Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Інформація для розрахунків потреби підприємства у власних і позикових коштах та їх раціонального співвідношення, тис. грн

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь
Показник Варіанти
1-й 2-й 3-й
Дебіторська заборгованість
Кредиторська заборгованість
Одноденний обсяг реалізованої продукції
Одноденні валові витрати на виробництво (собівартість) продукції
Капітал підприємства 20 000 20 000 20 000
Очікуваний прибуток підприємства – 600

10.3. Обчислення суми власного капіталу на кінець розрахун­кового року. АТ «Ребус» на початок розрахункового року мало власний капітал у такому складі:

· акціонерний капітал — 600 тис. грн;

· резервний фонд — 200 тис. грн;

· нерозподілений прибуток — 100 тис. грн.

Прибуток АТ в розрахунковому році становив 220 тис. грн. За рішенням загальних зборів акціонерів його буде розподілено так:

· виплати дивідендів акціонерам — 10 % суми акціонерного капіталу на початок розрахункового року;

· відрахування до резервного фонду — 110 тис. грн;

· збільшення нагромаджуваної суми нерозподіленого прибутку — 50 тис. грн.

Обчислити збільшену загальну величину власного капіталу АТ на кінець розрахункового року.

10.4. Визначення коефіцієнта приросту доходу виробничого цеху підприємства в результаті збільшення обсягу реалізації продукції. За планом діяльності виробничого цеху підприємства обсяг реалізації продукції має становити 212 тис. грн, а валові витрати на виробництво (собівартість) продукції не перевищувати 163 тис. грн, у тому числі витрати на оплату праці виробничих робітників — 35 тис. грн.

Обчислити коефіцієнт приросту доходу виробничого цеху підприємства внаслідок збільшення обсягу реалізації на 15 % та умови, відповідно до якої частка умовно постійних витрат у собівартості продукції цеху дорівнює 0,35.

10.5. Визначення достатності прибутку для самофінансування розвитку підприємства. Загальний виторг від реалізації товарної продукції підприємства має досягти 5900 тис. грн, а валові витрати на виробництво (собівартість) реалізованої продукції становити не більше як 5000 тис. грн. Ставка податку на прибуток підприємства дорівнює 30 % одержаної його загальної величини. Сума чистого прибутку, що спрямовується на створення фонду розвитку виробництва, має становити 440 тис. грн.Оцінити рівень достатності прибутку для самофінансування розвитку підприємства у звітному році.

10.6. Розрахунок маси валового й чистого прибутку підприємства. Обчислити масу валового й чистого прибутку виробничого підприємства «Ластівка» на підставі елементно-витратних та інших показників, наведених у табл. 10.3.

Таблиця 10.3

показники виробничо-господарської
діяльності підприємства «Ластівка»
для розрахунків валового Й чистого прибутків

Показник Одиниця вимірювання Значення показника
Елементи валових витрат тис. грн  
· Матеріальні витрати  
· Витрати на оплату праці  
· Відрахування на соціальні потреби  
· Амортизація основних фондів  
· Інші витрати  
Елементи витрат, які зменшують балансовий прибуток тис. грн  
· Витрати на утримання дитячих дошкільних закладів  
· Плата за землю  
· Податок на майно  
· Податок з власників транспортних засобів  
Відносні ставки й нормативи %  
· Рентабельність товарної продукції  
· Ставка податку на прибуток  

10.7. Обчислення величини балансового прибутку підприємства на наступний рік. Визначити величину балансового прибутку підприємства на наступний рік, ураховуючи такі очікувані показники його виробничо-господарської діяльності,
тис. грн:

1) обсяг продажу виробленої продукції — 6800;

2) повні витрати на виробництво товарної продукції — 4600;

3) залишки готової продукції на складах підприємства на початок і кінець розрахункового року — відповідно 200 та 100;

4) витрати на реалізацію продукції — 50;

5) дивіденди від придбаних акцій — 10;

6) дохід від оренди майна підприємства — 25.

10.8. Обчислення чистого прибутку й рентабельності операції. Компанія «Інтеркобо» здійснює свою комерційну діяльність із виготовлення олії та шроту й реалізовує ці продукти на зовнішньому та внутрішньому ринках.

За розрахунковий рік компанія організувала виробництво
1540 т соняшникової олії та 1433 т шроту. Валові витрати на виробництво олії та шроту становили 3957,449 тис. грн.

Олія соняшникова йде на експорт у повному обсязі. Ціна реалізації 1 т олії — 2969,25 грн (без ПДВ). Шрот реалізується на внутрішньому ринку сільським споживачам за ціною 313 грн за 1 т (у тому числі ПДВ становить 20 % продажної ціни). Ставка податку (платежів у бюджет) дорівнює 30 % одержаного валового прибутку.

Обчислити:

1) абсолютну величину чистого прибутку від комерційної діяль­ності компанії «Інтеркобо»;

2) рентабельність продукції (за валовим і чистим прибутком).

10.9. Розрахунок зароблених філією іноземної компанії кош­тів залежно від обсягів закупівель і рентабельності продажу продукції. Компанія «Інфобізнес» спеціалізується на закупівлі та продажу групи харчових продуктів. На українському рин-
ку діє кілька її філій, які заробляють кошти залежно від обсягів закупівель і рентабельності продажу кількох видів харчових продуктів (м’яса, цукру, джему, консервації). На поточний рік діяльності компанія встановила такі нормативи зароблених коштів у розрахунку на кожну повну тисячу гривен закупів-
лі продуктів: м’яса — 16,05 грн; цукру (піску і рафінаду) — 21,4 грн; джему, консервації та інших видів продукції — 26,75 грн. Крім цього, застосовується спеціальна шкала відрахувань філії від суми прибутку із завершених торговельних операцій за умови досягнення певного рівня рентабельності (табл. 10.4).

Таблиця 10.4

Шкала відрахувань від суми одержаного прибутку
залежно від досягнутого рівня рентабельності, %

Рівень рентабельності Процент відрахувань від прибутку
Від 11 до 15 0,5
Від 16 до 20 1,0
Від 21 до 25 1,5
Від 26 до 30 2,0
Від 31 до 40 2,5
Від 41 до 50 3,0
Понад 50 3,5

Обсяг закупівель і продажу окремих видів товару в січні поточ­ного року, а також загальну суму пов’язаних з цим поточних витрат Вінницької філії компанії «Інфобізнес» наведено в табл. 10.5.Таблиця 10.5

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 876; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.