Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Lesson 2
Posit

Organize

Restriction

Regulate

Incorporate

Abbreviate

Association

Define

a) There is no general agreement on a standard _____ of management.

b) In the contract agreed between the union and the employers, overtime is _____ as work after 6 p.m. on weekdays, and anytime on Saturdays, Sundays, and public holidays.

 

a)The _____ between the two companies stretches back thirty years.

b)I _____ wealth with freedom.

 

a) The business of artists and repertory, commonly _____ to A&R.

b) The postal _____ for Kansas is KS.

a) We shall try to _____ some of your ideas into our future plans.

b) BBC is a public _____ for radio and television broadcasting in Britain.

 

a) The European Community has proposed new _____ to control the hours worked by its employees.

b) The Code _____ the takeovers of all public companies.

a) The _____ of press freedom is seen as an abuse of human rights.

b) The French, I believe, _____ Japanese imports to a maximum of 3 per cent of their market.

 

a) Several projects have been delayed by poor _____.

b) The workers have the right to _____ themselves into unions.

a) He was offered a managerial _____.

b) He _____ that the world economy is a system with its own particular equilibrium.

 

Task 17. In the text “Talking about Companies” (Task 12) find the words which can be tranlsted as:

 

ІМЕННИК ДІЄСЛОВО ПЕРЕКЛАД
1. форма; бланк; анкета; формуляр, проформа, встановлений зразок; порядок, загальноприйнята форма; надавати форми, набувати форми; формувати(ся); складати; утворювати(ся); виробляти (характер); дисциплінувати; тренувати; -----------
2. слід; незначна кількість, сліди; траса; трасування; розшукувати, виявляти, знаходити, розслідувати; висліджувати, вистежувати, слідкувати; простежувати; встановлювати; -----------
3. використання, застосування; користування (правом або річчю); звичка; користь; використовувати, споживати; користуватися; застосовувати; поводитися (з кимсь); обертати на сою користь; -----------
4. дата, число; період; строк; побачення; датувати(ся); мати дату, виходити з ужитку; -----------
5. довіра, віра; відповідальне становище; відповідальність, обов’язок; трест, концерн; довіряти(ся); покладатися (на когось); доручати; сподіватися; вірити; гадати; -----------
6. почуття; відчуття; чуття; свідомість; розум; здоровий глузд; сенс; значення; відчувати, почувати; розуміти -----------
7. запас; фонд(и); капітал; кошти; консолідувати поточний державний борг; фінансувати; вкладати капітал у цінні папери -----------
8. група; угруповання, фракція; групувати(ся); розподіляти по групах, класифікувати -----------
9. тип; типовий зразок (представник); рід, клас, група; модель, зразок; символ; зображення на монеті (медалі); літера; шрифт друкувати на машинці; визначати (групу крові); -----------
10. частина, частка; участь; роль; пай; акція; ділитися, розподіляти; бути пайовиком; одержувати (мати) частку; поділяти (думку, смак тощо); мати (щось) спільне; обмінюватися (інформацією тощо); -----------
11. торгівля; заняття; ремесло; професія; роздрібна торгівля; магазин, крамниця; торгувати; постійно купувати, бути постійним покупцем; міняти(ся); -----------
12. ім’я; прізвище; назва, найменування; репутація; видатна людина; особистість; пустий звук; називати, давати ім’я; вказувати, зазначати; призначати (на посаду); згадувати; наводити як приклад; -----------

  

13. перенесення; переміщення; передавання (майна тощо); документ про передавання; перенесення малюнка тощо на іншу поверхню; перебивні малюнки; переносити, переміщати; переносити малюнок на іншу поверхню; передавати (майно тощо); -----------
14. свинець; грифель; графіт; грузило, висок; пломба; керівництво; ініціатива; приклад; вказівка, директива; перше місце в змаганні; освинцьовувати, покривати свинцем; вести, приводити; керувати, командувати; очолювати; приводити, схиляти (до чогось) , примушувати; -----------
15. виробництво; робота; виріб; розвиток; вид, форма; фасон, марка; стиль; тип, модель; склад характеру; робити; творити, утворювати; виробляти; готувати; становити, складати; ставати, робитися; заробляти; -----------

