Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Висновок до теми 5.1

До теми 5.1.

131. Як поділяються вогнегасні засоби за механізмом припинення горіння?

132. В яку зону треба подавати охолоджуючий засіб гасіння для досягнення найбільш ефективної його дії?

133. Перерахуйте переваги та недоліки води, як вогнегасного засобу.

134. Який механізм дії можна вважати переважним для такого гасячого засобу, як піна?

135. Яка різниця між хімічними та повітряно-механічними пінами?

136. Які основні параметри характеризують вогнегасну здатність повітряно-механічних пін?

137. У яких випадках застосовується піна низької кратності, середньої кратності а в яких високократна?

138. У чому полягає основний принцип припинення горіння флегматизацією?

139. Дайте коротку характеристику вогнегасній здатності, властивостей, хімічної і корозійної активності, а також токсичності карбон діоксину.

140. Дайте коротку характеристику вогнегасній здатності, властивостей, хімічної і корозійної активності, а також токсичності азоту і аргону.

140. Розповісти про правила особистої безпеки при підозрі на наявність у приміщенні азотної загазованості.

141. Назвати головну перевагу застосування при гасінні пожеж хладонів.

142. Розповісти про припинення порошками горіння металів.

Якщо, не зважаючи на профілактику, попередити пожежу не вдалося, її треба гасити. Гасіння пожежі досягається зниженням критичного значення концентрації горючої речовини, концентрації окисника або потужності джерела запалювання. Для зниження цих параметрів до критичного значення застосовують вогнегасні засоби, які охолоджують зону горіння; розводять інертним газом реагуючі речовини;ізолюють реагуючі речовини від зони горіння або хімічно гальмують реакцію горіння. як охолоджуючий засіб, здебільшого, застосовуються вода і водні розчини, які покращують змочувальну здатність, морозостійкість та інші потрібні показники води.

Як ізолюючі вогнегасні засоби, переважно, використовуються повітряно-механічні і, рідше, хімічні піни. Оцінюють піни за кратністю,стійкістю та іншими параметрами, які відтворюють придатність піни до застосування у тих чи інших умовах. Для гасіння кожної пожежі треба вибрати піну відповідної кратності, яку слід подати з достатньою швидкістю.Вогнегасні засоби, які флегматизують суміш, являють собою більш чи менш інертні гази. Застосовують інертні гази виключно для об’ємного гасіння. Основна їх перевага - відсутність шкоди, яку вони завдають об’єктам, пожежу на яких треба припинити.

Найбільшою ефективністю серед засобів, так би мовити, одного механізму дії володіють інгібіруючі засоби, витрати яких для гасіння однакових пожеж у 10 і більше разів менша ніж витрата інших засобів. Крім скорочення витрати вогнегасячих засобів, застосування інгібіторів дозволяє значно скоротити час,потрібний для гасіння пожежі. Серед інгібіруючих засобів припинення горіння найбільш сучасними і найменш шкідливими для оточуючого середовища є порошкові вогнегасячі композиції

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 322; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.