Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Додаток

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Блок живлення БП-П...................................................................................................................29

Пульт ПУС.....................................................................................................................................27

Контролер ДУ..............................................................................................................................22

Блок автоматики БА-6.................................................................................................................20

Блок живлення БЖ-СМ...............................................................................................................19

Контролер ПРМД.........................................................................................................................9

7.2 Підсилювач потужності КХ діапазону.....................................................................................11

7.3 Приймач КХ діапазону...............................................................................................................13

7.4 Підсилювач потужності УКХ...................................................................................................15

7.5 Приймач УКХ діапазону...........................................................................................................17

9.2 Приймач тональних сигналів..................................................................................................22

9.3 Блок діагностик...........................................................................................................................23

10 Лінійний блок...............................................................................................................................24

10.1 Підсилювач лінійного блоку...................................................................................................24

10.2 Вольтметр – індикатор..............................................................................................................2513 Пристрій антенно-узгоджувальний стаціонарний ПАУ-С...................................................30

14 Вимірювальний елемент настроювання ВЕН........................................................................30

1 Призначення і склад радіостанції

Радіостанції "Оріон РС-6" КХ. УКХ діапазону — стаціонарні, призначені для зв'язку диспетчерів та чергових по станціях з машиністами поїзних локомотивів, а також для зв'язку керівників ремонтних підрозділів з диспетчерський апаратом відповідних служб.

Радіостанції 11Р22С-6 і 11Р20С-6 відрізняються за електричними параметрами, номенклатурою і кількістю складових частин

Радіостанція 11Р22С-6 працює в режимі одночастотного і двсчастотного симплексу в метровому діапазоні частот від 151725 МГц до 155,975 МГц з рознесеністю частот між каналами 25 чГц, а радіостанція 11Р20С-6 — у гектометровому діапазоні на частотах 2.130 МГц; 2,150 МГц.

За стійкістю до механічних і кліматичних впливів радіостанція відноситься до групи 6 (І-ший ступінь жорсткості) за ГОСТ 16019.

Потужність споживання, Вт. не більше:

- в режимі "Чергове приймання" 20 Вт;

- в режимі ''Приймання" 25 Вт;

- в режимі 'Передавання" (рівень 7) 70Вт.
Радіостанції експлуатуються у:

- діапазоні робочих температур від мінус 25 °С до плюс 55 °С;

- відносній вологості повітря 93 % при температурі плюс 25 °С;

- атмосферному тиску від 86 кПа до 106 кПа (від 650 мм рт.ст. до 800 мм рт.ст.).

Радіостанція має два основних виконання:

- варіант КХ - для роботи радіостанції в гектометровому діапазоні частот;

- варіант УКХ - для роботи в метровому діапазоні частот.

Конструктивно радіостанція складається з:

- шафи радіообладнання:

а) блока живлення БЖ-СМ; б)прийомопередавача;

в) блока автоматики БА-6;

г) лінійного блока ЛБ-6;

- пульта керування ПУС;

- блока живленйя БП-П;

- пристрою антенно-узгоджувального стаціонарного ПАУ-С.

Зовнішній вигляд радіостанції приведений на рисунку 1

Основні параметри радіостанції наведені в таблиці 1

Таблиця 1

Назва параметра Значення параметра
1 Потужність носійної частоти передавача на опорі навантаги 50 Ом, Вт: а) в режимі "Повна потужність" б) в режимі "Понижена потужність", не менше     15±4 2,0
2 Коефіцієнт гармонік передавача, %, не більше
3 Чутливість модуляційного входу передавача за входом для під'єднання МТ трубки, мВ   20±5
4 Максимальна девіація частоти передавача, кГц, не більше: -КХ -УКХ   ±2,5 ±5,0
5 Відхил носійної частоти передавача від номінального значення, кГц, не більше: -КХ -УКХ   ±0,6 ±2,0
6 Чутливість приймача при співвідношенні сигнал/шум 12 дБ (СИНАД), 1/2 ЕРС, мкВ, не більше: - КХ - УКХ     0,4
7 Вихідна потужність приймача на гучномовці трубки, мВт
8 Коефіцієнт гармонік приймача на гучномовці, %, не більше

Рисунок 1 – Зовнішній вигляд радіостанції КХ- діапазону

2 Функціональні можливості радіостанції

Радіостанція забезпечує:

- роботу з одного, двох пультів управління стаціонарних або без них;

- перемикання в режими "Чергове приймання", "Приймання", "Передавання";

- посилання та приймання виклику з світловою індикацією;

- оперативне перемикання до шести робочих каналів (УКХ діапазон) та двох робочих каналів (КХ діапазон) з пульта ПУС;

-світлову індикацію номера каналу, режимів роботи;

- контролювання основних вузлів при ввімкненні живлення та індикацію справності (несправності) радіостанції;

- плавне регулювання гучності;

- автоматичний перехід на основний канал (якщо такий запрограмовано) - при переході в режим "Чергове приймання";

- захист прийомопередавача від КЗ або обриву антен.

