Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вступ до практикуму. Лабораторний практикум

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

ФІЗИКА

Лабораторний практикум

для студентів спеціальностей «Механізація сільського господарства»,

«Екологія та охорона навколишнього природного середовища»

 

Частина 1

 

 

Житомир 2008


УДК: 53(075)

ББК 22.3я7

Ф50

 

Рецензенти: кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри фізики Житомирського державного університету ім. Івана Франка Ткаченко О.К.

 

кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри технічного сервісу та інженерної екології ЖНАЕУ Герук С.М.

 

 

Автори: кандидат технічних наук, доцент Пінкін А.А.,
асистент Нездвецька І.В.

 

Рекомендовано методичною комісією факультету механізації с-г ЖНАЕУ, протокол № від 2008 року

Рекомендовано методичною комісією екологічного факультету ЖНАЕУ, протокол № від 2008 року

Видається в авторській редакції

 

Фізика.Лабораторний практикум.: Навчальний посібник. Частина 1.

Пінкін А.А., Нездвецька І.В.

Житомир.: ЖНАЕУ, 2008. – 100 с.

 

Мета навчального посібника – допомога студентам при підготовці, виконанні, оформленні та захисті лабораторних робіт
лабораторного практикуму з курсу фізики.

Призначено для студентів спеціальностей «Механізація сільського господарства» та «Екологія та охорона навколишнього природного середовища» ЖНАЕУ.

Зміст

Вступ до практикуму........................................................ 4 1. Фізичні виміри, запис і обробка результатів вимірювань……………………………. Виміри і їх похибки…………………………………………. Обробка результатів при прямих вимірах………………… Обробка результатів непрямих вимірів …………………… Запис результатів…………………………………………… Зображення експериментальних результатів на графіках.. 2. Лабораторна робота № 1 ВИВЧЕННЯ ЗАКОНІВ ДИНАМІКИ ОБЕРТАЛЬНОГО РУХУ……………….. 3. Лабораторна робота № 2 ВИВЧЕННЯ ПРУЖНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТВЕРДИХ ТІЛ……………………... 4. Лабораторна робота №3 Вивчення хвильових процесів………………………………………………… 5. Лабораторна робота №4 визначення коефіцієнта в’язкості біологічної рідини …………………………………………………... 6. Лабораторна робота № 5 ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЦУКРУ В РОЗЧИНІ ЗА КУТОМ ОБЕРТАННЯ ПЛОЩИНИ ПОЛЯРИЗАЦІЇ…………... Список Рекомендованої літератури…………. Додатки……………………………………………………...                

Лабораторний практикум починається зі вступного заняття. Це перше заняття групи в лабораторії, яке є організаційним. На цьому занятті викладач:· проводить інструктаж з техніки безпеки в лабораторії фізики;

· здійснює поділ студентської групи на підгрупи та лабораторні бригади;

· ознайомлює з графіком виконання робіт кожною бригадою;

· надає рекомендації щодо літератури та методичних посібників, які можуть бути використані при підготовці та відпрацюванні лабораторних робіт;

· ознайомлює студентів з вимогами до виконання лабораторних робіт.

Виконання кожної лабораторної роботи передбачає окремі етапи:

1. Самостійну домашню підготовку до лабораторної роботи.

2. Отримання дозволу на виконання роботи.

3. Виконання роботи та фіксування результатів вимірювання.

4. Оформлення звіту.

5. Захист лабораторної роботи.

Розглянемо кожний етап детальніше.

Що включає самостійна домашня підготовка?

Студент заздалегідь (не пізніше ніж за 3–4 дні до виконання лабораторної роботи) визначає за графіком номер та назву тієї лабораторної роботи, яка буде виконуватись на даному лабораторному занятті. Скориставшись рекомендованим методичним посібником вдома або у читальному залі, готується до виконання лабораторної роботи. В ході підготовки студент може проконсультуватись у викладача. Результатом підготовки має бути:

· конспект у лабораторному зошиті методичних вказівок до виконання даної лабораторної роботи;

· володіння в достатньому обсязі теоретичним матеріалом за темою роботи (для цього можна скористатись наведеними вказівками до виконання лабораторної роботи у методичному посібнику, контрольними запитаннями до лабораторної роботи або підручником);

· вміння чітко формулювати назву, мету та завдання даної лабораторної роботи;

· знання методики виконання лабораторної роботи та необхідного обладнання, яким користуються в даній роботі;

· при підготовці студент повинен зробити заготовку звіту про виконання лабораторної роботи.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-16; Просмотров: 756; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.