Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 1. Сутність та функції грошей
ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ТА ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ПО ТЕМАХ

Питання для обговорення:

1. Що відноситься до безпосередніх передумов появи грошей?

2. Які переваги грошового обміну товарів і послуг над товарним?

3. Охарактеризуйте еволюцію форм вартості.

4. У чому складаються особливості золотих грошей?

5. Які недоліки мали гроші у формі злитків?

6. Що являють собою повноцінні гроші?

7. Що являє собою білонна монета?

8. Чим обумовлена можливість функціонування в обігу білонної монети?

9. Чому стала можливим поява в обігу грошових знаків без повного забезпечення дорогоцінними металами?

10. Коли був здійснений відхід від конвертованості паперових грошових знаків у грошовому обігу більшості країн?

11. Що означає процес демонетизації золота?

12. У чому сутність і відмінності паперових і кредитних грошей?

13. Яким законам підлеглий оборот кредитних грошей?

14. Що таке класична банкнота і якими характерними ознаками вона володіє?

15. Які особливості характерні для обороту класичної банкноти?

16. Що таке сучасна банкнота і якими характерними ознаками вона володіє?

17. Що являють собою депозитні гроші й у чому їхня відмінність від електронних?

18. У чому виявляється функція грошей як порівняння вартості?

19. Що таке ціна і під впливом яких факторів вона формується?

20. Що таке масштаб цін і в чому його відмінність в умовах функціонування повноцінних і неповноцінних грошей?

21. У чому виявляється функція і роль грошей як засіб обігу?

22. У чому особливості функціонування грошей як засобу платежу?

23. У чому відмінність функції і роль грошей як засіб обігу і засоби платежу?

24. У чому виявляється функція і роль грошей як засіб нагромадження?

25. Що являє собою і яка роль функції грошей як засіб утворення скарбів?

26. Яким образом гроші виконують свої функції в економічних взаєминах з іншими країнами?

 

Тести для самоконтролю:

1. Кредитні гроші:

а) емітуються банком для фінансування бюджетного дефіциту;

б) не зв'язані з потребою обороту в грошах;в) примусово вводяться в оборот;

г) тісно пов'язані з потребою обороту в грошах.

 

2. До якої форми грошей відносяться грошові знаки, що випускаються в обіг з метою покриття державних витрат?

а) кредитні гроші;

б) паперові гроші;

в) депозитні гроші;

г) електронні гроші.

 

3. Паперові гроші – це знаки вартості:

а) які виготовлені з папера;

б) які емітуються відповідно до потреби обороту в грошах;

в) які емітуються для покриття бюджетного дефіциту;

г) які існують у наявній формі.

4. Характерною ознакою сучасної банкноти є:

а) випуск емісійним банком замість комерційних векселів;

б) відсутність внутрішньої вартості;

в) обов'язковий обмін на золото;

г) подвійне забезпечення.

 

5. Перевагою банкноти в порівнянні з векселем є наступне:

а) терміновість зобов'язання;

б) зв'язок з конкретною торговельною операцією;

в) приватна гарантія капіталом підприємців;

г) суспільна гарантія Центрального банку.

 

6. Банкнота «класична»:

а) має приватну гарантію;

б) зв'язана з конкретною торговельною операцією;

в) є терміновим зобов'язанням банку;

г) розмінна на золото.

 

 

7. Гроші є:

а) засобом платежу;

б) засобом порівняння вартості;

в) засобом нагромадження вартості;

г) усім перерахованим вище відразу.

 

8. Функцією грошей є:

а) утворення фінансових фондів;

б) засіб обігу;

в) розподіл вартості;

г) уповільнення інфляції.

 

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 1144; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.