Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Зміни органу зору при гіпертонічній хворобі
РОЗДІЛ 11. ОРГАН ЗОРУ І ЗАГАЛЬНА ПАТОЛОГІЯ ОРГАНІЗМУ

Чимало захворювань супроводжуються розвитком специфічних змін очного дна (пухлини мозку, гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, захворювання нирок, крові тощо). Інколи зміни з боку органу зору є першими ознаками загального захворювання, тому дані про стан органу зору мають велике значення в діагностиці хвороб, визначенні стадії захворювання та прогнозу. Вміння правильно інтерпретувати офтальмологічні симптоми часто необхідне в роботі лікаря загального профілю.

Жоден лікар не може виставити клінічний діагноз гіпертонічної хвороби без даних про стан очного дна. Частота змін очного дна у хворих на гіпертонію - 50-95%. Така різниця зумовлена труднощами їх інтерпретації, тому їх завжди треба пов'язувати з загальним станом організму.

Одна з ранніх функціональних ознак гіпертонічного ураження сітківки – зниження темнової адаптації. Пізніше можуть виникати звуження поля зору, збільшення сліпої плями, поява скотом. Стійке зниження зору є наслідком ускладнень. При періодичному спазмі судин спостерігається тимчасове затуманювання зору. Зміни очного дна при гіпертонічній хворобі класифікують таким чином:

1. Гіпертонічна ангіопатія:

- звуження артерій (у 30% хворих);

- зменшення артеріовенозного співвідношення (в нормі 2:3);

- порушення нормального розгалуження артерій (розгалужуються під прямим або тупим кутом, тоді як в нормі розгалуження відбувається під гострим кутом);

- симптом Гвіста (штопороподібна звитість парамакулярних венул – у 10-20%);

- симптоми артеріо-венозного перехрестя Салюса (у 50-75% хворих).

Салюс І – характеризується звуженням прогалу вени під артерією; Салюс II – наряду зі звуженням вени перед перехрестям, спостерігається її зміщення в бік в вигляді дуги (симптом дуги); Салюс III – вену під артерією і на деякій відстані від неї не видно – вена в місці перехрестя здається перерваною. Слід зазначити, що симптом перехрестя може зустрічатися і у зовсім здорових осіб.

2. Гіпертонічна ретинопатія включає явища ангіопатії + крововиливи в сітківку (поліморфні: у вигляді рисок, смуг, язиків полум’я) і можливі ретинальні ексудати.Наявність геморагій на очному дні свідчить про загрозу крововиливів в головний мозок. Геморагії в склисте тіло, в результаті швартування, можуть викликати тракційне відшарування сітківки.

Назва "ретинальні ексудати" умовна, оскільки вони являють собою не ексудат, а локальну дегенерацію шару нервових волокон, зумовлену порушенням трофіки – це інфаркт ділянки нервових волокон сітківки. Їх поява – серйозний симптом, який вказує на некротичні процеси в артеріолах нирок; прогноз для життя без лікування поганий. Швидке зниження артеріального тиску може привести до їх зворотного розвитку.

3. Гіпертонічна нейроретинопатія включає явища двох попередніх стадій, а також набряк сітківки та диску зорового нерву. Нерідко вона є першою ознакою переходу гіпертонічної хвороби в злоякісну форму. Крім неї такими ж ознаками є ретинальні «ексудати», крововиливи в сітківку та склисте тіло.

Лікування: нормалізація загального стану, вазодилятатори, нормалізація окислювально-відновних процесів; при набрякові – діуретики. Для профілактики нових крововиливів – ангіопротектори.

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 1017; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. IV. Основні обов’язки власника або уповноваженого ним органу
 2. Автоматичне регулювання швидкості руху робочого органу
 3. Акредитація органу з сертифікації
 4. АМО предоставляют диспетчерским органам подхода (ДОП) или органу (сектору)
 5. Аналіз впливу зміни валютного курсу на макроекономічні процеси
 6. ВВП країни протягом року збільшився з 500 млрд. грн.. до 600 млрд. грн., а індекс цін за той самий період змінився з 1,25 до 1,5. Як змінився показник реального ВВП?
 7. Виправлення помилок та інші зміни у фінансовій звітності
 8. ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЗМІНИ В БІОГЕОЦЕНОЗАХ. АГРОЦЕНОЗЫ
 9. Вплив зміни діаметра робочого колеса насоса на його характеристики
 10. Головною ж задачею курсу «Основи футурології – науки про майбутнє» є формування засад не зіпсованого ніякими ідеологемами ставлення до того часу, що змінить теперішній.
 11. Графік зміни навчальних місць
 12. Додаткове врахування втрат енергії за рахунок зміни реактивної складової струму

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.028 сек.