-

Контрольні запитання

1 Для якого виду радіозв’язку призначена радіостанція «Оріон РС-6» ?2 Перерахуйте склад і основні параметри радіостанції.

3 Перерахуйте функціональні можливості радіостанції.

 

3 Перевірка функціонування радіостанції

При перевірянні функціонування радіостанції перевіряється:

1) виконання функцій та встановлення режимів роботи на блоці БА-6 та пульта ПУС згідно з додатком В;
2) виконання функцій радіостанції:

- при прийманні по радіоканалу частот виклику 700 Гц і 2100 Гц під'єднання до лінійного каналу однієї радіостанції та передавання в лінійний канал сигналу блокування та сигналу контролю, що відповідає встановленому номеру радіостанції:
а) передавання по радіоканалу сигналу контролю приймання виклику з формуванням команди "Занято" і передавання її на пульт ПУС;
б) від'єднання від лінійного каналу згідно з 19 додатка В або по команді "Відбій" і перехід в режим "Чергове приймання";
- при прийманні через лінійні входи сигналу селективного під'єднання забезпе­чити:
а) передавання в лінійний канал сигналу контролю під'єднання, що відповідає встановленому номеру радіостанції;
б) передавання в радіоканал сигналу виклику частотою 1000 Гц з формуванням команди "Зайнято" і передачу її на пульти ПУС;
в) від'єднання від лінійного каналу згідно з 19 додатка В або за командою "Відбій" і перехід в режим "Чергове приймання";
-автоматичне відмикання передавача при неперевній роботі на передавання згідно з 10 додатка В і переведення радіостанції в режим "Чергове приймання";

-приймання через лінійні входи сигналу блокування частотою (1343 ± 2) Гц і припинення аналізу якості каналу радіозв'язку;

-приймання через лінійні входи команд управління "Приймання" і "Передавання" частотним кодом або постійним струмом (перемикач "ПОСТ.ТОК" на блоці БА-6 в положенні "ПОСТ.ТОК');

- контролювання працездатності за командою з станції розпорядчої або з пульта ПУС і передавання
інформації про працездатність на станцію розпорядчу або пульт ПУС;
-приймання радіоканалом частоти виклику 1400Гц та передавання на пульт ПУС команди "Виклик";

- передавання на пульт ПУС команди про номер основного каналу;

- перемикання шести робочих каналів з пульта ПУС;

- передавання радіоканалом команди з пульта ПУС сигналів виклику частотою 1000,1400 і 2100 Гц тривалістю згідно з 7 таблиці В.1 додатка В;

- під'єднання до лінійного каналу за командою з пульта ПУС;

- керування режимами "Приймання" і "Передавання" по команді з пульта ПУС;

- можливість роботи з будь-яким з двох пультів ПУС (з ДУ та без ДУ);

- узагальнене контролювання електричних параметрів прийомопередавача з блока автоматики і управління БА-6;

- передавання в радіоканал викликів частотою 700, 1000, 1400 і 2100 Гц з блока автоматики і управління БА-6 та ведення радіотелефонних переговорів;

-забезпечення роботи на робочих каналах частотою 2,130 МГц; 2,150 МГц для КХ та в діапазоні від 151,725 МГц до 155,975 МГц для УКХ;

- видача сигналу "тікер" з періодом 10 с тривалістю 0,5 с до завершення сеансу зв'язку;

- забезпечення випадкового під'єднання від другого сигналу СІП.

4 Контролювання справності радіостанції

Контролювання справності радіостанції з СР здійснюється надсиланням відповідної команди в ЛДС в шафі радіообладнання.
Якщо радіостанція справна , то в ЛДС на СР поступає відповідна команда.

Контроль справності радіостанції з пульта ПУС здійснюється передаванням відповідної команди в лінію ДУ в шафі радіообладнання. Для цього необхідно натиснути кнопку "КОНТ" на передній панелі пульта ПУС.

Якщо радіостанція справна , то відповідна команда з шафи радіообладнання (норма приймально-передавального пристрою) приведе до постійного свічення індикатора "ПРД" на пульті ПУС.

