Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Амплітудно-фазовий розподіл у розкриві рупора

 

При плавному переході від хвилеводу до апертури рупора ділянка плоскої хвилі малих розмірів плавно перетворюється в ділянку хвилі більших розмірів з фронтом циліндричним (в секторіальних рупорах) або близьким до сферичного (у пірамідальних рупорах). Структура поля в рупорах нагадує структуру поля у хвилеводі, збігаються амплітудні розподіли полів у розкривах, зменшується лише густина потоку потужності. Амплітудні розподіли для хвилеводу та різних рупорів наведений на рис. 8.4.

Основною відміною поля в рупорі від поля у хвилеводі є те, що фронт хвилі у рупорі не плоский, а циліндричний (для секторіальних рупорів) або близький до сферичного (для пірамідальних рупорів). Це пов’язано із різними геометричними шляхами, що проходять промені від вершини рупора до центра його розкриву та від вершини рупора до довільної точки у розкриві рупора. Внаслідок цього розкрив рупора не може бути синфазним.

 

Різниця початкових фаз полів, що збуджується у центрі розкриву рупора та між будь-якою довільною точкою в площині Н .(8.7)

Для випадку представимо , отримаємо

.

Аналогічно для площини Е можна отримати

,

де

  – довжина хвилі в Е-рупорі, яка є такою ж як у хвилеводі.

Отже, в рупорних антенах фазовий розподіл є квадратичним (рис. 8.5): в Н-рупорі − в площині Н; в Е-рупорі − в площині Е; в пірамідальному рупорі − в обох площинах.

Максимальні фазові зсуви у крайніх точках розкриву будуть дорівнювати:

. (8.8)

Закони АФР у рупорних антенах наведені у табл. 8.1

 

 

Таблиця 8.1

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 1161; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського. 1 страница
 2. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського. 2 страница
 3. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського. 3 страница
 4. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського. 4 страница
 5. Алгоритм розподільчого методу формування составів багатогрупних поїздів
 6. Аналіз розподілу прибутку, обґрунтування основних напрямів використання прибутку.
 7. Аналіз розподілу та кооперації праці.
 8. Вертикальні системи розподілу
 9. Вибір каналу розподілу
 10. Вибір учасників каналу розподілу
 11. Випадкові змінні х та у стохастично залежні, якщо зміна однієї з них викликає зміну розподілу другої (умовний розподіл однієї з них залежить від значень другої).

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.