 

Task 18.Use the prepositions in the box to fill in the blanks in the phrases below.

to with in×4 on×3 by×2 for×2 from×2

 

1. … legal terms;

2. to refer … as the “members”;

3. a company limited … shares;

4. the abbreviation dates … 1769;

5. people … a company’s payroll;

6. to have responsibility … paying;

7. the use of the term … this sense;

8. the word is traced … 1150 A.D.;

9. people who work … a company;

10. a name ending … the initials “Plc”;

11. people … a company, its employees;

12. to be formed … different jurisdictions;

13. to be publicly traded … a stock exchange;

14. to contain restrictions … transfers of shares;

15. a large company mainly owned … one person.

 

Task 19. а)Study abbreviations used in company names.

 

Abbreviations like Ltd or Corp. often appear after the names of businesses. They are usually required by law and tell you something about the type of company that has been established. In the UK · Ltd (= limited) a company that is owned by a small number of people, often members of a family, and can be run by a single person; · plc (= public limited company) a large company that can sell its shares to the public and has a board of directors. In the US · Corp. (= corporation); Co. (company); Inc. (= incorporated). These abbreviations indicate that a business is a company but give no information about its size, number of shareholders or management; · LLC (= limited liability company) a company owned by a group of people who usually also run the business.   Other countries · AG in Germany, a large company that can sell shares to the public and is run by a group of managers; · GmbH in Germany, a company with one or a number shareholders. It cannot sell shares to the public. · Pty (= proprietary) used in Australia and South Africa for companies that are owned by a small number of people; · SA in France, Spain, Switzerland a large company that can sell shares to the public and is run by a board of directors; · SARLin France, a company with a small number of shareholders; · SpAin Italy, a company with one or a number of shareholders. It can sell shares to the public and is run by a board of directors or group of managers.  

 

b) In your opinion, under what country’s jurisdiction were the following companies registered?

 

1.eBay Inc.; 6.Adidas AG;
2.Mars, Inc.; 7.Prada S.p.A. ;
3.AUDI AG; 8.Robert Bosch GmbH;
4.Apple Inc. ; 9.Thomas Cook Group plc;
5.Omega SA; 10.Mrs. Fields Famous Brands, LLC.

c) Translate into Ukrainian.

 

1. Prada S.p.A. is an Italian fashion label designed by Mario Prada, specializing in luxury goods for men and women (ready-to-wear, leather accessories, shoes, and luggage and hats), founded by Mario Prada.

2. Apple Inc. is an American multinational corporation that designs and manufactures consumer electronics and computer software products.

3. Adidas AG is a German-based sports apparel manufacturer and part of the Adidas Group, which consists of Reebok sportswear company, TaylorMade-adidas golf company, and Rockport.

4. AUDI AG is a German company, a part of the Volkswagen Group, which produces cars under the Audi brand.

5. eBay Inc. is an American Internet company that manages eBay.com, an online auction and shopping website in which people and businesses buy and sell a broad variety of goods and services worldwide.

6. Mars, Inc. is a worldwide manufacturer of confectionery, pet food and other food products headquartered in McLean, Virginia, USA.

7. Thomas Cook Group plc is a travel company created on June 19, 2007 by the merger of Thomas Cook AG and MyTravel Group plc.

8. Omega SA is a Swiss luxury watchmaker based in Biel / Bienne, Switzerland.

9. Mrs. Fields Famous Brands, LLC provides cookies and brownies in the United States and internationally.

10. Robert Bosch GmbH is a technology-based corporation which was founded by Robert Bosch in Stuttgart, Germany in 1886.[

 

Task 20. Match some company names (column A) with their respective abbreviations used in stock markets (column B).

A B
1. Sony 2. Apple 3. Toyota 4. Google 5. Hershey 6. Microsoft 7. Coca-Cola 8. McDonald’s 9. General Motors a)GOOG; b)MSFT; c)APPL; d)MCD; e)HSY; f)SNE; g)GM; h)TM; i)KO;

 

Task 21. a)Study the origin of some company names.

