Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вимоги безпеки при організації походів та екскурсій

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Перед проведенням туристичного походу або екскурсіїїї керівник ре­тельно обстежує ту ділянку природного оточення, куди будуть виведені діти, вибирає для відпочинку таке місце, де нема небезпеки нападу хижаків, отруйних тварин, де немає боліт, трясовин тощо. Добре вивчивши маршрут і місце відпочинку вчитель готує список учнів і підбирає помічників із батьківсь­кого комітету, узгоджуючи ці дії із директором школи або його заступником.

Бажано, щоб на кожних 10-15 учнівбуло по одному дорослому. Не дозволяється об'єднувати для екскурсії учнів двох або кількох класів.

Перед тим, як організувати екскурсію, треба:

- ознайомити учнів із вимогами щодо охорони природи,

- з місцевими отруйними рослинами і грибами,такими як дурман, блекота, вовче лико, бліда поганка тощо, і не дозволяти учням пробувати на смак будь-яку рослину із зібраного матеріалу. Для цього доцільно підготувати стенд із фотографіями місцевих отруйних рослин та грибів.

- ознайомити учасників походу, екскурсії з місцевими отруйними тварина­ми(зміями, павукоподібними, багатоніжками), переносниками (наприклад, гризунами) або передавачами (кліщами, комахами) інфекційних захворю­вань. Для цього доцільно мати альбом із фотографіями, що супроводжуються відповідними текстами, які пояснюють, чим небезпечна дана тварина і як запобігти цій небезпеці.

- звернути увагу на запобігання механічним пошкодженнямсучками, хми­зом, колючими рослинами, гострим камінням, осколками скла тощо, а також укусам отруйних тварин(наприклад, змій, тарантулів, сколопендр тощо) і попередити, щоб учні приходили у взутті, яке захищає ноги від пошкод­жень, і у спортивному одязі. Під час екскурсій учням не дозволяється зні­мати взуття і ходити босоніж.

Для вивчення флори або фауни водоймища необхідно заздалегідь вибрати таке місце, де його глибина біля берега настільки мала, що включає нещас­ні випадки. Входити у воду учням не дозволяється. Для ознайомлення з живими об'єктами водоймища використовують сачки з довгими ручками. Кори­стуватися човнами або містками, розміщеними над глибокими місцями водоймищ, не дозволяється.Вирушаючи на екскурсіюз дітьми, учитель повинен мати при собі похід­ну аптечку першої допомоги.

Перед проведенням екскурсії роблять перекличку учнів класу і відміча­ють присутніх. Для керівництва кожною групою дітей призначають дорослого. Другу перекличку проводять після прибуття на місце екскурсії, третю – перед відправленням у зворотну дорогу, четверту – після повернення з екскурсії.

Якщо для доставки учнів до місця екскурсії використовується громадсь­кий транспорт, посадку здійснюють групами під керівництвом дорослого. При цьому в транспортні засоби входять спочатку учні, а потім особа, яка керує ни­ми. У такому самому порядку здійснюється й висадка дітей з транспортного засобу.

Повернення слід узгодити з директором. Якщо діти не повернулись протягом 12 годин з одноденного і 24 годин з багатоденного походу організовується їх пошук.

Кожен учень повинен знати, як уберегти себе під час грози від ураження блискавкою.

Під час грози треба знаходитися якнайдалі від стержня блискавковідводу, від залізничних стовпів, від високих дерев та інших предметів, які блискавка вибирає у першу чергу. Найбільше вона полюбляє дуб, навіть у місті, де багато громовідводів та інших високих предметів, “шукає” саме це дерево. На рівнині вона частіше вдаряє там, де грунт більш електропровідний ( наприклад, глинис­тий). Небезпечно у цей час бути у воді й біля води. Під час грози не слід мати біля себе металеві предмети, радіоприймачі (особливо з витягненими антена­ми). Мокрий одяг електропровідний, а, отже, під час грози, небезпечніший. У людину, яка пересувається, блискавка потрапляє частіше. Навіть близький удар у землю для людини, що рухається, набагато небезпечніший, ніж для людини, яка стоїть. Адже під час удару блискавки в землі довкола цього місця виникає електричне поле, напруга якого зменшується вздовж радіусів, що розходяться від місця удару. Коли людина йде, вона своїми ногами замикає на землі дві точки з різними електричними потенціалом. Під час грози, навіть коли стоїте, тримайте ноги разом.

Ознаки удару блискавки: на шкірі потерпілого є бурі знаки входу елек­трики діаметром до 3 сантиметрів у вигляді розгалужених червоних ниточок; загальний стан – опіки, судоми, занепад серцевої і дихальної діяльності, втрата притомності.

 

 

10. Розслідування та облік нещасних випадків із працівниками закладів освіти, учнями під час навчально-виховного процесу

Розслідуванню підлягають раптові погіршення стану здоров'я, поранення, травми, що призвели до втрати працівником, студентом працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності переведення потерпілого на іншу (легшу) роботу терміном не менше як на один робочий день, а також випадки смерті на підприємстві. До гострих професійних отруєнь належать випадки, що сталися після одноразового (протягом не більше однієї зміни) впливу небезпеч­них факторів, шкідливих речовин. На нещасні випадки, пов'язані з виробницт­вом при виконанні посадових обов'язків, складається акт за формою Н-1 (Додатки 17, 18). Якщо за висновками роботи комісії з розслідування прийнято рішення, що про нещасний випадок не повинен складатися акт за формою Н-1, про такий нещас­ний випадок складається акт за формою НТ (невиробничий травматизм). Усі нещасні випадки на виробництві, якщо керівники практики – виробничники, оформляються актом за формою Н-1, їх реєструють і обліковують на виробництві.

