Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Поняття про критику. Спростування як окремий випадок критики

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Критика – це обгрунтування безпідставності процесу аргументації, який відбувся раніше. Структура будь-якої критики складається з тези, аргументів і демонстрації. Окремим випадком критики є спростування.

Спростування – це логічна дія, в процесі якої встановлюється хибність тези, або неспроможність доведення в цілому. Спростування може бути виконано трьома способами:

· спростування тези;

· спростування аргументів;

· спростування демонстрації.

Спростування тези.Спростування тези - це такий вид спростування, за допомогою якого встановлюється хибність тези. Спростування тези здійснюється 2 способами:

1) доведення істинності антитези,

2) зведення до абсурду.

Спростування шляхом доведення істинності антитези полягає у встановленні істинності нової тези, яка суперечить спростовуваній. Цей вид спростування будується так:

1) висувають антитезу,

2) шляхом доведення встановлюють її істинність,

3) застосовуючи закон виключеного третього, відкидають тезу як хибну.

Наприклад, потрібно спростувати тезу: “Суддя може брати участь у будь-якому судовому процесі”.

1) Висуваємо антитезу: “Невірно, що суддя може брати участь у будь-якому судовому процесі”.

2) Будуємо доведення антитези. Відомо, що суддя Н. є потерпілим. Існує загальне положення: “Суддя не може брати участь у тому судовому процесі, де він виступає як потерпілий”.

3) Отже, тезу треба визнати хибною.

Спростування в формі “зведення до абсурду” полягає в тому, що з тези, яку треба спростувати, виводяться наслідки, які суперечать фактам дійсності або доведеним раніше істинним положенням.

Побудова даного виду спростування відбувається так:

1) припускають істинність спростовуваної тези,

2) із даної тези виводять наслідки, які також повинні бути істинними, згідно з пунктом 1,

3) якщо наслідок виявиться хибним, то за правилом умовно-категоричного умовиводу визнають хибність підстави, якою є спростовувана теза.

Переконавшись у хибності наслідків, робимо висновок про хибність тези. Наприклад:Якщо пароплав зазнав аварії, потрапивши на коралові рифи, то в цьому районі дно моря повинно бути вкрите кораловими рифами.

В цьому районі дно моря не вкрите кораловими рифами.

Пароплав зазнав аварії не внаслідок того, що потрапив на коралові рифи.

Міркування відбувається наступним чином:

1. Т®С 2.С Ú F, F 3. Т®С, ùС

ù C ù Т

Спростування аргументів.Спростування аргументів – це такий вид спростування, за допомогою якого встановлюють необґрунтованість тези шляхом доведення хибності аргументів. Коли встановлено, що аргументи, за допомогою яких обґрунтовується теза, хибні, то теза буде необґрунтованою.

Для того, щоб спростувати аргументи, треба з’ясувати їх суть. Після цього встановлюється, що аргументи є хибними і непереконливими положеннями. Спростування аргументів не означає спростування самої тези. Також критика аргументів може бути виражена в тому, що опонент вказує на неточність фактів, підтасовування процедури узагальнення статистичних даних, на некомпетентність експерта.

Наприклад, теза: “Злочин скоїв Н., який мав уже засудженість” "доводиться" таким чином:

1. Усі, раніше засуджені, скоюють нові злочини.

2. Н. був раніше засудженим.

Отже, Н. скоїв злочин

Це доведення спростовується тим, що істинність більшого засновку (аргументу) є сумнівною.

Спростування демонстрації.Спростування демонстрації досягається шляхом встановлення того факту, що між аргументами і тезою немає логічного слідування. Спростування, як і доведення здійснюється у формі умовиводу.

Слід мати на увазі, що для створення видимості логічного зв’язку між аргументами і тезою полемісти можуть використовувати “мовні трюки”:“З усією визначеністю можна сказати, що з наведених фактів випливає…”, “Всім зрозуміло, що в цій ситуації можна зробити лише один висновок...”, “Факти впевнено підтверджують ідею про те, що…” і т.п.

Критика не може бути визнана спростуванням у трьох випадках:

1. Аргумент не є вірогідним твердженням.

2. Демонстрація – правдоподібне (ймовірне) міркування.

3. Якщо має місце як перше, так і друге.

5.4. Правила й помилки в доведенні та спростуванні

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 2189; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.