 

1. Adidas [`ædıdæs] / [`α:dədæs], AmE [ə`di:dəs] – from the name of the founder Adolf [`ædOlf] / [`eıdα:lf] (Adi) Dassler.

Vocabulary and Cultural Notes:

· founder – засновник, фундатор;

 

2. Apple [`æpəl] – for the favourite fruit of co-founder Steve Jobs and/or for the time he worked at an apple orchard, and to distance itself from the cold, unapproachable, complicated imagery created by other computer companies at the time – which had names such as IBM, DEC, Cincom and Tesseract.

Vocabulary and Cultural Notes:

· co-founder – співзасновник;

· orchard – фруктовий сад;

· unapproachable – недоступний; недосяжний; неприступний; непривітний;

· imageryзбірн. образи; образність;

· DEC (Digital Equipment Corporation) – скорочена назва і торговельна марка корпорації Digital, яка багато десятиліть була лідером комп’ютерного ринку. У 1960-х роках Digital створила перші у світі міні-комп’ютери.

· Cincom (Cincom Systems) – приватна багатонаціональна корпорація комп’ютерних технологій, заснована в 1968 році Томасом М. Нісом, Томом Річлі та Клодом Богардю. Cincom Systems, Inc. – одна з перших компаній, яка стала продавати програмне забезпечення окремо від апаратного комп’ютерного забезпечення (“заліза”);

· Tesseract (Tesseract Corporation) – надає програмне забезпечення для використання в галузі управління людськими ресурсами. Го-ловний офіс компанії розташований у Сан-Франциско, Каліфорнія.

 

3. Asus [ə`su:s] / [`eısəs] – named after Pegasus, the winged horse of Greek mythology. The first three letters of the word were dropped to get a high position in alphabetical listings. An Asus company named Pegatron, using the spare letters, was spun off in 2008.

Vocabulary and Cultural Notes:

· Pegasus [`pegəsəs] – міф. Пегас;

· spin off – відокремлювати (створювати окрему незалежну організацію шляхом відокремлення частини активів материнської компанії);

4. Audi [`audi] / [O:di] – Latin translation of the German name “Horch”. The founder August Horch left the company after five years, but still wanted to manufacture cars. Since the original “Horch” company was still there, he called his new company Audi, the Latin form of his last name. In English it is: “hark!”

Vocabulary and Cultural Notes:

· Hark! – тс!, увага!, слухай!

 

5. Chevrolet [`∫evrəleı] / [ֽ∫evrə`leı] – named after company co-founder Lous Chevrolet, a Swiss-born auto racer. The company was merged into General Motors in 1917 and survives only as a brand name.

Vocabulary and Cultural Notes:

· auto racer [ֽO:təu `reısə] – автогонщик;

· to merge – об’єднувати(ся); зливати(ся); поглинати;

 

6. Coca-Cola [ֽkəukə `kəulə] / [ֽkoukə `koulə] – derived from the coca leaves and kola nuts used as flavouring. Coca-Cola creator John S. Pemberton changed the “K” of kola to “C” to make the name look better.

Vocabulary and Cultural Notes:

· to derive (from) – походити (від);

· coca – кока (південноамериканський чагарник і його листя); кокаїновий кущ;

· kola – кола (тропічне дерево);

· flavouring – приправа; заправка; спеція; придання смаку, запаху;

 

7. Colgate-Palmolive [`kəulgeıt ֽpα:m`Olıv] / [`kəulgeıt ֽpα:lm`α:lıv] – formed from a merger of soap manufacturers Colgate & Company and Palmolive-Peet. Peet was dropped in 1953. Colgate was named after William Colgate, an English immigrant, who set up a starch, soap and candle business in New York City in 1806. Palmolive was named for the two oils (Palm and Olive) used in its manufacture.

