні питань державного

• Прозорість у підходах значення

• Чесність у відповідності закону

• Послідовність в досягненні цілей

• Категоричність в дотриманні безпеки

Сутність Банку відтворюється у виконанні наступних функцій:

• Отримання прибутку та збільшення цінності для свого акціонера;

• Задоволення потреб масової клієнтури, включаючи, головним чином, громадян України в гарантованому

заощадженні та накопиченні коштів;

• Реалізація попиту на банківські послуги з боку фізичних осіб, корпоративних клієнтів приватної та

державної форм власності;

• Реінвестиція залучених коштів в українську економіку;

• Виконання функції агента державної гарантії повернення заощаджень;

• Обслуговування державних програм соціального та економічного розвитку, базуючись на загальних засадах комерційної діяльності;

• В межах державної програми соціальної підтримки обслуговування верств населення, як правило із найнижчими доходами, що не мають альтернативної можливості отримувати банківські послуги;• Підвищення ефективності впровадження соціальних програм за рахунок створення замкнутог кола ресурсів державних підприємств, залучених до виконання соціальних програм на рівні країни.

Рис 2.2.1. Стратегические целевые показатели.

АТ «Ощадбанк» ставит перед собой такие корпоративные ключевые задания бизнесса.

Диференціація клієнтів на три основні сегменти:

· Великі приватні підприємства

· Державні та муніципальні підприємства

· Малий та середній бізнес

Продукти

· Сегментований продуктовий ряд; конкурентна цінова політика

· Лінійка уніфікованих продуктів для МСБ

Канали продажів

· Активізація перехресних продажів

· Децентралізація продажів

· Побудова прогресивної системи ефективних продажів

 

Рис 2.2.2. Ключевые задания

Конкурентні переваги

• Велика клієнтська база

• Високий рівень проникнення мережі

• Швидке проведення масових платежів

Диференціація клієнтів на три основні сегменти:

• Масовий сегмент (працівники бюджетної сфери, військопенсіонери, робітники та студенти)

• Середній клас

• VIP

• Суттєве розширення продуктового ряду з використаннямБПК

• Оптимізація та сегментація лінійки продуктів

• Оновлення технологій РКО та платежів

Модернізація інфраструктури та інтенсивний розвиток каналів продажів:

• Регіональна мережа, контакт-центр, партнерські продажі

• Альтернативні канали (інтернет, АТМ)

• Стандартизація і автоматизація внутрішніх технологій і процесів для скорочення витрат, підвищення якості та швидкості обслуговування

Рис 2.2.3. Стратегические направления развития розничной торговли.

Сегментація клієнтів роздрібного бізнесу:

Збереження акценту на масовому сегменті, розвиток обслуговування середнього класу, молоді та VIP-сегмента

Масовий сегмент (працівники бюджетної сфери, військові,

пенсіонери, робітники та студенти):

•Прозорі, стандартизовані, конкурентні продукти

•Система оцінки якості обслуговування

•Оновлення технологій РКО та платежів

•Впровадження єдиного операційного вікна

Середній сегмент (середній клас, молодь):

•Розширення продуктового ряду з використання БПК

•Розвиток альтернативних каналів продажу (АТМ, інтернет,

мобільний банкінг, контакт - центр)

•Впровадження власного процесингового центру

VIP - клієнти:

•Спеціальні продукти

•Оновлення інфраструктури для роботи з клієнтами

Рис 2.2.4. Сегментация клиентов розничного бизнеса.

Казначейство: ключові завдання та напрями розвитку

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-16; Просмотров: 1299; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Альтернативы октября 1917 года. Стратегия и тактика политических партий.
 2. Анализ возможностей сети Петри для моделирования процессов развития современного авиапредприятия.
 3. Анализ источников финансирования ресурсов предприятия.
 4. Аппаратная поддержка мультипрограммирования на примере процессора Pentium 1 страница
 5. Аппаратная поддержка мультипрограммирования на примере процессора Pentium 2 страница
 6. Аппаратная поддержка мультипрограммирования на примере процессора Pentium 3 страница
 7. Аппаратная поддержка мультипрограммирования на примере процессора Pentium 4 страница
 8. Аппаратная поддержка мультипрограммирования на примере процессора Pentium 5 страница
 9. Аппаратная поддержка мультипрограммирования на примере процессора Pentium 6 страница
 10. Аппаратная поддержка мультипрограммирования на примере процессора Pentium 7 страница
 11. Аппаратная поддержка мультипрограммирования на примере процессора Pentium 8 страница

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.035 сек.