Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Визначити правильну відповідь. Завдання до практичного виконання
Завдання до практичного виконання

1. Збільшення сукупного попиту приведе до зростання рівноважного реального ВВП і рівня цін, якщо його зрушення відбуваються на:

1) кейнсіанському, проміжному і класичному відрізках кривої АS,

2) проміжному відрізку кривої АS;

3) класичному відрізку кривої АS;

4) кейнсіанському відрізку кривої АS.

 

2. У моделі “сукупний попит–сукупна пропозиція” зростання сукупного попиту приведе:

1) до зростання граничної схильності до заощаджень;

2) до зростання реального обсягу виробництва на кейнсіанському відрізку кривої АS;

3) до зростання реального обсягу виробництва на класичному відрізку кривої АS;

4) до зростання цін на кейнсіанському відрізку кривої АS.

 

3. Зростання сукупних витрат у кейнсіанській моделі приведе до зрушення кривої сукупного попиту:

1) вправо – на величину зростання сукупних витрат, помножену на значення мультиплікатора:

2) вправо – на величину зростання сукупних витрат;

3) вліво – на величину зростання сукупних витрат.

 

4. Який із чинників переміщуватиме криву сукупного попиту вліво:

1) песимістичні оцінки людьми своїх майбутніх доходів;

2) заходи стимулюючої монетарної політики;

3) підвищення темпів економічного зростання в інших країнах – торговельних партнерах даної країни;

4) зростання реальної вартості фінансових активів та нерухомого майна;

5) збільшення світового виробництва нафти (дана країна є імпортером нафти).

 

5. Переміщення кривої сукупного попиту не може відображати:

1) підвищення цін і зростання реального ВВП одночасно;

2) підвищення цін без зростання реального ВВП;

3) зростання реального ВВП без підвищення цін;

4) підвищення цін і зниження реального ВВП одночасно;

5) усі твердження неправильні.

 

6. Крива сукупної пропозиції виражає залежність:

1) рівнем цін і споживаним реальним ВВП;

2) рівнем цін і виробленим реальним ВВП;

3) рівнем цін, який визначають покупці, і рівнем цін, що задовольняє продавців;

4) обсягами виробленого і спожитого ВВП;5) усі відповіді неправильні.

 

7. Який чинник переміщуватиме криву довгострокової сукупної пропозиції вліво:

1) зростання кількості трудових ресурсів;

2) підвищення мінімальної заробітної плати;

3) збільшення обсягу капіталу, яким володіє національна економіка;

4) підвищення ефективності виробництва;

5) збільшення пропозиції земельних ресурсів.

 

8. До цінових чинників, які визначають нахил кривої короткострокової сукупної пропозиції, не належать:

1) залучення у виробництво додаткової робочої сили з нижчим рівнем кваліфікації;

2) екологічнінормативи та санкції;

3) розширення збуту на віддалених ринках;

4) додатковівитрати на підприємницьку діяльність.

 

9. Яку обставину економісти не використовують для пояснення додатного нахилу кривої короткострокової сукупної пропозиції:

1) негнучкість номінальної зарплати;

2) неправильні уявлення працівників щодо рівня своєї заробітної плати;

3) недосконалу інформацію учасників ринкового процесу;

4) хронічну інфляцію;

5) негнучкість цін.

 

10. Якщо національна економіка досягла повної зайнятості, а обсяг сукупного попиту зростає, то це означає, що в економіці:

1) є дефляційний розрив;

2) є інфляційний розрив;

3) є дефіцит державного бюджету;

4) розвивається стагфляція;

5) рівень цін знижується.

 

11. Якщо у національній економіці відбулося несприятливе збурення пропозиції, то:

1) крива АS переміститься вправо;

2) рівень цін підвищиться;

3) обсяг національною виробництва збільшиться;

4) витрати виробництва на одиницю продукції зменшаться;

5) усі твердження неправильні.

 

12. Яке твердження неправильне:

1) інтеграція країни у світову економіку забезпечує ефективніше використання ресурсів, і крива АS переміщується вправо;

2) несприятливе макросередовище переміщуватиме криву короткострокової сукупної пропозиції вліво;

3) очікування високої інфляції в майбутньому підвищує сукупний попит сьогодні;

4) зі зростанням обсягу національного виробництва дія цінових чинників сукупної пропозиції спричиняє зниження витрат виробництва на одиницю продукції.

 

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 745; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.021 сек.