Vocabulary and Cultural Notes:

· merger – злиття або об’єднання компаній;

· starch – крохмаль;

· palm – пальма, пальмове дерево; пальмовий;

· olive – маслина, оливка; маслинове (оливкове) дерево;

 

 

8. eBay [`i:beı] – Pierre Omidyar, who had created the Auction Web trading website, had formed a web consulting concern called Echo Bay Technology Group. “Echo Bay” didn’t refer to the town in Nevada, “It just sounded cool”, Omidyar reportedly said. Echo Bay Mines Limited, a gold mining company, had already taken EchoBay.com, so Omidyar registered what (at the time) he thought was the second best name: eBay.com.

Vocabulary and Cultural Notes:

· auction [`O:k∫ən] – аукціон; розпродаж;

· reportedly – як повідомляють; за повідомленнями; як переказують;

 

9. Epson [`epsOn] / [`epsα:n] – Epson Seiko Corporation, the Japanese printer and peripheral manufacturer, was named from “Son of Electronic Printer”.

Vocabulary and Cultural Notes:

· peripheral manufacturer [pə`rıfərəl] – виробник периферійного обладнання, периферії (зовнішнього обладнання);

10. Google [gu:gəl] – an originally accidental misspelling of the word googol and settled upon because google.com was unregistered. Googol was proposed to reflect the company’s mission to organize the immense amount of information available online.

Vocabulary and Cultural Notes:

· accidental [ֽæksı`dentəl] – випадковий, несподіваний;

· misspelling – орфографічна помилка;

· googol [`gu:gOl] / [`gu:gO:l] – гугол (число 10 в 100-у ступені);

· settled upon – схвалений; вибраний, прийнятий;

11. Hotmail [`hOtmeıəl] – founder Jack Smith got the idea of accessing e-mail via the web from a computer anywhere in the world. When Sabeer Bhatia came up with the business plan for the mail service he tried all kinds of names ending in “mail” and finally settled for Hotmail as it included the letters “HTML” – the markup language used to write web pages. It was initially referred to as HoTMaiL with selective upper casing. (If you click on Hotmail’s “mail” tab, you will still find “HoTMaiL” in the URL.)

Vocabulary and Cultural Notes:

· to come up with – пропонувати (план, проект);

· HTML [ֽeıt∫ti:em`el] – гіпертекстова мова; мова HTML (стандартна мова, яку використовують для створення веб-сторінок); розширення імені файлу з гіпертекстовим документом, розширення імені файлу на мові HTML;

· markup language [`mα:kAp] / [`mα:rkAp] – маркувальна мова;

· selective – вибірковий; селективний;

· upper casing – верхній регістр; великі літери;

· tab – клавіша табуляції;

· URL [ֽju:α:r`el] (Uniform Resource Locator) – уніфікований покажчик (інформаційного) ресурсу; URL-адреса;

 

12. Intel [`ıntel] – Robert Noyce and Gordon Moore initially incorporated their company as N M Electronics. Someone suggested Moore Noyce Electronics but it sounded too close to “more noise”. Later, Integrated Electronics was proposed but it had already been taken, so they used the initial syllables (INTegrated ELectronics). To avoid potential conflicts with other companies with similar names, Intel purchased the name rights for $15,000 from a company called Intelco.

Vocabulary and Cultural Notes:

· to incorporate (a company) – реєструвати; легалізувати (компанію, товариство);

· syllable [`sıləbəl] – склад (у слові); звук; слово;

· name rights – права на назву (компанії);

 

13. Johnson & Johnson – originally a partnership between brothers James Wood Johnson and Edward Mead Johnson in 1885; the addition of brother Robert Wood Johnson I led to formal incorporation as Johnson & Johnson in 1887.

Vocabulary and Cultural Notes:

· the addition (of) – приєднання;

· to lead (to) – призводити (до);

 

14. Kodak [`kəudæk] / [`koudæk] – both the Kodak camera and the name were the invention of founder George Eastman. The letter “K” was a favourite with Eastman; he felt it a strong and incisive letter. He tried out various combinations of words starting and ending with “K”. He saw three advantages in the name. It had the merits of a trademark word, would not be mispronounced and the name did not resemble anything in the art. There is a misconception that the name was chosen because of its similarity to the sound produced by the shutter of the camera.

