Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 8. МАКРОЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Тема 7. МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Валовий національний продукт, ВНП (Gross domestic product,
GDP)
- загальна ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг, створених в країні протягом року.

 

Валовий внутрішній продукт, ВВП (Gross domestic product,
GDP) -
ВНП, зменшений на суму зовнішньоторговельного сальдо.

 

Чистий національний продукт, ЧНП (Net domestic product, NDP) - ВНП, зменшений на суму амортизаційних відрахувань.

 

Національний дохід (National income, NI) - ЧНП мінус непрямі податки.

 

Особистий дохід (Private income) - дохід домогосподарств до сплати податків.

 

Розпоряджувальний дохід (Disposable income) - особистий дохід мінус індивідуальні податки.

 

Номінальний ВНП (Nominal GDP) – обсяг ВНП у поточних цінах.

Реальний ВНП (Real GDP) - обсяг ВНП з урахуванням зростання цін.

 

Інфліювання та дефліювання ВНП (Inflation and deflation of GDP) - засоби вирахування реального обсягу ВНП шляхом ділення номінального ВНП на індекс цін.

 

Трансфери (Transfers) - державні сплати окремим індивідам на безвідплатних засадах.

Індекс цін (Price index) - відношення сукупної ціни «ринкового кошика» в році, що минає, до ціни аналогічного «ринкового кошика» в базовому році.

 

Державний борг (State debt) - сума накопичених за певний період часу бюджетних дефіцитів за винятком позитивних сальдо бюджету, що мали місце за той же час.

 

Внутрішній державний борг (Internal debt) - борг держави перед юридичними та фізичними особами своєї країни.

 

Зовнішній державний борг (External debt) - борг іноземним державам, організаціям або окремим особам.

 

Фінансова система (Financial system) - система відносин з приводу розподілу та використання грошових ресурсів.

 

Державний бюджет (State budget) - основний фінансовий план держави.

Дефіцит бюджету (Budget deficit) - сума, на яку витрати бюджету перевищують його доходи у визначеному році.

 Комерційні банки (Commercial banks) - банки, що здійснюють широкий діапазон операцій, перш за все відкриття рахунків та надання позик.

 

Центральний банк (Central bank) - головний кредитно-емісійний інститут держави, котрий регулює обіг грошей і проводить кредитно-грошову політику.

 

Економічний цикл (Economic cycle) - підйоми та спади в економіці, що повторюються протягом кількох років.

 

Депресія (Depression) - період значного зменшення виробництва, зайнятості та рівня цін.

 

Пожвавлення (Enlivening) - період підвищення рівня виробництва і зайнятості до повної зайнятості.

 

Криза (Crisis) - період, коли показники виробництва та зайнятості досягають найнижчого рівня. Супроводжується банкрутством підприємств, безробіттям.

 

Розрахунок ВНП за потоком доходів (Income flow mode) - сума всіх доходів, отриманих від виробництва усього обсягу продукції цього року (заробітна платня, прибуток, рента, дивіденди, банківський відсоток та ін.).

 

Розрахунок ВНП за потоком видатків (Expenses flow mode) - сума всіх видатків на кінцеву продукцію (споживання споживачів (consumer), державні закупки (government purchases), інвестиції бізнесу (investment), чистий експорт (net exports).

 

Економічне зростання (Economic growth) - зростання реального обсягу ВНП в абсолютних цифрах або в розрахунку на душу населення.

 

Екстенсивне економічне зростання (Extensive growth) - базується на зростанні обсягу ресурсів, що використовуються.

 

Інтенсивне економічне зростання (Intensive growth) - базується на більш ефективному використанні ресурсів.

 

Абсолютна перевага (Absolute advantage) - здатність країни виробляти товар або послугу з меншими витратами ресурсів у порівнянні з іншими торговими партнерами.

 

Порівняльна перевага (Comparative advantage) - здатність країни виробляти товар або послугу з відносно меншими альтернативними витратами в порівнянні з іншими торговими партнерами. Є економічною основою спеціалізації та торгівлі.

 

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 328; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.022 сек.