Про кожний нещасний випадок свідок, працівник, який його виявив, або сам потерпілий повинен повідомити безпосереднього керівника робіт і вжити заходів для надання необхідної допомоги.

Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок, крім гру­пових випадків та випадків із смертельним наслідком, повинен:

- повідомити про це відповідний робочий орган виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків;

- організувати його розслідування і утворити комісію з розслідування.До складу комісії з розслідування виходять:

- керівник (працівник) служби з охорони праці;

- керівник структурного підрозділу;

- представник профспілкової організації.

Комісія зобов'язана протягом трьох діб скласти акт і подати на затверд­ження керівникові установи. Роботодавець повинен розглянути і затвердити акти протягом доби після закінчення розслідування, а щодо випадків, які стали­ся за межами організації, – протягом доби після одержання необхідних матеріа­лів. Контроль за своєчасністю і об'єктивністю розслідування нещасних випад­ків, їх документальним оформленням та обліком, виконанням заходів щодо усунення причин здійснюють органи державного управління, органи державно­го нагляду за охороною праці (відповідно до їх компетенції). У разі відмови роботодавця скласти акт про нещасний випадок чи незгоди потерпілого або особи, яка представляє його інтереси, питання вирішується в порядку, передба­ченому законодавством.

Про груповий нещасний випадок, випадок зі смертельним наслідком ро­ботодавець зобов'язаний негайно передати засобами зв'язку, повідомлення за встановленою формою:

- відповідному територіальному органу Держнаглядохоронпраці;

- відповідному органу прокуратури за місцем виникнення нещасного випад­ку;

- органу, до сфери управління якого належить ця організація;

- вищестоящому профспілковому органу.

До складу комісії зі спеціального розслідування включаються:

- голова – керівник (заступник) вищого органу;

- члени – керівник (заступник) закладу (факультету),

- начальник (працівник) служби з охорони праці, працівник педагогічного ко­лективу.

Комісія зі спеціального розслідування протягом 10 днів розслідує нещас­ний випадок і складає акт спеціального розслідування, оформляє інші необ­хідні документи та матеріали.

Навчально-виховний заклад, де стався нещасний випадок, компенсує ви­трати, пов'язані з діяльністю комісії та залучених до її роботи спеціалістів.

 

Акт про нещасний випадок з учнем, студентом навчально-виховного закладу

За результатами нещасного випадку під час навчально-виховного процесу складається акт за формою Н-Н. Відповідальність за правильне і своєчасне розслідування і облік нещасного випадку, складання акта за формою Н-Н несе керівник навчального закладу. У випадках відмови адміністрації навчального закладу від складання акта за формою Н-Н, а також у разі незгоди потерпілого (його батьків) зі змістом акта конфлікт розглядає орган управління освітою вищого рівня у термін не більше десяти днів з моменту подання письмової заяви. Після закінчення строку лікування потерпілого керівник навчального закладу направляє до органів управління освітою, іншого органу виконавчої влади повідомлення про наслідки нещасного випадку.

Нещасний випадок, що стався в закладі освіти з учнями або студентами навчальних закладів, які проходять практику або виконують роботу під керів­ництвом вчителя, викладача, майстра виробничого навчання на дільниці, виді­леній підприємством для цієї мети, розслідується органом управління освітою, якому підпорядкований цей навчальний заклад, спільно з представником закла­ду освіти оформляється актом за формою Н-Н і береться на облік органом уп­равління освітою, навчальним закладом. Один примірник затвердженого акта форми Н-Н направляється за місцем навчання потерпілого, другий – за підпо­рядкованістю до органу управління освітою.

Нещасні випадки, що сталися з учнями, студентами в побуті та у випад­ках не зазначених як виробничі, розслідуються і беруться на облік згідно з “По­ложенням про порядком розслідування невиробничого характеру” затвердже­ним постановою Кабінету Міністрів України. Нещасний випадок, що стався під час проведення далеких походів, екс­курсій, експедицій, розслідується комісією органу управління освітою, на тери­торії якого стався нещасний випадок. У разі неможливості прибути на місце пригоди представника навчального закладу, з учнем або студентом якого стався нещасний випадок, до складу комісії включається представник однієї з установ, підвідомчих органу управління освітою, що проводить розслідування. Ма­теріали розслідування, у тому числі акти за формою Н-Н, скеровуються до ор­гану управління освітою за місцезнаходженням навчального закладу.

Особи, що допустили порушення, або невиконання вимог “Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу”, притягаються до відповідальності згідно із законодавством.

 

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 532; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. V. Взаємини відділу організації праці і заробітної плати з іншими підрозділами підприємства
 2. А. НЕБЕЗПЕКИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ
 3. А. НЕБЕЗПЕКИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ 173
 4. А. НЕБЕЗПЕКИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ 193
 5. А. НЕБЕЗПЕКИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ 197
 6. Абезпечення громадського порядку і громадської безпеки.
 7. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
 8. Аналіз і оцінка стану економічної та інформаційної безпеки на підприємствах
 9. АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ.
 10. Аналіз небезпеки, що виникає при стіканні струму в землю. Захисне заземлення
 11. Аналіз рівня й ефективності організації праці
 12. Аналіз рівня організації потокової лінії.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.025 сек.