Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ В КОЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРІ МІЖ АДМІНІСТРАЦІЄЮ ТА ПРОФСПІЛКОВИМ КОМІТЕТОМ
Додаток 15

Адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці в середній загальноосвітній школі

ЖУРНАЛ

ФОРМА ЖУРНАЛУ АДМІНІСТРАТИВНО-ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ ОХОРОНИ ПРАЦІ

 

Дата проведення контролю Ступінь контролю Прізвище та іні­ціали перевіряю­чого, підпис Посада перевіряючого Виявл. недоліки і поруш., охорони праці Заходи з усу­нення недоліків Відповідальний за виконання Термін виконан­ня Відмітка про виконання
   

 

Комплексні заходи

щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охоро­ни праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням і аваріям у колективному договорі між адміністрацією і профкомом

____________________________________________________________

(назва навчального закладу, установи aбo організації, адреса)

20___ р.____дня________місяця. Ми, що нижче підписалися, директор ____________________________________________________________

(найменування навчального закладу, установи або організації, адреса)

____________________________________________________________

і голова профспілкового комітету _______________________________

(назва профорганізації)

заключили колективний договір в тому, що _______________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

_____________________________________________________________

(назва навчального закладу, установи, організації)

зобов'язується протягом 20__ р. виконати такі заходи:

 

№ п/п Назва заходів Одиниця виміру Кількість Вартість робіт Строк виконання Відповідальні за виконання Ефективність
Кількість працюючих, яким поліпшили умови праці Кількість працюючих, які вивільнені від тяжких робіт
всього в т. ч. всього в т. ч.

Директор_______ __________ Голова профкому ________________
Номенклатура заходів, що підлягають включенню до комплексних заходів з охорони праці, яку укладає адміністрація з профспілковими комітетами загальноосвітніх шкіл, шкільних і дошкільних організацій

1. Будівництво та обладнання роздягалень, кімнати для відпочинку (учительської), кімнат для умивальників, душових, буфетів, їдалень та ін.

2. Раціональне перепланування розстановки обладнання, зумовлене необхідністю дальшого підвищення безпеки праці.

3. Улаштування додаткових захисних пристроїв (блокувань) на верстатах, тракторах, сільськогосподарських машинах та електрифікованих установках, що створюють безпеку їх обслуговування під час руху шківів, трансмісій, пасів, зубчастих передач і т.п. Улаштування захисних засобів біля отворів, ям, канав, у місцях перебування учнів, робітників і службовців.

4. Вирівнювання та утеплення підлоги, улаштування різних настилів на підлозі з метою оздоровлення умов праці.

5. Улаштування з метою безпеки сіток і коробок для виловлювання заклепок, обрізків заліза, інструментів тощо під час виконання відповідних робіт.

6. Приведення у відповідність до вимог правил охорони праці пароводяних, газових та інших комунікацій.

7. Влаштування перехідних тунелів, галерей в місцях масового переходу учнів і працівників на території школи та інших дитячих організацій.

8. Улаштування пристроїв для зниження та усунення шуму й вібрацій передачі, інструменту, тощо).

9. Влаштування заземлення та занулення електроустановок, верстатів. Влаштування блискавковідводів.

10. Влаштування спеціального (при малій напрузі) освітлення у випадках, передбачених правилами охорони праці для роботи на верстатах, у топках котлів, котлах, цистернах, апаратах, колодязях та ін.

11. Установлення пускових приладів і влаштування пристроїв з необхідними блокуваннями і сигналізацією для найшвидшої їх зупинки з метою забезпечення безпеки працюючих.

12. Влаштування припливно-витяжної вентиляції, відновлення недіючих вентиляційних систем і пристроїв для зволожування повітря, переобладнання вентиляції у зв'язку із зміною призначення приміщень, капітальний ремонт вентиляційних установок і місць відсмоктування.

13. Улаштування і придбання пилососів для видалення пилу і різних шкідливих домішок.

14. Раціоналізація природного і штучного освітлення (влаштування світлових ліхтарів, фрамуг, вікон, установлення світильників) у робочих, навчальних і допоміжних приміщеннях, у місцях масового переходу людей, якщо це зумовлено додатковими вимогами поліпшення умов праці.

15. Посилення опалювальних пристроїв у робочих і навчальних приміщеннях, якщо це потрібно в інтересах охорони праці. Улаштування тамбурів, теплових завіс та інших пристроїв з метою боротьби з протягами.

16. Обладнання кабінетів, куточків, пересувних виставок з охорони праці, придбання для них необхідних приладів, наочних посібників, демонстраційної апаратури і т.д. Видання інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки.

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 1575; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.