Vocabulary and Cultural Notes:

· incisive [ın`saısıv] – гострий; проникливий; уїдливий, дошкульний;

· to try out – випробовувати; пробувати; експериментувати;

· merits – достоїнства;

· to mispronounce – неправильно вимовляти;

· to resemble [r`ızembəl] – скидатися, бути схожим;

· misconception [ֽmıskən`sep∫ən] – неправильне уявлення; непорозуміння;

· shutter – затвор (фотооб’єктива);

 

15. Mars [mα:z] / [mα:rz] – named after Frank C. Mars and his wife, Ethel, who started making candy in 1911. Their son, Forrest E. Mars, joined with Bruce Murrie, the son of a Hershey executive, to form M&M Ltd (from Mars & Murrie). Forrest took over the family business after his father’s death and merged the two companies in 1964. After retiring from Mars, Inc. in 1993, Forrest founded Ethel M. Chocolates, named after his mother.

Vocabulary and Cultural Notes:

· named after – названий на честь когось;

· candy [`kændi] – льодяник; амер. цукерка; солодощі;

· executive [ıg`zekjutıv] / [ıg`zekjətıv]керівник, керівний працівник; службовець; фахівець; член правління; адміністратор; відповідальний співробітник;

· to take over a business – взяти на себе керівництво / управління справою / підприємством; взяти на себе ведення справ;

· to retire [rı`taıə] / [rı`taıər] звільняти(ся) (з посади тощо), виходити у відставку (або на пенсію);

16. Mercedes [mə`seıdız] / [mər`seıdız] – from the first name of the daughter of Emil Jellinek, who distributed cars of the early Daimler company around 1900.

 

17. Nokia [`nOkiə] / [`noukiə] – started as a wood-pulp mill, the company expanded into producing rubber products in the Finnish city of Nokia. The company later adopted the city’s name.

Vocabulary and Cultural Notes:

· wood-pulp mill – паперово-целюлозний комбінат;

· rubber products – резинова (каучукова) продукція;

· to adopt – (офіційно) приймати; вибирати; запозичувати;

 

18. Pepsi [`pepsi] – named from the digestive enzyme pepsin.

Vocabulary and Cultural Notes:

· digestive enzyme [daı`Gestıv `enzaım] фермент, який сприяє травленню;

· pepsin [`pepsın] пепсин (основний травний фермент шлункового соку);

19. Prada [`prα:də] – an Italian high fashion house named after the founder Mario Prada, who founded Prada in Milan 1914.

Vocabulary and Cultural Notes:

· high fashion house – дім високої моди;

 

20. Rolls-Royce [ֽrəulz `rOıs] – name used by Rolls-Royce plc and Rolls-Royce Motor Cars, among others. In 1884 Frederick Henry Royce started an electrical and mechanical business, making his first car, a Royce, in 1904. He was introduced to Charles Stewart Rolls on 4 May that year. The pair entered into a partnership in which Royce would manufacture cars to be sold exclusively by Rolls, and the cars would be called Rolls-Royce.

 

21. Samsung [`sæmsAŋ] – meaning three stars in Korean.

 

22. Sharp [∫α:p] / [∫α:rp] – Japanese consumer electronics company named from its first product, an ever-sharp pencil.

Vocabulary and Cultural Notes:

· ever-sharp pencil – олівець, що не потребує заточування;

23. Sony [`səuni] – from the Latin word “sonus” meaning sound, and “sonny” a slang word used by Americans to refer to a bright youngster, “since we were sonny boys working in sound and vision”, said Akio Morita. The company was founded as Tokyo Tsoshiu Kogyo KK (Tokyo Telecommunications Engineering Corporation) in 1946, and changed its name to Sony in 1958. Sony was chosen as it could be pronounced easily in many languages.

