Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Порядок виконання роботи. 1. Увімкнути живлення стенда (автомат QF1)
1. Увімкнути живлення стенда (автомат QF1).

2. Відкрити засувки Z27, Z3, Z4, Z6, Z1, закрити засувки Z14, Z15, Z17, Z18, Z19, Z20, Z23, Z11, Z2, Z24, Z9, Z10.

3. Подати живлення на перетворювач частоти ПЧ1 (кнопка К1 «׀»), при цьому повинна засвітитися сигнальна лампа цієї кнопки, перемикач SA1 перевести в положення «П».

4. Повільно обертайте задавач «Ч» проти годинникової стрілки до встановлення частоти 50 Гц (значення частоти відображається на дисплеї). Відкрити засувку Z14.

5. Виконати вимірювання витрати рідини (витратомір Q1, Q2), тиску на виході насоса (Дт1) та в трубопроводі (Дт5). Дані вимірювань занести до табл. 3.18.

6. Повторити дії, описані в п. 5 для випадків, коли Z6 прикрита на 20 %, 40 %, 60 %, 80 % і повністю закрита. Зміна положення засувки встановлюються кнопками .

Таблиця 3.18 – Експериментальні дані

Ступінь відкриття засувки, % , Па , м3 , Па , м3
Відкрита        
       
       
       
       
       

 

Рисунок 3.15 – Напірно-витратна характеристика насосу

 

7. Увімкнути ТЕН. Збільшити температуру рідини до 30 °С. Виконати дії, описані в пп. 5, 6.

8. Повторити дії описані в пп. 5, 6 для значень температури рідини:
40, 50, 60 °С.

9. Закрити засувку Z14 на напірному патрубку насосу НА1. Зупинити двигун за допомогою тумблера SA1 (перевести в положення «С»).

10. Для кожного значення температури рідини згідно з кривою наведеною на рис. 3.16 визначити тиск насиченої пари. Результати розрахунків занести до табл. 3.19.

Рисунок 3.16 – Залежність тиску насиченої пари від температури рідини

 

11. Для кожного значення температури та положення засувки обчислити число кавітації на виході насосу НА1 та в гідромережі:Па,

де – тиск пари при даному значенні температури рідини, Па;
– тиск у мережі, Па; – швидкість руху рідини, м/с.

Результати розрахунків занести до табл. 3.19.

12. За значеннями табл. 3.18, 3.19 побудувати в одній координатній площині H-Q-характеристику насоса та залежність для кожного значення температури рідини.

13. Повторити пп. 1–6 попереднього досліду для випадку, коли потік рідини проходить через горизонтальну трубку Вентурі. Побудувати напірно-витратні характеристики насоса та мережі.

14. Виконати підключення компресора до виходу засувки Z21. Увімкнути компресор та підтримувати тиск на його виході на рівні 2 атм.

 

Таблиця 3.19 – Визначення поточного числа кавітації

Ступінь відкриття засувки, % , °С , Па , Па , м/с
       
     
     
     
     
       
     
     
     

 

Рисунок 3.17 – Характеристики насосу щодо визначення
меж безкавітаційної роботи

 

15. Відкрити засувку Z21 для впуску повітря на 20 %. Виконати вимірювання витрати рідини (витратомір Q1, Q2) та тиску на виході насоса (Дт1).

16. Графічно визначити втрати тиску, що пов’язані з впуском повітря в трубопровідну систему (рис. 3.18). Отримані значення занести в табл. 3.20. Повторити вимірювання, описані в п. 15 для випадків, коли ступінь відкриття засувки Z21 становить 40 %, 60 %, 80 %, 100 %. Згідно з даними табл. 3.20 на побудованій напірно-витратній характеристиці Н-Q визначити нові точки перетину характеристик гідромережі та турбомеханізму (приклад наведено на рис. 3.18).

Рисунок 3.18 – Напірно-витратні характеристики НК щодо визначення втрат тиску, обумовлених кавітацією

 

17. Розрахувати втрати потужності, що пов’язані з кавітацією в трубопроводі за виразом .

18. Увімкнути ТЕН. Змінити температуру рідини до 30 ° та повторити дії
за пп. 13–17.

19. За даними табл. 3.20 побудувати криві залежності втрат потужності в НК від ступеня відкриття засувки Z21 для різних значень температури рідини.

Таблиця 3.20 – Визначення втрат потужності, пов’язаних з кавітаційним процесом

Положення повітряного клапана, % , °С , м3 , м , кВт
     
     
     
     
     
     
     

Рисунок 3.19 – Залежність втрат потужності при кавітації
від ступеня відкриття повітряного клапана і температури рідини

 

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 315; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.047 сек.