Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Які фактори впливають на процентну ставку?

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Тема 6. Позичковий відсоток: сутність, функції, межі

Питання для обговорення:

1. Що являє собою позичковий відсоток?

2. Яка економічна сутність позичкового відсотка?

3. Що розуміється під нормою позичкового відсотка?

4. Чи рівнозначні поняття «ставка» і «норма» відсотка?

5. Які основні розходження між кредитним і позичковим відсотком?

6. Перелічите специфічні функції позичкового відсотка?

7. У яких умовах розвитку економіки чільного значення набуває така функція відсотку як збереження капіталу?

8. Охарактеризуйте механізм дії розподільчої функції відсотка.

9. У чому принципова різниця між стимулюючою дією кредиту і відсотка?

10. Яка роль позичкового відсотка?

11. Як визначається «нижня» і «верхня» границя позичкового відсотка?

12. Як визначається рівноважна ціна кредитних ресурсів?

13. Які види процентних ставок Ви знаєте?

14. Чим відрізняються поняття «ставки відсотка» від «процентних чисел»?

15. Коли банкові вигідно використовувати процентну ставку, що плаває.

16. При видачі позичок, які для банку процентні ставки більш ефективні, номінальна чи реальна?

17. Чим відрізняється номінальна процентна ставка від реальної?

18. У чому полягає відмінність ставок «КИБИД» і «КИБОР»?

19. Які Ви знаєте теорії відсотка?

Тести для самоконтролю:

а) величини видаваної позички;

б) рівень інфляції;

в) дисконтна ставка Центрального банку;

г) усі перераховані.

 

2. Позичковий відсоток це:

а) ціна позичкового капіталу;

б) плата за використання позички;

в) своєрідна (ірраціональна) ціна позичкового капіталу;

г) сума грошей, одержуваних банком від позичальника.

 

3. Джерелом оплати позичкового відсотка позичальником банкові є:

а) частина отриманої позичальником позички;

б) грошовий потік позичальника;

в) виторг, отриманий від реалізації об'єкту, який надається в кредит;

г) прибуток позичальника, отриманий від реалізації об'єкту. який надається в кредит.

 

4. Що є реальною процентною ставкою:

а) номінальна ставка з урахуванням норм резервування;б) номінальна ставка з урахуванням співвідношення попиту та пропозиції кредитних ресурсів;

в) номінальна ставка як різниця між реальною процентною ставкою й очікуваним темпом інфляції;

г) номінальна процентна ставка плюс ринкова ставка відсотка.

 

5. Виберіть найбільш вірне визначення нижньої границі позичкового відсотка:

а) це банківський відсоток по позичці з урахуванням ринкових умов;

б) це банківський відсоток по позичці з урахуванням рентабельності позичальника;

в) це базова процентна ставка банку;

г) це ставка, що враховує витрати банку по залученню засобів, надбавку за ризик і планований прибуток.

 

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 431; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.