Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Типи рупорних антен та їх геометричні розміри
Читайте также:
 1. Антенатальный анамнез.
 2. Антенны метровых, дециметровых и сантиметровых волн
 3. Антенные устройства. Селекция радиосигналов
 4. БЕЗПЕКА ПРАЦI ПIД ЧАС ВИКОНАННЯ МОНТАЖНО - ПРОФІЛАКТИЧНИХ РОБIТ З АНТЕННО-ФIДЕРНИМИ ПРИСТРОЯМИ НА ВИСОТI
 5. Визначимо розміри зони хімічного забруднення.
 6. Вібраторні, щілинні та смужкові антени. Рамкові антени.
 7. Властивостей дводзеркальних антен
 8. Входной импеданс антенны
 9. Геометричні об’єкти в системі Компас-3D
 10. Геометричні примітиви
 11. ДАЛЬНЮ ЗОНИ АНТЕН
 12. Діаграма спрямованості та КСД рупорних антен

Спрямовані властивості рупорних антен

 

 

 

Хвилеводні випромінювачі мають широку ХС, малий КСД, погано узгоджені з вільним простором. Для підвищення спрямованості, КСД та покращання узгодження переходять до рупорних антен.

Рупорна антена − це антенний пристрій, який утворюється шляхом плавного розширення стінок хвилеводу в одній або в обох площинах.

Основні типи рупорів утворюються в результаті розширення стінок прямокутного або круглого хвилеводу.

Найчастіше використовуються (рис. 8.2) секторіальні, пірамідальні та конічні рупори.

 

 

Секторіальним рупором називають такий рупор, який утворюється шляхом збільшення лише одного розміру поперечного перерізу хвилеводу, а другий розмір залишається незмінним. Розрізняють Н-секторіальний рупор (рис. 8.2, а), коли збільшується розмір хвилеводу у площині Н, та Е-секторіальний рупор (рис. 8.2, б), коли збільшується розмір хвилеводу у площині Е.

Пірамідальним рупором (рис. 8.2, в) називають такий рупор, у якого збільшуються розміри в обох площинах.

Конічний рупор (рис. 8.2, г) − це рупор, який утворюється розширеням стінок круглого хвилеводу.

Із перелічених типів найпоширеніші секторіальні та пірамідальні рупори.

На рис. 8.3. наведені основні геометричні параметри рупорної антени. До них відносять:

точка О − вершина рупора, розташована як місце перетину стінок рупора, що розширюються;

− довжина рупора у площині Е (або Н), це найменша відстань від вершини рупора до його розкриву;

− розмір розкриву рупора у площині Е (або Н);

ρ − відстань від вершини до довільної точки на розкриві рупора;

о − кут розкриву рупора;

b (а) − розміри вузької (широкої) стінок хвилеводу, що живить рупор.

 

Плавне збільшення розмірів поперечного перерізу в рупорах призводить до звуження ХС та збільшенню КСД порівняно із хвилеводом. Окрім того, у пірамідальних та H- секторіальних рупорах хвильовий опір плавно трансформується до хвильового опору вільного простору, що покращує узгодження антен із вільним простором.

 

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 1123; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.198.55.167
Генерация страницы за: 0.001 сек.