Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

До теми 3.2

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Висновок до теми 3.1.

Найбільша кількість горючих речовин – речовини органічні, визначенням яких займається органічна хімія. Властивості органічної сполуки залежать від природи і кількості атомів у її молекулі і від порядку з’єднання цих атомів. Найбільш вдалі хімічні назви – номенклатура органічних сполук – базується на підрахунку кількості атомів карбону в головному ланцюзі і позначенні кількості і місця замісників, у тому числі функціональних груп.

Вуглеводні складаються виключено з карбону та гідрогену. Атоми карбону можуть бути поєднані між собою одинарними, подвійними чи потрійними зв’язками або утворювати циклічну, зокрема ароматичну систему. Фізичні властивості і теплотехнічні характеристики вуглеводнів залежать від кількості атомів карбону в молекулі: чим менша кількість цих атомів, тим небезпечніша в пожежному відношенні ця речовина. Хімічні властивості вуглеводнів залежать від наявних у їх молекулах зв’язків. Найбільш інертними є насичені вуглеводні, які здатні лише до деяких реакцій заміщення. До реакцій заміщення схильні в основному арени, але вони вступають в ці реакції легше, ніж алкани. Алкени, алкіни мають схильність до реакцій приєднання і полімеризації. Найбільша пожежо – та вибухонебезпечність у ацетилену, оскільки він легко спалахує, горить з виділенням великої кількості теплоти, велику зону спалахування і при високій температурі, має високу хімічну активність і здатен утворювати вибуховонебезпечні ацетиленіди.

Галогеновмісні сполуки можна розглядати як вуглеводні, в яких один або декілька атомів гідрогену заміщені на атоми галогену. Фізичні властивості залежать від типу і вмісту галогену і молекулярної маси сполуки. Галогеновмісні сполуки –менш пожежонебезпечні, ніж вуглеводні, але вимагають більшої уваги, як токсичні речовини і як такі, що утворюють сильні кислоти при горінні.

95. Які сполуки відносяться до спиртів, як вони класифікуються?

96. В чому відмінність між етерами і естерими?

97. Які сполуки відносяться до альдегідів, кетонів, карбонових кислот, нітросполук? Дайте загальну характеристику кожному із цих класів органічних сполук?

98. Вкажіть основні властивості, пожежну характеристику, способи отримання і застосування для метанолу і етанолу, гліцерину, етиленгліколю, ацетальдегіду, ацетону, ацетатної кислоти, діетилового етеру, етилацетату, нітробензолу. Напишіть рівняння реакцій горіння цих сполук на повітрі, способи їх гасіння?

99. При наявності яких із вказаних рідин в приміщенні його відносять до пожежо- вибухонебезпечного ? (див. питання 98).

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 277; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.