Vocabulary and Cultural Notes:

· sonny [`sAni] – синок (фамільярне звернення до хлопчика чи юнака);

· youngster [`jAŋkstə] / [`jAŋkstər]– хлопець, юнак, парубок;

· sound and vision [`vıჳən] – звук і зображення;

 

24. Xerox [`zıərOks] / [`zırα:ks] – named from xerography, a word derived from the Greek xeros (dry) and graphos (writing). The company was founded as The Haloid Company in 1906, launched its first XeroX copier in 1949, and changed its name to Haloid Xerox in 1958.

Vocabulary and Cultural Notes:

· xerography [zıə`rOgrəfi] / [zə`rα:grəfi] – розмноження на ксероксі, ксерокопіювання;

· to launch a product [lO:nt∫] – запускати виріб у виробництво;

 

25. Yahoo! [(ֽ)jα:`hu:] – the word Yahoo was invented by Jonathan Swift and used in his book Gulliver’s Travels. It represents a person who is repulsive in appearance and barely human. Yahoo! founders David Filo and Jerry Yang jokingly considered themselves yahoos. It’s also an interjection sometimes associated with United States Southerners’ and Westerners’ expression of joy, as alluded to in Yahoo.com commercials that end with someone singing the word “yahoo”. It is also sometime jokingly referred to by its backronym, Yet Another Hierarchical Officious Oracle.

Vocabulary and Cultural Notes:

· repulsive [rı`pAlsıv] – огидний, відразливий, мерзенний, гидотний;

· barely human [`beəli] / [`berli] – простий смертний;

· yahoo – огидна істота, тварюка; амер. селюк, мужлай;

· interjection [ֽıntə`Gek∫ən] / [ֽıntər`Gek∫ən] – вигук, оклик;

· to allude to [ə`lu:d] – згадувати; посилатися (на щось);

· backronym [`bækronım] – надумана інтерпретація існуючого акроніма (скороченого імені; звукової абревіатури);

· hierarchical [(ֽ)haıə`rα:kıkəl] / [(ֽ)haıə`rαr:kıkəl] – ієрархічний;

· officious [ə`fı∫əs] – офіціозний; неофіційний; настирливий; нав’язливий;

· oracle [`Orəkəl] – оракул; пророцтво; незаперечна істина.

b) What company is meant? Guess at the names of the following companies.

 

1. A film studio formed in 1935 through the merger of Fox Film, and Twentieth Century Pictures;

2. the company established at the end of the 19th century by commercial firm Samuel & Co (founded in 1830). Samuel & Co were already importing Japanese shells when they set up an oil company, so the oil company was named after their core business;

3. the company which name is deciphered as Advanced Micro Devices.

4. British Broadcasting Corporation, originally British Broadcasting Company;

5. the company named after its founder William E. Boeing. It was originally called Pacific Aero Products Co.;

6. the company named after its founder Shojiro Ishibashi. The surname Ishibashi (石橋) means “stone bridge”, or “bridge of stone”;

7. the company which name derived from the name of its founder, Kashio Tadao, who had set up the company Kashio Seisakujo as a subcontractor factory;

8. the company founded by Isaac Carasso from Barcelona who made his first yoghourts with the nickname of his first son Daniel (Dan-1 / DAN-ONE);

9. the company that was earlier known by the name Nippon Sangyo which means “Japan Industries”;

10. the company, which name represents the alternate spelling of rhebok (Pelea capreolus), an African antelope.

c) Match the company names in column Awith their respective business areas in column B.

 

A B
1. BBC 2. Shell 3. AMD 4. Nissan 5. Boeing 6. Reebok 7. CASIO 8. Danone 9. Bridgestone 10. 20th Century Fox a)broadcasting; b)car manufacturing; c)tire manufacturing; d)motion picture production; e)production of microelectronics; f)aerospace and defence industry; g)production of electronic devices: calculators, audio equipment, PDAs, cameras, musical instruments and watches; h)production of sportswear: athletic footwear, apparel, and accessories; i)production of foods: fresh dairy products, cereals, baby foods, bottled water; j)the exploration for and the production, processing, transportation, and marketing of hydrocarbons (petroleum and natural gas);

Task 22. Think of the origin of some company names. What information do company names usually carry? Add to the list below.

