Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ТЕСТ ДЛЯ САМООЦІНКИ №3

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

A. DE

B. EF

C. FG

D. AB

E. AC

 

21. Одним із розв’язків для проблеми побічних наслідків є:

A. Надати споживачам субсидії на величину FG.

B. Надати споживачам субсидії на величину AB.

C. Оподаткувати виробників на величину DE.

D. Оподаткувати споживачів на величину EF.

E. Оподаткувати споживачів на величину DE.

 

22. Якщо уряд корегує цю проблему побічних наслідків за допомогою податку так, що всі витрати включаються у витрати виробництва, тоді ціна продукту встановлюється в точці:

A. A.

B. D.

C. E.

D. F.

E. G.

 

 
 

Застосуйте нижчеподані криві попиту та пропозиції для відповідей на запитання 23-25. Точка А представляє поточний рівноважний рівень обсягу виробництва цього продукту, а точка В представляє оптимальний рівень обсягу виробництва з точки зору суспільної перспективи.

 

23. Цей графік показує, що:

A. Вигоди переливання від виробництва цього продукту.

B. Витрати переливання від виробництва цього продукту.

C. Надмірний розподіл ресурсів на виробництві цього продукту.

D. Несприятливі побічні наслідки від виробництва цього продукту.

E. Немає ні витрат, ні вигід від переливання для суспільства.

 

24. Якщо уряд вирішує скорегувати цей побічний наслідок за допомогою субсидій для споживача, то:

A. Крива попиту переміщуватиметься з до .

B. Крива пропозиції переміщуватиметься з до .

C. Крива попиту переміщуватиметься з до .

D. Крива пропозиції переміщуватиметься з до .

E. Жодне з поданих вище тверджень не станеться.

 

25. Якщо уряд вирішує скорегувати цю проблему переливів, субсидуючи виробників, то:

A. Крива попиту переміщуватиметься з до .

B. Крива пропозиції переміщуватиметься з до .

C. Крива попиту переміщуватиметься з до .

D. Крива пропозиції переміщуватиметься з до .

E. Жодне з поданих вище тверджень не станеться.

 

26. Позиція економістів щодо розподілу ресурсів для контролю за забрудненням:

A. Всі форми забруднення повітря і води слід усунути.B. Заходи уряду щодо зменшення забруднення мають нульову альтернативну вартість.

C. Забруднення треба знизити до рівня, при якому граничні суспільні витрати на контроль за забрудненням дорівнюють граничним суспільним вигодам від контролю за забрудненням.

D. Рівень контролю за забрудненням повинен грунтуватися на порівнянні сумарних вигід і витрат, а не граничних вигід і витрат.

 

27. Теорія суспільного вибору ґрунтується на ідеї, що:

A. Зацікавленність і егоїзм керують учасниками тільки приватного сектора економіки.

B. Зацікавленність і егоїзм керують учасниками тільки державного сектора економіки.

C. Зацікавленність і егоїзм керують учасниками і в приватному, і в державному секторі економіки.

D. Інтереси суспільства є основною метою учасників приватного сектора економіки.

 

28. З якими з наступних тверджень погодилася б теорія суспільного вибору?

І. Державні діячі звичайно ставлять суспільні інтереси над особистими інтересами.

ІІ. Відповідно до гіпотези середнього виборця немає істотних відмінностей в позиціях кандидатів, що висунули свої кандидатури на виборні посади.

ІІІ. Більшість виборців добре інформовані про кандидатів на виборну посаду.

A. Тільки I.

B. Тільки ІІ.

C. Тільки IІІ.

D. Тільки ІI і ІІІ.

E. І, ІІ і IІІ.

 

 

1. Під час депресії 1930-х років ціна на радіоприймачі впала на 30 %. На стільки ж приблизно впала кількість проданих приймачів. Це означає, що крива попиту на радіоприймачі:

 

A. Була еластичною.

B. Була нееластичною.

C. Була одиночно-еластичною.

D. Повинна була зміститися вліво.

E. Повинна була зміститися вправо.

 

2. Якщо ціна на відео касети падає і падають витрати споживачів на відеокасети, то можна зробити висновки, що:

 

A. Попит на касети є нееластичним.

B. Попит на касети є еластичним.

C. Попит на касети є одиночно-еластичним.

D. Відеокасети є товаром низької якості.

E. Відеокасети є товаром доброї якості.

 

3. З маркетингового огляду випливає, що дохід з продажу квитків зросте, якщо зросте ціна на матчі команди “Чікаго булз”, навіть якщо кількість реалізованих квитків зменшиться. Що можна сказати, виходячи з цього про цінову еластичність попиту на ці квитки?

 

A. Попит є еластичним.

B. Попит є нееластичним.

C. Попит є одиночно-еластичним.

D. Попит є досконало нееластичним.

E. Попит є досконало еластичним.

 

4. Для яких наступних значень еластичності збільшення ціни призведе до зменшення загального доходу?

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 452; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.026 сек.