Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

V. Перелік практичних навичок

з модуля "Безпека життєдіяльності":

– визначати зміст і сутність основних понять і термінів, якими оперує безпека життєдіяльності;

– орієнтуватися в методологічних засобах і методах дослідження безпеки життєдіяльності;

– ідентифікувати небезпеку;

– складати номенклатуру небезпек;

– здійснювати таксономію небезпеки;

– визначати причини та можливі наслідки небезпек;

– оцінювати рівень небезпеки.

– вибирати ефективні засоби захисту від шуму, вібрації, іонізуючих випромінювань.

– визначати методи захисту впливу електромагнітних випромінювань на організм людини;

– визначити ступінь і характер навантаження організму в процесі праці;

– визначити фактори, що впливають на продуктивність праці;

– визначати роль біоритмів у забезпеченні безпеки людини та її життєдіяльності;

– визначити шляхи захисту людини від інфекційних хвороб, хвороб, які передаються статевим шляхом, від СНІДу;

– визначати принципи та заходи захисту в умовах НС;

– визначити шляхи захисту медичного працівника від небезпечних та життєво небезпечних інфекційних захворювань;

- визначити професійні шкідливості у життєдіяльності лікаря.

Vi. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ засвоєння модуля "Безпека життєдіяльності"

1. Визначення поняття «безпека життєдіяльності», предмета та об'єкта її вивчення. Поняття безпеки, небезпеки, ризику.

2. Визначення та приклади небезпечних, шкідливих, уражаючих, нейтральних і необхідних факторів. Класифікація негативних чинників.

3. Принципи, методи і засоби забезпечення безпечної життєдіяльності.

4. Внутрішній та зовнішній вплив на організм людини. Залежність психофізичного стану від рівня зовнішніх та внутрішніх чинників.

5. Природні фізіологічні системи захисту організму. Імунітет, адаптація.

6. Типові моделі психологічних реакцій організму у разі екстремальних ситуацій. Стрес, фобія.

7. Класифікація негативних факторів середовища життєдіяльності та їх характеристика. Гранично допустимий рівень фактора.8. Вплив метеорологічних умов на життєдіяльність людини, поняття про метеочутливість.

9. Дія електромагнітних полів на життєдіяльність людини, засоби захисту від них.

10. Дія іонізуючого випромінювання. Принципи забезпечення радіаційної безпеки.

11. Хімічні фактори та шляхи надходження хімічних речовин в організм людини. Принципи хімічної безпеки.

12. Поняття про інформаційну небезпеку та нові види небезпек, що породжуються науково-технічним прогресом.

13. Здоров'я людини, його визначення та показники.

14. Фактори ризику та групи ризику виникнення захворювань.

15. Оздоровчі системи та способи загартування організму.

16. Механізм впливу алкоголю на організм людини та пов'язана з ним небезпека індивідуального та суспільного життя.

17. Механізм впливу тютюнопаління на організм людини та пов'язана з ним загроза здоров'ю.

18. Поняття про наркотизм, способи відлучення від наркотиків.

19. Вплив харчування на життєдіяльність людини. Шляхи надходження шкідливих речовин у харчові продукти.

20. Наслідки потрапляння у харчові продукти пестицидів, харчових добавок, стимуляторів росту.

21. Генетично модифіковані продукти та їх небезпека для здоров'я людини.

22. Небезпека надходження радіонуклідів у харчові продукти, особливості харчування в умовах радіаційного забруднення.

23. Особливості роботи медичного працівника з ВІЛ-інфікованими пацієнтами. Поняття про «виробничу аварію» та порядок дій у разі її виникнення.

24. Особливості роботи медичного працівника із хворимина вірусний гепатит. Профілактика інфікування вірусами гепатиту.

25. Профілактичні заходи у професійній діяльності лікаря-фтизіатра. Національна програма боротьби з туберкульозом.

26. Професійні шкідливості роботи лікаря-рентгенолога, радіолога. Посадові інструкції, що регламентують безпеку професійної діяльності лікарів цих професій.

27. Створення та випробування генетично-модифікованих організмів: небезпека для лікаря та суспільства. Закони, що регулюють генетично-інженерну діяльність.

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 575; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.026 сек.