Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Асортимент бензинів і область їх використання

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Відповідно до ГОСТ 2084-77 (з доповненнями) автомобі­льні бензини випускають таких марок: А-80; АИ-93; АИ-98 - розібратися.

У марці бензинів А вказує, що бензин автомобільний; И – дослідний метод визначення октанового числа; цифра – мінімально допустиме значення октанового числа. Якщо в маркуванні літера И відсутня, то октанове число такого бензину визначали моторним методом. Окрім того, за технічними умовами, в невеликій кількості випускають бензин “Екстра”, який відповідає марці АИ-95. Бензини, окрім АИ-95 і бензинів вищої якості, є етилованими і фарбуються.

Усі бензини, окрім АИ-95 і АИ-98, поділяють на літні та зимові. Сезонність бензину визначається тільки двома показни­ками його якості: фракційним складом і тиском насиченої пари. Літні бензини використовують з першого квітня до першого жовтня (в південних районах їх можна використовувати протягом року), зимові – з першого жовтня до першого квітня. В період переходу з літнього виду бензину на зимовий і навпаки, допускається протягом 1-го місяця використовувати бензини як літнього, так і зимового видів, а також їх суміші.

Використання взимку літнього бензину призводить до перевитрати палива на 3-5%.

Бензин АИ-93 (ОЧМ не менше 85) готують на основі бен­зину каталітичного риформінгу (платформінгу) жорсткого ре­жиму з додаванням невеликої кількості легкого бензину (етило­ваний варіант) і алкілату або алкінбензину (неетилований варі­ант). Він призначений для двигунів сучасних легкових автомо­білів “Таврія”, “Москвич”, “Волга”, ВАЗ зі ступенем стиску 8,0-8,5.

Бензин АИ-98 (ОЧМ не менше 89) випускають на основі неетилованого бензину АИ-93. Він може бути в етилованому і неетилованому варіанті. Бензини АИ-98 і АИ-95 призначені для легкових автомобілів вищого класу: ГАЗ-3105, ЗИЛ-117, ЗИЛ-4104 і зарубіжних легкових автомобілів цього ж класу, які мають двигуни зі степенем стиску 9,0-10.

Бензини вищої якості мають менший вміст органічних кислот (кислотність не більша 1,0 мг КОН/100мл), меншу концентрацію смол як на місці виробництва, так і на місці споживання, масова частка сірки обмежена до 0,05%, індукційний період збільшений до 1200 хв.Основні показники якості вітчизняних автомобільних бензинів подано в табл. 1.13.

 

 

Таблиця 1.13

Основні показники якості автомобільних бензинів

 

Показник АИ-80 АИ-93 АИ-95 АИ-98
Детонаційна стійкість: - ОЧМ - ОЧД Концентрація свинцю, г на 1дм3 бензину, не більше: - етилованого - неетилованого Фракційний склад tпп, °С, не нижче: - літнього виду - зимового виду - t10%, °С, не вище літнього/зимового - t50%, °С, не вище літнього/зимового - t90%, °С, не вище літнього/зимового - tкк, °С, не вище літнього/зимового - залишок в колбі, %, не більше - залишок і втрати, %, не більше Тиск насиченої пари, кПа: - літнього виду, не більше - зимового виду Кислотність, мг КОН/100см3 бензину, не більше Концентрація смоли, мг на 100 см3 бензину не більше: - на місці виробництва - на місці споживання Індукційний період, хв, не менше Масова частка сірки, %, не більше         0,37 –   – 70/55 115/100 180/160 195/185 1,5 4,0   66,66 66,66-93,3   3,0     0,10         0,37 –   – 70/55 115/100 180/160 195/185 1,5 4,0   66,66 66,66-93,9   3,0     0,10

 

3.9. Закордонні класифікації автомобільних бензинів

 

У більшості промислово розвинених країнах використо­вують в основному дві марки бензинів: “Преміум” з ОЧД 97-98 і “Регулятор” з ОЧД 90-94. У США, Англії та Німеччині існує ще одна марка “Супер” з ОЧД 100-101, виробництво якого не перевищує 4-6% від загального виробництва автомобільних бензинів. У багатьох країнах використовують бензин тільки однієї марки.

