Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вимоги безпеки до проведення занять з фізичної культури і спор­ту та лікарський контроль за ними
Безпека на заняттях з фізичної культури.

Адміністративний, педагогічний і медичний персонал загальноосвітніх шкіл, а також особи, яким доручено проводити фізкультурно-масову, оздоровчу і спортивну роботу з дітьми шкільного віку повинні керуватися Правилами безпеки занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх школах, знати і точно дотримуватися їх у практичній діяльності з фізичного виховання учнів і під час занять з ними спортом.

Учитель фізичної культури або особа, яка проводить заняття з фізичного виховання у позашкільний час, несуть пряму відповідальність за охорону життя і здоров'я учнів, а тому зобов'язані:

- перед початком занять ретельно оглянути місця їх проведення, переко­натися у справності спортінвентаря, надійності установлення і закріплення обладнання, відповідності санітарно-гігієнічним вимогам, що ставляться до місця проведення занять, інструктувати учнів про порядок, послідовність і заходи безпеки під час виконання фізичних вправ;

- навчати учнів безпечним прийомам виконання фізичних вправ і стежити за виконанням учнями заходів безпеки, при цьому суворо дотримуватися прин­ципів доступності й послідовності навчання; за результатами медичних ог­лядів знати фізичну підготовленість і функціональні можливості кожного учня, у необхідних випадках забезпечувати страховку; якщо в учня з'явля­ються ознаки втоми або якщо він скаржиться на слабість і погане самопо­чуття, негайно відсилати його до лікаря;

- після закінчення занять ретельно оглянути місце їх проведення, переко­натися у відсутності напруги в енергомережі й усунути виявлені недоліки.

На медичний персонал покладається відповідальність за проведення в установленому порядку лікувально-профілактичних заходів, що сприяють збе­реженню здоров'я учнів, а також здійснення санітарного нагляду за місцями і умовами проведення навчально-виховного процесу з фізичної культури.

Медичне обслуговування учнів здійснюють спеціально закріплені за шко­лою лікарі та інший медичний персонал.

Висновок про стан здоров'я і всі лікарські вказівки щодо допустимого навантаження для кожного учня потрібно записувати у лікарсько-контрольній карті та обов'язково доводити до відома вчителя фізичної культури. Учнів, які не пройшли медичного огляду, до уроків фізичної культури не допускають.На підставі даних про стан здоров'я і фізичного розвитку учнів розподіля­ють для занять фізичними вправами на основну, підготовчуі спеціальнуме­дичні групи.Допустиме навантаження для кожної групи учнів має відповідати її медичній характеристиці.

Основна медична група,до якої входять особи без відхилення у стані здоров'я, а також особи, що мають незначні відхилення у стані здоров'я, з доб­рим фізичним розвитком, проводить заняття за навчальними програмами фізичного виховання у повному обсязі; учням цієї групи дозволяється займатися в одній зі спортивних секцій, брати участь у змаганнях.

Підготовча медична група,до якої входять особи, що мають незначні відхилення у стані здоров'я, з недостатнім фізичним розвитком, проводить за­няття за навчальними програмами фізичного виховання за умови поступового засвоєння комплексу рухових навичок і умінь, додаткові заняття для підвищен­ня рівня фізичного розвитку.

Спеціальна медична групапроводить заняття за спеціальними навчаль­ними програмами. До складу групи входять особи, що мають відхилення у стані здоров'я постійного або тимчасового характеру, потребують обмеження фізич­них навантажень, допущені до виконання навчальної та виробничої роботи.

Медичний огляд проходять:

- учні основної медичної групи –

один раз протягом навчального року;

- учні підготовчої медичної групи – один раз на навчальну чверть;

- учні спеціальної медичної групи – один раз на чотири місяці, а також після кожного короткочасного захворювання, крім того, у кінці навчального року вони проходять поглиблений медичний огляд.

Учні, тимчасово звільнені від занять фізичними вправами, зобов'язані бути присутніми на уроках фізичної культури, при цьому допускається їх залу­чення вчителем до підготовки занять. Тимчасове звільнення від занять фізични­ми вправами допускається з дозволу медичного персоналу школи.

У разі одержання травми першу долікарську швидку допомогу потерпіло­му (учневі) може надати будь-який член педагогічного колективу або учні від­повідного колективу відповідно до Правил надання такої допомоги. Під час проведення першої долікарської допомоги можна використати усі стерильні засоби, що є під руками того, хто надає цю допомогу, а також препарати, ліки, інструмент з аптечки, яка повинна зберігатися у спеціально відведеному місці в кожній спортивній споруді. До складу аптечкивходять:

- бинт або марля (стерильні);

- вата гігроскопічна;

- йодна настойка 3-5%-ва (спиртова);

- перманганат калію (свіжоприготовлений розчин);

- нашатирний спирт;

- валеріанові краплі;

- інструменти (ножиці медичні, пінцет, булавки);

- джгут.

Після надання першої долікарської допомоги слід скерувати потерпілого до лікувальної установи. Спортивний зал школи повинен бути забезпечений ношами, мати адресу і телефон найближчої лікувальної установи, де можуть надати медичну допомогу.

 

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 730; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.