Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

OA OB OC OD OE
D. 6

B. 4

D. 12

E. Жодний з зазначених вище.

 

Використайте наступну інформацію, щоб відповісти на запитання 6-13.

Кількість офіціантів Кількість столів, які можна обслужити

0 0

1 50

2 75

3 87

4 97

5 104

6 109

 

6. Після наймання на роботу якого офіціанта закон зменшення граничної віддачі вперше спрацьовує?

 

A. Першого.

B. Другого.

C. Третього.

D. Четвертого.

E. П’ятого.

 

7. Яким є граничний продукт другого офіціанта?

 

A. 3

B. 7

C. 10

E. 25

 

8. Якою є середня продуктивність в час наймання на роботу двох офіціантів?

 

A. 20,8

B. 24,25

C. 25,0

D. 29,0

E. 37,5

 

9. Після наймання на роботу якого офіціанта середня продуктивність починає зменшуватися?

 

A. Першого.

B. Другого.

C. Третього.

D. Четвертого.

E. П’ятого.

 

10. Скільки офіціантів можна залучити на цей ринок праці?

 

A. 3

C. 5

D. 6

E. Визначити не можна (інформації не вистачає).

 

11. Допускаємо, що власник ресторану найматиме офіціантів на роботу за 35 грн. за вечір. Якщо споживач за вечерю платить 5 грн., яким буде граничний грошовий продукт шостого офіціанта?

 

A. 60 грн.

B. 50 грн.

C. 35 грн.

D. 25 грн.

E. 5 грн.

 

12. Допускаємо, що власник найме офіціантів на роботу за 35 грн. за вечір, якщо за кожну вечерю споживачі платять по 5 грн., скільки офіціантів найме на роботу власник?

 

A. 3

B. 4

C. 5

E. Бракує інформації.

 

13. Допускаємо, що вечеря коштує споживачеві 5 грн. уряд видає наказ, згідно з яким усі ресторани повинні платити офіціантам денну зарплату 50 грн. скільки офіціантів найме на роботу власник ресторану у цьому випадку?

 

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

E. Бракує інформації.

 

14. Фірма є конкурентноздатним продавцем продукту за ринковою ціною 3 грн. Єдиним виробничим ресурсом для створення цього продукту є праця, яку можна купити за 6 грн. за годину. Останній робітник, прийнятий на роботу, збільшив загальний обсяг з 36 до 40 одиниць на годину. Яким є граничний грошовий продукт для цього робітника? 

1. 3 грн.

2. 6 грн.

3. 12 грн.

4. 24 грн.

5. Невизначеним через брак інформації.

 

15. Фірма потребує робочої сили та капіталу, щоб виготовити певний продукт. Робоча сила коштує 8 грн. за годину, капітал – 12 грн. за годину. При даному обсязі виробництва граничний фізичний продукт робочої сили становить 40 одиниць, а граничний фізичний продукт капіталу становить 60 одиниць. Яку акцію повинна зробити фірма для зменшення виробничих витрат при теперішньому обсязі виробництва?

 

Робоча силаКапітал

 

A. Зростає Зростає

B. Зростає Зменшується

C. Зменшується Зростає

D. Зменшується Без змін

E. Без змін Без змін

 

16. У конкурентній галузі, допускаємо, що граничний грошовий продукт останнього пекаря пончиків, прийнятого на роботу, становить 35 грн., граничний грошовий продукт останнього пекаря заварних тістечок, прийнятого на роботу, становить 15 грн; пекарня повинна платити пекарю пончиків 40 грн. за день та пекарю заварних тістечок 10 грн. за день. Кого повинна прийняти на роботу пекарня, щоб отримати максимум прибутків?

 

A. Більше пекарів пончиків та менше пекарів тістечок.

B. Менше пекарів пончиків та більше пекарів тістечок.

C. Менше пекарів обох спеціальностей.

D. Більше пекарів обох спеціальностей.

E. В даний момент пекарня прийняла на роботу правильну кількість пекарів обох спеціальностей.

 

17. Якщо зарплата встановлена на рівні Wm на ринку праці, показаному нижче, це спричинить наступне:

 

 
 

A. Зайнятість зросте від А до В.

B. Зайнятість знизиться від С до В.

C. Зайнятість знизиться від В до А.

D. Будуть прийняті на роботу робітники ВС.

E. Зайнятість зросте від В до С.

 

18. Яким є найкращий вигляд податку, що ґрунтується на принципі “здатність платити”?

 

A. Податок з продажу.

B. Майновий податок.

C. Акцизний збір на бензин.

D. Федеральний податок на доход.

E. Плата за користування автострадами.

 

19. В якому з наведених найбільш очевидним податків є принцип “отримання переваг”?

 

A. Податок на доход підприємства.

B. Податок на особистий доход.

C. Акцизний збір на бензин.

D. Податки на спадщину.

E. Прогресивні податки.

 

20. Які з наступних податків вважаються регресивними?

 

A. Податок з продажу.

B. Податок на особистий доход.

C. Податок на доход підприємства.

D. Федеральний податок на нерухомість.

E. Жодний з цих податків не вважається регресивним.

 

21. Яка комбінація еластичності пропозиції та попиту дасть можливість найбільше змістити сплату акцизного збору на споживачів?

 

ПопитПропозиція

A. Еластичні Еластична.

B. Нееластичний Нееластична.

C. Еластичний Нееластична.

D. Нееластичний Еластична.

E. Довершено-еластичний Довершено-еластична.

 

22. Акцизний збір створить найбільше грошових надходжень для уряду, якщо:

 

A. Попит нееластичний.

B. Пропозиція нееластична.

C. Попит еластичний.

D. Пропозиція дрвершено-еластична.

E. Попит одиночно-еластичний.

 

23. “Підвищення тарифів федерального податку на бензин, запропоноване Президентом , має на меті скорочення закупок бензину та збільшення грошових надходжень”. Друга мета буде досягнена (на противагу першій меті), якщо попит на бензин є:

 

A. Одиночно-еластичним.

B. Відносно-еластичним.

C. Відносно-нееластичним.

D. Досконало-нееластичним.

E. Зниженим через цей податок.

 

24. Крива попиту чистого монополіста є:

A. Досконало-нееластичною.

B. Прив’язаною при ціні, що максимізує прибуток.

C. Співпадає з кривою граничного грошового прибутку.

D. Лежить нижче кривої граничного грошового прибутку.

E. Лежить вище граничного грошового прибутку.

 

25.

 
 

Фірма, проілюстрована на графіку, є необмеженим монополістом, вона випускатиме?

 

 

A. 175 одиниць за ціною 7 грн.

B. 100 одиниць за ціною 6 грн.

C. 100 одиниць за ціною 9 грн.

D. Близько 210 одиниць за ціною 6,50 грн.

E. 150 одиниць за ціною 7,00 грн.

 

Запитання 26-28 базуються на основі наступного графіка кривих витрат та виторгу для фірми-монополіста.

 


26. Для максимального збільшення прибутків монополіст повинен виготовляти продукції при обсягах:

A. B. C. D. E.

 

27. При такому обсязі виробництва монополіст ціну:

 

A. B. C. D. E.

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 499; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.021 сек.