Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Висновок до теми 1.2

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

До теми 1.2.

Висновок до теми1.1.

До теми 1.1.

Питання для самоперевірки

1. Що називається горінням? За якими ознаками воно відрізняється від інших процесів? Яке хімічне перетворення лежить в основі горіння?

2. Які ви знаєте окислювачі?

3. Що входить в склад повітря, яка частина його приймає участь у горінні?

4. Що називається продуктами горіння (повного і неповного); від чого залежить їх склад?

5. Напишіть рівняння реакції горіння на повітрі бутену (С4Н8), бутану (С4Н10), амоніаку (NН3), ацетону (СН3СОСН3), сірковуглецю (CS2), гліцерину (С3Н5)(ОН)3).

6. Який об’єм займають при нормальних умовах 3 кмоля кисню, 28кг азоту, 180г водяного пару?

7. Які умови необхідні для виникнення і припинення горіння, які причини можуть визвати горіння?

8. Яке горіння називається дифузним, кінетичним, ламінарним, турбулентним, повним, неповним; за якими ознаками їх можна відрізнити?

9. Які фізичні і хімічні процеси відбуваються в полум’ї?

Горіння є хімічною реакцією взаємодії окисника з відновником. Залежно від умов горіння може бути гомогенним або гетерогенним, кінетичним або дифузійним, повним або неповним і проходити по ламінарному або турбулентному режиму. Горючість речовини і забарвлення полум’я залежать від природи речовини (її складу).

Основою майже всіх розрахунків у курсі «Основи теорії розвитку та припинення горіння» є рівняння хімічної реакції горіння, які пишуться з урахуванням присутності в повітрі азоту.

 

10. Що називається продуктами горіння? Перелічіть речовини які входять до продуктів повного, а які до неповного горіння?

11. Від чого залежить колір диму? Як впливає задимленість приміщення на гасіння пожежі?

12. Що називається теплотою згорання, якими способами вона може бути визначена?

13. Вищою чи нижчою буде вважатися теплота згорання бензину при пожежі на складі ПММ?

13. Що називається температурою горіння, від чого вона залежить, якими способами визначається?

14. Поясніть криву температурного режиму пожежі.Продукти горіння будь-якої горючої речовини загальному випадку являють собою суміш газоподібних оксидів і азоту розподіленими в них дрібними рідкими і твердими частинками. Об’єм повітря, необхідного для спалювання горючої речовини, та об’єм продуктів згорання вираховують, виходячи з закону Авогадро.

Базою для теплових розрахунків є рівняння реакції горіння, матеріальний баланс процесу горіння і другий закон термодинаміки. При розрахунках використовуються формули і величини, виведені теоретичним шляхом (закон Гесса, формули Д,І, Менделєєва і т. ін.), й експериментальні табличні дані (теплоти утворення речовин, теплоємність, тепловміст найбільш поширених продуктів горіння.

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 322; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.