 

· a founder’s / cofounders’ name(s); · a company’s core business; · ______ ; · ______ ; · ______ ; · ______ ; · ______ ; · ______ …

 

Task 23. Translate into English.

 

1.Компанія – це форма організації бізнесу. 2.Точне визначення поняття “компанія” варіюється. 3.Слово “компанія” бере свій початок з 1150 року нашої ери. 4.Використання терміну “компанія” у значенні бізнес-асоціація вперше зафіксовано в 1553 році. 5.Абревіатура К° Бере свій початок з 1769 року. 6.Загалом компанія може бути корпорацією, партнерством, асоціацією, спільним підприємством, трастом або фондом. 7.Компанію часто називають підприємством, особливо, коли підкреслюється її ризикований характер. 8.Велика компанія, якою володіє одна особа або сім’я, є бізнес-імперією. 9.Існують різноманітні типи компаній, які можуть утворюватися за різних юрисдикцій. 10. Власники компанії з обмеженою відповідальністю несуть відповідальність за сплату лише незначної суми боргів компанії. 11.Зареєстрована компанія – це найбільш типовий вид компаній. 12.Компанію можна зареєструвати як публічну компанію з обмеженою відповідальністю, або як зактите акціонерне товариство. 13.З юридичної точки зору, власниками акціонерних товариств є акціонери. 14.Приватні (закриті) акціонерні компанії не продають свої акції на відкритих торгах мають і часто вводять обмеження на передачу акцій іншим особам. 15. Співробітники компанії обіймають різні посади, що загалом створює організаційну структуру.

Task 24. Answer the questions.

 

1. What is a company? What is its precise definition?

2. The word company is traced from 1150 A.D., isn’t it?

3. When was the use of the term “company” in a sense of “business association” first recorded?

4. What year does the abbreviation co. date from?

5. What types of business entities can be referred to as a company?

6. Can a company be called an enterprise? What does it emphasize?

7. What is known as a business empire?

8. What are some types of company that can be formed in different jurisdictions?

9. What is the most common type of company?

10. How can a company be registered?

11. What are public companies? What must their names contain?

12. What restrictions are associated with private companies?

13. Owners of what type of companies are known as shareholders?

14. Which terms can be used to refer to the people who work for a company (all the people on its payroll)?

15. What makes organization structure?

 

Task 25.Say what you know about

 

1. The origin of the word “company” and its range of meanings.

2. Various types of company that can be formed in different jurisdictions.

3. The history of some company names.

 

 

 

Task 1. a)Reveal the meaning of the words and phrases in bold in the following example sentences.

  · The group was created in 2001 through a merger of three banks. · They are forming a joint venture with a Canadian manufacturer. · She set herself up as a management consultant. · We set up a company to market the products. · He had always wanted to start up his own business.

b) Make up sentences with the above words and word combinations.

 

Task 2. Read and translate the passage.

 

Undoubtedly family business represents the most lasting type of business.

Before the multinational corporation, there was family business. Before the Industrial Revolution, there was family business. Before the enlightenment of Greece and the empire of Rome, there was family business.

Some oldest family businesses can surely state that they managed to outlast governments, nations and cities. But most importantly these family businesses outlasted once mighty transnational corporations.

 

Vocabulary and Cultural Notes:

1. undoubtedly [An`dautıdli] – безсумнівно; беззаперечно;

2. lasting [`lα:stıŋ] – тривалий; тривкий, міцний;

3. Industrial Revolution [ın`dAstriəl ֽrevə`lu:∫ən] – the rapid development of industry that occurred in Britain in the late 18th and 19th centuries, brought about by the introduction of machinery. It was characterized by the use of steam power, the growth of factories, and the mass production of manufactured goods

4. enlightenment(of Greece / Rome) [ın`laıtənmənt] – освіченість; освіта; просвіта;

5. to state – заявляти; стверджувати;

6. to outlast [ֽaut`lα:st] – тривати довше, ніж; пережити;

7. mighty [`maıti] – могутній.

