Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

A. Зменшення Зменшення Збільшення

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

A. Зменшення Збільшення Купівля облігацій

A. Підвищення Продаж облігацій Зменшення

B. Зменшення Купівля облігацій Зменшення

C. Зменшення Продаж облігацій Зменшення

D. Підвищення Купівля облігацій Підвищення

E. Зменшення Купівля облігацій Підвищення

 

19. Що відбудеться, коли Федеральний банк купуватиме облігації і зменшить вимоги щодо резерву у період повної зайнятості?

 

A. Реальний ВВП збільшиться.

B. Реальний ВВП зменшиться.

C. Рівень цін зросте.

D. Рівень цін впаде.

E. А. і D.

 

20. Якою є точка зору кейнсіанців щодо монетарної політики?

 

A. Вона є найбільш ефективною у боротьбі з безробіттям.

B. Вона впливає на ВВП через свою долю на процентні ставки.

C. Найкращим законом для монетарної політики є збільшення пропозиції грошей на 3-5% річно.

D. Вона є більш потужною, ніж фіскальна політика.

 

21. Яка з наведених комбінацій заходів фіскальної та монетарної політики спричиняють найбільший спад сукупного попиту?

 

Облікова ставкаДержавні витратиОперації на відкритому ринку

 

B. Зменшення Зменшення Купівля облігацій

C. Збільшення Зменшення Продаж облігацій

D. Зменшення Збільшення Продаж облігацій

E. Збільшення Зменшення Купівля облігацій

 

22. Яка з наведених комбінацій заходів фіскальної та монетарної політики спричинить найбільший підйом сукупного попиту?

 

Вимоги резервуСтавка податкуДержавні витрати

 

B. Збільшення Зменшення Збільшення

C. Збільшення Збільшення Зменшення

D. Збільшення Збільшення Збільшення

E. Зменшення Зменшення Зменшення

 

23. Нехай стан економіки характеризується низьким рівнем безробіття і високим рівнем інфляції. Який з наведених комплексів заходів фіскальної та монетарної політики є відповідним і сприятиме зменшенню рівня інфляції?

 

ПодаткиДержавні витратиОперації на відкритому ринку

 

A. Збільшити Збільшити Купувати облігації

B.Збільшити Зменшити Купувати облігації

C.Збільшити Збільшити Продавати облігаціїD. Зменшити Зменшити Купувати облігації

E. Збільшити Зменшити Продавати облігації

 

24. Щоб протидіяти впливові ефекту витіснення на процентні ставки, викликаного дефіцитним державним споживанням, Федеральний банк повинен:

 

A. Зменшити ставку податку.

B. Купувати облігації шляхом операцій на відкритому ринку.

C. Збільшити облікову ставку.

D. Підвищити вимоги резерву.

E. Збільшити ставку податку.

 

25. Що з нижче наведеного найкраще свідчить про економічний розвиток?

 

A. Зміщення вправо кривої довгострокової сукупної пропозиції.

B. Зміщення вліво кривої короткострокової сукупної пропозиції.

C. Зміщення вліво кривої виробничих можливостей.

D. Зміщення вправо кривої сукупного попиту.

E. Зміщення вліво кривої сукупного попиту.

 

26. Експансивна фіскальна політика (скерована на стимулювання росту) збільшуватиме ставку процента, поки не матиме місця наступне:

 

A. Зменшення податків замість збільшення державних витрат.

B . Збільшуватиметься пропозиція грошей.

C . Введення контролю над цінами і зарплатою.

D . Зафіксований обмінний курс.

E . Федеральний банк продає державні облігації.

 

27. Про що говорить теорія раціональних сподівань?

 

A. Безробіття і коефіцієнт інфляції безпосередньо пов’язані між собою.

B. Спроби зменшити безробіття нижче природного рівня ведуть до депресії.

C. Спроби зменшити безробіття шляхом проведення певної державної політики будуть зруйновані реакцією населення.

D. Державна економічна політика працює лише тоді, коли пропозиція грошей зростає на 10 %.

 

28. Твердження “зменшення рівня інфляції коштує людям втрачених робочих місць” свідчить про те, що його автор переконаний в існуванні такого зв’язку. Він відображається одним із наведених. Чим саме?

 

A. Кривою Філіпса.

B. “Ліквідною пасткою”.

C. Функцією виробництва.

D. Кількісною теорією грошей.

E. Мультиплікатором.

 

29. Якщо б Конгрес і Федеральна резервна система вирішили сприяти зростанню виробничої потужності в умовах, дуже близьких до повної зайнятості, то найкраще було б:

 

A. Підняти процентні ставки, купуючи цінні папери на відкритому ринку.

B. Застосувати жорстку грошову політику для обмеження державних витрат.

C. Зменшити податки на споживання, збільшити подоходний податок і державні трансфертні платежі.

D. Зменшити процентну ставку шляхом операцій на відкритому ринку і збільшити податки на споживання.

E. Збільшити податок на приріст капітальної вартості і зменшити пропозицію грошей.

 

30. “Питомий продаж товарів тривалого користування минулого місяця був безпрецедентним. Нещодавнє зростання цін підняв індекси до найвищих у нашому сторіччі значень. За минулий рік середній приріст оптових цін перевищував один процент щомісячно. Затрати на одиницю заробітної плати, внаслідок стрімкого росту її рівня без відповідного росту продуктивності, на 5% більші для товарів тривалого користування сьогодні, ніж в третьому кварталі минулого року, і на 4% більші для товарів короткотермінового користування. В такий час безробіття не становить серйозної проблеми”.

Яка з наведених комбінацій заходів фіскальної та монетарної політики є доречна для виправлення ситуації?

 

 

Ставка документаДержавні витратиОблікова ставка

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 650; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.021 сек.