Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Кондиціонери робочого середовища
До кондиціонерів робочого газу відносяться: повітряні фільтри, вологовіддільники, маслорозпилювачі, холодильники і пневмоглушники.

Комплекс обладнання для приготування і зберігання стиснутого повітря називається компресорною установкою або компресорною станцією.

Компресорна станція має таке обладнання: компресор, повітряний фільтр, холодильник, масловодовідокремлювач і повітрозбірник, а також контрольну і регулювальну апаратуру.

Компресорні станції бувають стаціонарні й пересувні. Пересувні компресорні станції лаштуються на причіпних візках, автомобілях, залізничних платформах і т. ін. Машинобудівні, металургійні, хімічні та інші заводи і фабрики мають стаціонарні компресорні станції, що забезпечують стиснутим повітрям все підприємство. На рис. 51 показано схему розташування обладнання компресорної станції машинобудівного заводу. Розглянемо призначення і будову обладнання такої компресорної станції.

Рис. 51

Повітряний фільтр 1 очищає повітря від пилу та інших механічних часток, що, потрапляючи в циліндр, викликають швидке спрацювання деталей компресора, а також пневматичних двигунів. Як фільтрувальний елемент у повітряних фільтрах використовується полотно, фланель та інша ткана матерія, дрібна металева сітка або засипані навалом невеликі металеві деталі та металева стружка. Металева сітка, дрібні деталі та стружка звичайно змащуються вісциновим маслом, до якого добре прилипає пил, що всмоктується з потоком повітря.

Кінцевий холодильник 4 остаточно охолоджує нагріте в процесі стиснення повітря. Проміжні холодильники, призначені для охолодження стиснутого повітря між окремими ступенями компресора, є складовою частиною багатоступінчастого компресора. Кінцевий холодильник остаточно охолоджує стиснуте повітря до температури, безпечної для нормального використання повітря пневматичними двигунами. Холодильник складається с комплекту труб 5, по яких безперервно тече охолоджувальна вода. Ці труби ззовні обмиваються нагрітим стиснутим повітрям, що при цьому охолоджується. Температура повітря на виході з кінцевого холодильника не повинна перевищувати 600С.

Масловодовідокремлювач 6 призначений для виділення з стиснутого повітря розпиленого масла і води або вологи. Ця волога і найдрібніші краплі води проникають з повітрям атмосфери, а найдрібніші частинки масла підхоплюються потоком повітря із змащеної поверхні циліндра. У масловодовідокремлювачі 6 волога, найдрібніші краплі води і масла випадають з стиснутого повітря після удару по перегородці 7. При цьому волога, вода, масло втрачають швидкість свого руху, частково прилипають до перегородки 7 і по останній стікають на дно масловодовідокремлювача.

Компресор, кінцевий холодильник і масловодовідокремлювач встановлюють у закритому приміщенні. На випадок монтажу та демонтажу обладнання при ремонті у приміщеннях великих компресорних станцій ставлять мостовий кран або кран-балку 11.

Повітряний фільтр, як правило, розташовують поза приміщенням компресорної станції у місцях з більш-менш чистим атмосферним повітрям

Поза приміщенням компресорної станції знаходяться також повітрозбірники 8-міцні великооб'ємні резервуари циліндричної форми, призначені для збирання і зберігання стиснутого повітря. Об'єм стиснутого повітря, що нагнітається компресором за один подвійний хід поршня в повітрозбірник, дуже малий у порівнянні з об'ємом повітрозбірника і тому в останньому коливання тиску повітря дуже незначне. Це забезпечує досить рівномірну подачу стиснутого повітря до споживача. Об'єм повітрозбірника звичайно буває не менше 20-кратного об'єму циліндрів компресорів, що нагнітають повітря в повітрозбірник. У повітрозбірнику також частково випадає з стиснутого повітря масло, волога та найдрібніші краплі води. Повітрозбірники обов'язково мають запобіжний клапан 10, який регулюється на тиск, що перевищує найбільший робочий тиск повітря не більше, ніж на 10%. З повітрозбірника стиснуте повітря по трубах спрямовується до місця споживання, f

Масловодовідокремлювач, повітрозбірник та інші повітряні порожнини обладнання компресорної станції мають продувні крани 9, через які з цих порожнин стиснутим повітрям масло і вода витискується зовні через 7 - 10 діб. Продувку масла і води здійснюють не в атмосферу (що забруднює навколишню територію), а в спеціальні продувальні баки, в яких відстоюється масло. Це масло після регенерації (відновлення) знову можна використати.

У масло водовідокремлювачі і повітрозбірнику стиснуте повітря остаточно не звільняється від вологи. Частина її конденсується у воду в трубах повітропроводів, по яких стиснуте повітря рухається до місць споживання. У зв'язку з цим труби прокладають в напрямку руху повітря з нахилом не менше 0,003, що сприяє стіканню води в спеціальні водозбірники, які встановлюються на кінці труб. Періодично з водозбірників воду продувають зовні.

Для безпечного обслуговування компресорної станції все її обладнання надійно заземляють, а рухомі частини огороджують захисними кожухами і ґратами. Приміщення компресорної станції обладнується перехідними містками з перилами, а всі ями і заглиблення огороджуються. Обслуговуючи високо розташовані частини обладнання, користуються спеціальними зручними для роботи площадками із сходами й перилами. Все обладнання компресорної станції фарбують антикорозійною фарбою. Повітрозбірники та інші резервуари великих розмірів фарбують як ззовні, так і всередині. Шоб зменшити нагрівання сонячним промінням повітрозбірника, його фарбують у світлий колір.

 

Питання для самоперевірки:

1. Для чого і де застосовуються компресори?

2. Назвіть види компресорів, будову і принцип їх дії.

3. Що таке ресивер, як він працює?

4. Які є кондиціонери робочого середовища?

Модуль 4.2 основні елементи пневмоприводів

 

1. Конструкції та принцип дії пневмодвигунів.

2. Пневмоапаратура: пневморозподілювачі, пневмоклапани.

3. Контрольно-вимірювальна апаратура та реле тиску.

 

Література: [1], Розділ 5, Глава 5, [3], Глава 21, §3, [4], Глава 10, §10.3.

 

Студент повинен знати основні елементи пневмоприводів, будову і принцип дії.

Студент повинен вміти застосовувати елементи пневмоприводів в схемах.

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-16; Просмотров: 1249; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.