 

Task 3. Study the following terms.

  A subsidiary is a company that is controlled by another company, called a holding company or a parent company. · Parent company is more common when referring to a company that is the main owner of a subsidiary and operates in the same type of business: Citigroup, the parent company of Citibank. · Holding company often describes a company that owns shares in different types of businesses and may or may not carry out its own business activities: The holding company owns 25% of each of the regional banks. Zest ventures is a holding company for the family’s publishing and property interests. · Companies that are subsidiaries of the same holding / parent company are often called sister companies, related companies or affiliates: We share customer information with our affiliates. · A holding / parent company and its subsidiaries are called a group or group of companies. · Often the word Holdings or Group is used in the names of holding / parent companies: InterContinental Hotels Group, parent company of Holiday Inn.

Task 4. Use the words in the box to fill in the blanks.

 

joint affiliates multinationals parent company subsidiary company

 

(1)_____ is a company of which more than half the share-capital is owned by another company, called either a holding company or a (2)_____. The subsidiaries of the same parent or holding company are said to be (3)_____. Many well-known companies are (4)_____, these are companies which operate in a number of countries.

A joint-stock company is a company in which the members pool their stock, trading on the basis of their (5)_____ stock.

 

Task 5. a)The words in the box frequently occur before “COMPANY”.

transnational     manufacturing
  bogus phony  
       
public     service
       
  affiliate wild cat  
       
domestic     open-end
       
  one-man overseas  
       
vendor     holding
       
  shell close  
       
registered     engineering

b) Which of the above word combinations can be translated as:

 

1. дочірня компанія;

2. фіктивна компанія;

3. виробнича компанія;

4. компанія-одноденка;

5. вітчизняна компанія;

6. транснаціональна компанія;

7. компанія, яка займається аферами;

8. компанія, яка має представництво за кордоном;

9. інжинірингова компанія, машинобудівна компані;

10. відкрита / публічна акціонерна компанія; відкрите / публічне акціонерне товариство;

11. зареєстрована компанія (така, що отримала ліцензію на здійснення тих чи інших операцій);

12. компанія з обслуговування; спеціалізована фірма з надання послуг;

13. компанія-постачальник;

14. акціонерна компанія, контрольована однією особою; акціонерна компанія, що складається зх однієї особи;

15. компанія, що володіє контрольними пакетами акцій інших компаній; компанія-засновниця; холдингова компанія;

16. компанія закритого типу (компанія, акціонерний капітал якої контролюється невеликою (біля п’яти людей) групою осіб);

17. компанія відкритого типу (компанія, акціонери якої можуть відчужувати акції, які їм належать, без згоди інших акціонерів);

18. “поштова скринька” (офіційно зареєстрована компанія, яка не має активів і не здійснює операції, а зазвичай створюється для полегшення податкового тиску або для здійснення незаконних угод)?

Task 6. a) Read and translate the passage.

 

Coca-Cola is a great business – everybody can agree on that. But what we may not agree on is why it’s a great business. Sure, it sells lots of caffeinated sugar water, but – and this may come as a shock to you – soft drinks aren’t the most important thing Coca-Cola sells.

Investing legend Charlie Munger got to the heart of the matter when he asked former Coca-Cola President Don Keough just what exactly Coke’s business is. Keough responded, “To create and maintain conditioned reflexes.”

See, any business can sell a product. But great businesses know how to influence consumers in a way that keeps them buying products – and, in the process, generates lots of value for investors.

b) Think and answer.

1. Do you agree that Coca-Cola is a great business? Why?

2. Soft drinks aren’t the most important thing Coca-Cola sells, are they?

3. What is Charlie Munger famous for? What question did he ask former Coca-Cola President Don Keough?

4. Did Charlie Munger get to the heart of the matter when he asked that question?

5. What did Keough respond? Do you find the answer unexpected?

6. What distinguishes ordinary businesses from great businesses?

7. How would you entitle the passage?

 

Task 7. Read and translate the passages below.

 

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 390; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.121 сек.