При переході радіостанції в режим 'Передавання" з пульта ПУС здійснюється запит справності передавального пристрою. Якщо радіостанція справна, то відповідна команда з шафи радіообладнання (норма передавального пристрою) приведе до постійного свічення індикатора "ПРД" на пульті ПУС. При несправності передавального пристрою на пульті ПУС засвічується символ "Р" на цифровому індикаторі після відпускання тангенти.

 

Контрольні запитання

1Перерахуйте які функції потрібно виконувати при перевірці працездатності радіостанції.

2 Як здійснюється контролювання роботи радіостанції з СР і ПУС?

5Робота радіостанції при організації поїзного радіозв’язку

5.1 Дії поїзного диспетчера

В системі радіозв'язку задіяно до 28-ми радіостанцій, які розміщені вздовж залізничного полотна. Лінійні виходи шафи радіообладнання радіостанцій під'єднуються до лінії диспетчерського зв'язку (ЛДС), до якої під'єднана також станція розпорядча, яка розміщена, як правило, в великих залізничних вузлах на робочому місці поїзного диспетчера.

Локомотивні радіостанції встановлюються в кабінах машиністів маневрових, поїзних локомотивів.

Поїзний диспетчер керує зв'язком з СР. Для виклику потрібного локомотива диспетчер посилає команду на під'єднання до ЛДС тієї радіостанції, яка знаходиться найближче до локомотива. Після під'єднання до ЛДС шафа радіообладнання формує наступні сигнали:
- передає в ЛДС команду блокування інших радіостанцій;

- передає по лініях ДУ1 та ДУ2 команди "Занято" на два пульти ПУС;

- передає по ЛДС на СР сигнал, який підтверджує під'єднання цієї радіостанції до ЛДС;

- передає в ефір сигнал тонального виклику частотою 1000 Гц на один із шести каналів радіостанції 11Р22С-6 УКХ і на частотах 2,130 МГц та 2,150 МГц для радіостанції11Р20С-6КХ.
Диспетчер голосом викликає потрібний йому локомотив.

Керування режимами "Приймання" та "Передавання" радіостанції під час перего­ворів диспетчера з машиністом локомотива здійснюється передаванням по ЛДС відповідних команд з СР.

Поїзний диспетчер має пріоритетне право виклику та ведення переговорів з абонентом в описаній системі радіозв'язку. В аварійних випадках черговий по станції має можливість включитись в розмову.

 

5.2 Дії чергового по станції

 

Черговий по станції може викликати потрібний йому локомотив за допомогою пульта ПУС, якщо радіоканал не зайнятий поїзним диспетчером або іншим пультом ПУС, під'єднаним до тієї ж шафи радіообладнання (у випадку зайнятості радіоканала індикатор"ЛИНИЯ" або "ЗАНЯТО" на передній панелі пульта ПУС світиться червоним кольором): для цього необхідно натиснути кнопку "ЛОК" на пульті ПУС, попередньо зняти МТ з трубкотримача або натиснути кнопку "ОТК.КАН" на пульті ПУС (індикатор "ОТК.КАН" світиться зеленим кольором). Почувши звукове підтвердження виклику,черговийпо станції голосом викликає потрібний йому локомотив. Ведення радіотелефонних переговорів здійснюється за допомогою МТ або мікрофона, кнопки ПРД і гучномовця. Керування режимами роботи шафи радіообладнання "Приймання" та "Передавання" здійснюється передаванням в лінію ДУ відповідних команд з пульта ПУС.
З моменту початку роботи з пульта ПУС (зняття МТ з трубкотримача або натискання кнопки "ОТК.КАН") шафа радіообладнання автоматично посилає команду зайнятості радіоканалу на інший пульт ПУС, який під'єднаний до тієї ж шафи радіообладнання. При необхідності переходу радіостанції на інший радіоканал черговий по станції натискає одну з шести кнопок "КАНАЛ" 1 - 6 на передній панелі пульта ПУС. В даному випадку пульт ПУС формує і передає відповідну команду в лінію ДУ на шафу радіообладнання. Шафа радіообладнання передає в лінію ДУ на пульт ПУС команду-підтвердження переходу радіостанції на потрібний канал. Індикацію вибраного радіоканалу здійснює цифровий індикатор "КАНАЛ" на передній панелі пульта ПУС. Черговий по станції має можливість також вести переговори з поїзним диспетчером. Для цього необхідно натиснути кнопку "ЛИН" на пульті ПУС (СР під'єднана до ЛДС, про що свідчить постійне свічення індикатора "ЛИНИЯ" зеленим кольором на передній панелі пульта ПУС) і голосом викликати поїзного диспетчера.

