Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Підприємства, установи й організації, об'єднання підприємств

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

І перевірку знань з питань охорони праці

Посад посадових осіб, які проходять навчання

ПЕРЕЛІК

ВІДОМОСТІ ПРО ПЕРІОДИЧНУ ПЕРЕВІРКУ ЗНАНЬ

Про перевірку знань з питань охорони праці

ПОСВІДЧЕННЯ

Засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці

"___" ________20__ р. м. _________

 

Комісія у складі:

Голови ______________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада)

і членів комісії: _______________________________________________

(прізвище, ініціали, посада)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

створена на підставі наказу від "___" _______ 20__ р. № _________

перевірила знання ____________________________________________

_____________________________________________________________

(перелік основних нормативно-правових актів з

_____________________________________________________________

охорони праці, за якими проводилася перевірка знань)

 

№ з/п Прізвище ім’я та по батькові працівника Посада, професія, (фах) Місце роботи (для підприємства структурний підрозділ) Знає/ не знає Примітка

 

Голова комісії _______________________

(підпис)

Члени комісії: _______________________

(підпис)

_______________________

(підпис)

_______________________

(підпис)

М.П.

Примітка. У разі проведення перевірки знань комісією підприємства затвердження протоколу печаткою не обов'язкове.

 

{ Teкст взятo з сайтаОбкладинка посвідчення

 

 

Перша сторінка посвідчення

_____________________________________________________________

(підприємство, навчальний заклад, їх підпорядкованість)

 

ПОСВІДЧЕННЯ №

Видано______________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

посада (фах) ________________________________________________

місце роботи ________________________________________________про те, що він(а) пройшов(ла) навчання і виявив(ла) потрібні

знання ______________________________________________________

_____________________________________________________________

(перелік основних нормативно-правових актів з охорони праці,

_____________________________________________________________

за якими проводилася перевірка знань)

Підстава: протокол засідання комісії з перевірки знань

від "___" ________20__ р. № _____________________

М.П.

Голова комісії ________________

(прізвище)

______________________

(підпис)

Посада (фах) _________________________________________________

виявив(ла) потрібні знання _____________________________________

_____________________________________________________________

(перелік нормативно-правових актів з охорони праці,

_____________________________________________________________

за якими проводилася перевірка знань)

_____________________________________________________________

Підстава: протокол засідання комісії з перевірки знань

від "___" _____________20_ р. № ___________________________

 

Голова комісії ______________________

(прізвище) (підпис)

М.П.

 

1.1. Керівники, заступники керівників, головні спеціалісти, керівники основних виробничих та технічних служб підприємств, установ й організацій, об'єднань підприємств незалежно від форм власності та характеру виробничої діяльності, які безпосередньо пов'язані з організацією безпечного ведення робіт.

1.2. Керівники та спеціалісти науково-дослідних, конструкторських, проектних і технологічних відділів, які займаються проведенням експертизи проектно-конструкторської документації, на яку поширюються вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, а також ті, які виконують розробки з питань охорони праці.

1.3. Посадові особи спеціально уповноваженого центрального органу з нагляду за охороною праці та його територіальних управлінь.

1.4. Експерти технічні з промислової безпеки.

1.5. Страхові експерти з охорони праці.

2. Навчальні заклади

2.1. Керівники, заступники керівників навчальних закладів, на яких покладена відповідальність за організацію безпечного ведення робіт, керівники та викладачі кафедр охорони праці, керівники та штатні викладачі навчальних закладів, які здійснюють навчання з питань охорони праці посадових осіб.

2.2. Майстри та інструктори виробничого навчання, керівники виробничої практики та інші посадові особи, які викладають питання охорони праці, безпечного ведення робіт або проводять інструктажі з охорони праці з учнями, студентами, курсантами, слухачами.

3. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади

Перші заступники та заступники міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади, перші заступники та заступники міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади Ради міністрів Автономної Республіки Крим, функціональні обов'язки яких пов'язані з організацією діяльності підприємств галузі з охорони праці, а також з організацією навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 301; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.023 сек.