Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Приклад розрахунку. 1. Довжина маршруту руху Lм = 80км (від вихідного пункту або рубежу до найбільш віддаленої точки нового району)
Приклад розрахунку

Вихідні дані:

1. Довжина маршруту руху Lм = 80км (від вихідного пункту або рубежу до найбільш віддаленої точки нового району).

2. Середня швидкість руху похідної колони V = 35 км/год.

3. Тривалість зупинок протягом руху tзуп = 1,5 години, .

4. Розрахований час втягування в новий район розташування tвтяг.= 0,5 години

Довідкові дані:

Формула розрахунку

tм =

Рішення:

Tм= = 4 год 18 хв. (1)

 

Задача 2. Визначити час початку руху (tПР) похідної колони ЗвРК, якщо час проходження визначеного рубежу головою похідної колони tПВР = 21.00 01.11.12, відстань від району розташування до визначеного рубежу (LВР) – 9 км, швидкість руху колони при витягуванні – 15 км/год.

Вихідні дані:

1. Відстань вихідного рубежу (пункту) від району розташування LВР = 9 км.

2. Швидкість руху при витягуванні колони Vвит = 15 км/год.

Довідкові дані:

Формула розрахунку

де tПВР – розрахований час проходження визначеного рубежу (пункту); год. хв.;

60 – коефіцієнт переведення годин у хвилини.

Рішення:

= 21.00 – 21.00 – 0.36 = 20.24 (2)

Тобто для своєчасного проходження визначеного вихідного пункту колона ЗвРК повинна почати рух в 20.24 01.11.12

 

Завдання 2.2. Визначення можливих доз опромінення особового складу при подоланні радіоактивно забруднених районів.

 

Задача 3. Визначити дозу опромінення, яку одержить особовий склад ЗвРК при подоланні зони радіоактивного забруднення глибиною 30 км, що утворилася в результаті руйнування АЕС. Рятувальна команда рухається на автобусах, середній рівень радіації на маршруті - Рсер = 25 Р/год, швидкість руху підрозділу – 25 км/год.

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 395; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. II. ПРОГРАММА ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
 2. Алгоритм розрахунку струмів короткого замикання
 3. Аналітичний метод розрахунку кількості технічного обслуговування і ремонту тракторів
 4. В пожарно-прикладном виде спорта
 5. В якості прикладу розглянемо задачу.
 6. Вибір методів розрахунку розмірного ланцюга і методів досягнення точності замикаючої ланки
 7. Визначення вхідної інформації для розрахунку виробничої програми
 8. Визначення і приклади
 9. Вихідні дані для розрахунку у вартісному виразі необхідного обсягу реалізації продукції зерновиробництва для отримання планових фінансових результатів
 10. Відомість розрахунку внесків до фондів соціального страхування з урахуванням вимог чинного законодавства
 11. Возникновение прикладной психологии в США
 12. Граничні норми сумарної ваги ванажу для підлітків у розрахунку на 1 годину робочого часу

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.