Деталізовані вимоги до якості бензинів у більшості країн установлюються фірмовими або військовими специфікаціями. Технічні умови, що діють у державному масштабі, нормують лише загальні вимоги за найважливішими показниками. Типовим прикладом таких технічних умов є специфікація ASTN на автомобільні бензини США (табл. 1.14). Специфікацією передбачається випуск двох марок бензинів “Преміум” і “Регулятор”, які залежно від показників випарності (фракційний склад і тиск насиченої пари) поділяють на п’ять типів: С (Cold) – для холодних кліматичних умов; М (Mild) – для помірних умов; W (Warm) – для теплої погоди; Н (Hot) – для жаркого клімату; E (Estreme) – для особливо важких умов. До специфікації прикладено таблицю, у якій показано по кожному штату США, які бензини і в які місяці року повинні використовуватися.

 

Таблиця 1.14

Специфікація ASTM на автомобільний бензин

 

Показник Тип бензину
C M W H Е
Фракційний склад: температура перегонки, °С, не вище: - 10% - 50% - 90% - к.к. - залишок, %, не більше Тиск насиченої пари, МПа, не більше Октанове число - ОЧД “Преміум” - “Регулятор” - ОЧМ “Преміум” - “Регулятор” Вміст фактичних смол, мг/100 мл, не більше Випробування на мідній пластинці, бали, не більше     0,0827           0,0698           0,0595           0,0517           0,0465      

 

У США існують окрім того, специфікації фірм, якими передбачено інші фізико-хімічні показники і характеристики складу й якості автомобільних бензинів. Так специфікацією фірми “Mobil oil” допускається використання як антидетонатора не тільки ТЕС, але й ТМС:

 

Показники “Преміум” “Регулятор”
ОЧД, не менше Вміст г/л не більше: - ТЕС - ТМС 98,5   0,25 0,40 92,0   0,23 0,40

 У США частка бензинів “Преміум” складає близько 15%, бензинів “Регулятор” – близько 75%, при чому вже у 1995 р. частка етилованих бензинів складала 35%, при середньому вмісті свинцю 0,29 г/л. Прийнято рішення про повний перехід на неетиловані бензини. Планується в даний момент випускати неетиловані бензини двох марок: “Регулятор” з ОЧД 92 (85% від загальної кількості) і “Преміум” з ОЧД 96.

Типові специфікації, які діють в Англії передбачають випуск бензинів “Супер”, “Преміум” і “Регулятор”. В них так само, як і у специфікації ASTM, якість бензинів регламентується за обмеженим числом показників. Детальніші вимоги уста­новлюють фірмовими специфікаціями. Основні показники, що нормуються специфікацією фірми “Shell” подано нижче:

 

№ з/п Показники “Супер” “Пре-міум” “Регулятор”
ОЧД не менше:
Вміст ТЕС, г/л не більше: 0,7 0,7 0,58
Вміст фактичних смол, мг/100 мл, не більше 0,40   0,40 0,40
Індукційний період, хв., не менше
Випробування на мідній пластинці, балці, не більше
Зовнішній вигляд Світла прозора рідина

 

Окрім того цією специфікацією передбачається зміна фрак­ційного складу і тиску насиченої пари залежно від сезону: жов­тень – лютий, березень – квітень, травень – березень.

У країнах Європейського союзу (колишнє ЄЕС) частка бензинів “Преміум” складає 78%, а бензинів “Регулятор” – 22%, як правило вони етиловані з вмістом ТЕС від 0,15 до 0,40 г/л бензину. Октанове число бензинів “Регулятор” може коливатися від 91 до 92. Рішенням Ради країн ЄЕС від 20.03.85 р. за №85/210 ЄЕС на перспективу затверджений єдиний неетилований бензин “Преміус” з ОЧД 95 (ОЧМ 85). В даний час усі моделі автомобілів переводяться на використання тільки неетилованих бензинів.

 

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 882; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.024 сек.