Для від'єднання ЛДС від СР потрібно повторно натиснути кнопку "ЛИН" на пульті ПУС (індикатор "ЛИНИЯ" на пульті ПУС гасне).

Після закінчення переговорів з машиністом локомотива або поїзним диспетчером черговий по станції встановлює МТ в трубкотримач або вдруге натискає кнопку "ОТК.КАН" на пульті ПУС. В даному випадку пульт ПУС формує команду "Чергове приймання" і надсилає її в лінію ДУ шафи радіообладнання. Шафа радіообладнання, в свою чергу, відповідає пульту ПУС командою про перехід радіостанції на основний канал (номер основного каналу встановлюється на блоці БА-6 кнопкою " * "), а також передає на два пульти ПУС команду "Скид занято".

 


5.3Дії машиніста при виклику диспетчера ДНЦ і чергового по станції ДСП

При необхідності поїзний диспетчер і черговий по станції можуть бути викли­кані машиністом локомотива.

Для виклику поїзного диспетчера машиніст передає з локомотивної радіостанції сигнал тонального виклику частотою 700 Гц або 2100 Гц, для виклику чергового по станції - сигнал тонального виклику частотою 1400 Гц.

При прийманні виклику 700 Гц або 2100 Гц підключається до ЛДС радіостанція з кращою якістю зв'язку, блокує решту радіостанцій і формує сигнал підтвердження приймання виклику частотою 900 Гц на локомотивну радіостанцію. Причому, при виклику поїзного диспетчера шафа радіообладнання формує і посилає команду "Зайнято" в лінії ДУ1 і ДУ2 на два пульти ПУС, а при виклику чергового по станції шафа радіообладнання формує і надсилає команду "Приймання" 1400 Гц в лінії ДУ1 та ДУ2 на два пульти ПУС.

6 Основні режими роботи радіостанції

Основними режимами роботи радіостанції є:

- "Чергове приймання";

- "Приймання";

- "Передавання".

Режим "Чергове приймання" відповідає положенню, коли МТ встановлена в трубкотримач пульта ПУС, відсутнє електричне з'єднання радіостанції до ЛДС (індикатори ОТК.КАН., ЛИН. не світяться).

Радіостанція переводиться в режим "Приймання" в одному з випадків:

1)МТ знята з трубкотримача пульта ПУС (індикатор "ОТК.КАН" на пульті ПУС світиться постійно зеленим кольором); натиснута кнопка "ОТК.КАН" на пульті ПУС (індикатор ОТК.КАН на пульті ПУС світиться постійно зеленим кольором);

2)отриманий з локомотивної радіостанції сигнал тонального виклику частотою 1400 Гц (індикатор "ВЬІЗ" на пульті світиться червоним кольором протягом 15 с. Після цього терміну станція переходить в режим "Чергове приймання", якщо не було переведено в режим "Приймання");

3)за командою з СР шафа радіообладнання під'єднана до ЛДС;

4)отриманий з локомотивної радіостанції сигнал тонального виклику 700 Гц або 2100 Гц і шафа радіообладнання під'єднана до ЛДС;

5)за командою з пульта ПУС (при натисканні кнопки ЛИН на пульті ПУС засвітиться світлодіод зеленим кольором).

Радіостанція переводиться в режим "Передавання" в одному з випадків:

1) МТ знята з трубкотримача пульта ПУС і натиснута тангента (індикатор "ПРД" на пульті ПУС світиться червоним кольором);

2)МТ знята з трубкотримача пульта ПУС і натиснута кнопка ПРД (індикатор "ПРД" на пульті ПУС світиться червоним кольором);

3)натиснута кнопка ОТК.КАН. на пульті ПУС і натиснута кнопка ПРД (індикатор ПРД на пульті ПУС світиться червоним кольором);

4)при поступленні команди "Передавання" з СР індикатор ПРД на пульті ПУС світиться червоним кольором.

Контрольні запитання

1Пояснити дії ДНЦ при здійсненні зв’язку з машиністом локомотива.

2 Пояснити дії ДСП при здійсненні зв’язку з машиністом локомотива, з ДНЦ.

3 Пояснити дії машиніста локомотива при здійсненні зв’язку з ДНЦ і з ДСП.

4 Перерахуйте режими роботи радіостанції і дії оператора для здійснення режимів.

7 Прийомопередавач радіостанції

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 740; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.051 сек.