Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Небезпечні та шкідливі фактори, які спричиняють пожежі на об'єктах освіти

Причини виникнення пожеж на об'єктах освіти

План

Питання для самостійної роботи

Навчальна мета

Лекція №4

Тема: Пожежна безпека в закладах освіти

У результаті проведення заняття студенти повинні знати:

- шкідливі і небезпечні фактори, пов'язані з пожежами на освітянських об'єк­тах;

- причини пожеж на освітянських об'єктах;

- заходи та засоби системи попередження пожежі в закладах освіти;

- вимоги пожежної безпеки на освітянських об'єктах;

- заходи та засоби системи пожежного захисту на освітянських об'єктах;

- порядок дії працівників навчального закладу у випадку виникнення пожежі.

 

Оцінка пожежобезпечності навчального закладу.

Визначення факторів пожежної небезпеки освітянських об'єктів.

Визначення типу і кількості первинних засобів гасіння пожежі.

 

1. Причини виникнення пожеж на об'єктах освіти.

2. Небезпечні та шкідливі фактори, які спричиняють пожежі на об'єктах освіти.

3. Заходи та засоби забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти.

4. Правила пожежної безпеки для закладів системи освіти України.

5. Вимоги пожежної безпеки на об'єктах системи освіти.

6. Заходи пожежного захисту на об'єктах освіти.

7. Засоби пожежогасіння на об'єктах освіти.

8. Державний нагляд і контроль за станом пожежної безпеки в закладах освіти.

9. Дії працівників навчального закладу при виникненні пожежі.

Для успішного проведення протипожежної профілактики в закладах освіти важливо знати основні причини пожеж. На основі статистичних даних можна зробити висновок, що ними є:

- необережне поводження з вогнем;

- незадовільний стан електротехнічних пристроїв і порушення правил їх монтажу та експлуатації;

- порушення технологічних режимів;

- несправність опалювальних приладів та порушення правил їх експлуатації;

- дитячі пустощі;

- невиконання вимог нормативних документів ыз питань пожежної безпеки.

Вивчення причин виникнення пожеж у навчально-виробничих майстер­нях показує, що вони дуже різноманітні, але до найхарактерніших можна від­нести:- загоряння проводів, електродвигунів і електроапаратури внаслідок короткого замикання або від перевантаження;

- спалахи гасу або бензину, що застосовуються для промивання деталей;

- загоряння мастила в підшипниках машин;

- загоряння пасів;

- самозагоряння промаслених ганчірок, тирси, одягу тощо;

- несправності приладів опалення або вентиляції.

Одним із найважливіших пожежно-профілактичних заходів є систематич­ний контроль протипожежного стану в усіх приміщеннях, на території тощо.

 

Коли людина перебуває в зоні впливу пожежі, то вона може потрапити під дію наступних небезпечних та шкідливих чинників:

- токсичних продуктів згорання;

- вогню;

- підвищеної температури середовища;

- диму;

- недостатності кисню;

- руйнування будівельних конструкцій;

- вибухів, витікання небезпечних речовин, що відбуваються внаслідок поже­жі;

- паніки.

Токсичні продукти згорання становлять найбільшу загрозу для життя людини, особливо при пожежах у будівлях. Адже в сучасних виробничих, по­бутових та адміністративних приміщеннях є значна кількість синтетичних мате­ріалів, що є основними джерелами токсичних продуктів згорання Так, при го­рінні пінополіуретану та капрону утворюється ціанистий водень (синильна кис­лота), при горінні вініпласту – хлористий водень та оксид вуглецю, при горінні лінолеуму – сірководень та сірчистий газ і т.д. Найчастіше при пожежах від­значається високий вміст у повітрі оксиду вуглецю. Так, у підвалах, шахтах, ту­нелях, складах його вміст може становити від 0,15% до 1,5%, а у приміщеннях – 0,1-0,6%. Слід зазначити, що оксид вуглецю – це отруйний газ, і вдихання повітря, в якому його вміст становить 0,4% - смертельне.

Вогонь – надзвичайно небезпечний фактор пожежі, однак випадки його безпосередньої дії на людей досить нечасті. Під час пожежі температура полу­м'я може досягати 1200-1400°С, і у людей, що перебувають у зоні пожежі, випромінювання полум'я можуть викликати опіки та больові відчуття.

Небезпека підвищеної температури середовища полягає у тому, що вдихання розігрітого повітря разом із продуктами згорання може призвести до ураження органів дихання та смерті. В умовах пожежі підвищення температури середовища до 60°С вже є життєвонебезпечним для людини.

Димє великою кількістю найдрібніших часточок незгорілих речовин, що містяться у повітрі. Він викликає інтенсивне подразнення органів дихання та слизових оболонок (сильний кашель, сльозоточивість). Крім того, у задимлених при­міщеннях внаслідок погіршення видимості сповільнюється евакуація людей, а часом провести її зовсім неможливо.

Недостатність киснюспричинена тим, що в процесі горіння відбувається хімічна реакція оксидування горючих речовин та матеріалів. Небезпечною для життя людини уже вважається ситуація, коли вміст кисню в повітрі знижується до 14% (норма 21%). При цьому втрачається координація рухів, з'являються слабкість, запаморочення, загальмовується свідомість. При концентрації кисню 9-11 % смерть настає через кілька хвилин.

Вибухи, витікання небезпечних речовинможуть бути спричинені їх на­гріванням під час пожежі, розгерметизацією ємностей та трубопроводів із небез­печними рідинами та газами. Вибухи збільшують площу горіння і можуть при­зводити до утворення нових вогнищ. Люди, що перебувають поблизу, можуть підпадати під дію вибухової хвилі, діставати ураження уламками.

Руйнування будівельних конструкційвідбувається внаслідок втрати ними під впливом високих температур та вибухів несучої здатності. При цьому люди можуть одержати значні механічні травми, опинитися під уламками зава­лених конструкцій. До того ж евакуація може бути просто неможливою внаслі­док завалів евакуаційних виходів та руйнування шляхів евакуації.

Панікав основному спричиняється швидкими змінами в умовах екст­ремальної ситуації (пожежі) психічного стану людини (як правило, депресив­ного характеру). Більшість людей потрапляють у складні та неординарні умови, якими характеризується пожежа, вперше і не мають відповідної психічної стій­кості та достатньої підготовки щодо цього. Коли дія факторів пожежі переви­щує межу психофізіологічних можливостей, людина може піддатися паніці. При цьому вона втрачає розсудливість, її дії стають неконтрольованими та неадекватними ситуації, що виникла. Паніка – це жахливе явище, здатне призвести до масової загибелі людей.

 

3. Заходита засоби забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти

Основними системами комплексу заходів та засобів щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта є:

- система запобігання пожежі;

- система протипожежного захисту;

- система організаційно-технічних заходів.

 

 

       
 
   
 

 


Система запобігання пожежі– це комплекс організаційних заходів і технічних засобів, спрямованих на унеможливлення умов, необхідних для виникнення пожежі.

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 2439; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.024 сек.