Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Поняття службового жилого приміщення. Порядок включення жилого приміщення до числа службових

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Одним із видів жилих приміщень, які входять до складу житлового фонду України, є службові жилі приміщення. Відповідно до статті 6 Житлового кодексу жилі будинки та жилі приміщення призначаються для постійного проживання громадян, а також для використання у встановленому порядку в якості службових жилих приміщень та гуртожитків.

Зі змісту цієї статті можна зробити висновок, що службові жилі приміщення є особливим видом житла, основна відмінність яких від інших видів житла полягає в тому, що вони:

H по-перше, призначені не для постійного, а для тимчасового проживання громадян на час виконання ними своїх посадових обов’язків. Так, відповідно до п. 15 Положення про порядок надання службових жилих приміщень (затверджене постановою Ради Міністрів УРСР від 4 лютого 1988 р. №37) службове жиле приміщення надається робітникам і службовцям на час виконання ними своїх обов’язків;

H по-друге, відповідно до статті 118 Житлового кодексу службові жилі приміщення призначаються для заселення громадянами, які у зв’язку з характером їх трудових відносин повинні проживати за місцем роботи або поблизу нього. Відповідна норма міститься і в пункті 2 Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР: “службові жилі приміщення призначаються для заселення громадянами, які у зв’язку з характером їх трудових відносин повинні проживати за місцем роботи або поблизу від нього. Через це зазначені приміщення повинні знаходитися у безпосередній близькості від дільниці, яка ними обслуговується (їх робочого місця).”

Таким чином,службове жиле приміщення – це вид житла, призначений для тимчасового проживання відповідних категорій громадян, які у зв’язку з особливим характером їх трудових функціональних обов’язків повинні проживати за місцем роботи або поблизу від нього.

Перелік категорій працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення, затверджено постановою Ради Міністрів УРСР від 4 лютого 1988 р. №37. Відповідно до цієї постанови правом на отримання службового жилого приміщення користуються: працівники житлово-комунального господарства; лісничий, помічник лісничого, єгер, майстер лісу, лісник; директор, заступник директора по навчально-виховній роботі, вчитель, організатор позакласної та позашкільної виховної роботи; фельдшер, акушер фельдшерсько-акушерського пункту, лікар (терапевт, педіатр, стоматолог) лікарської амбулаторії, лікар (терапевт, педіатр) дільничної лікарні, завідуючий аптекою в сільському населеному пункті; завідуючий гуртожитком, комендант будинку, а також слюсар-сантехнік, слюсар-електрик гуртожитку в населеному пункті, де відсутня аварійна служба; працівники міських і районних відділів внутрішніх справ (дільничний інспектор міліції, оперуповноважений карного розшуку, експерт-криміналіст, слідчий; працівники установ кримінально-виконавчої системи і військовослужбовці підрозділів внутрішніх військ МВС, які несуть службу на цих об’єктах, за визначеним МВС переліком; службові особи митних органів; службові особи органів державної податкової служби; співробітники-військовослужбовці СБУ за визначеним нею переліком до одержання ними постійного жилого приміщення; працівники прокуратури за переліком, визначеним Генеральним прокурором України; інші категорії працівників.Одна з особливостей правового режиму службових жилих приміщень полягає у тому, що для того, щоб жиле приміщення набуло статусу службового, повинна бути дотримана встановлена житловим законодавством процедура включення жилого приміщення до цієї категорії.

Відповідно до п. 3 Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР жиле приміщення включається до числа службових рішенням виконавчого комітету районної, міської, районної в місті ради за клопотанням адміністрації підприємства, установи, організації. В тих випадках, коли підприємство, установа, організація розташована на території одного населеного пункту (району в місті), а жиле приміщення на території іншого, рішення про його включення до числа службових приймається виконавчим комітетом ради за місцем знаходження приміщення.

У житловому законодавстві встановлено правило, що до числа службових може бути включено тільки вільне жиле приміщення. Також у пункті 4 Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР міститься вимога, що під службові жилі приміщення виділяються, як правило, окремі квартири, розташовані, переважно, на першому поверсі.

Облік службових жилих приміщень у всіх будинках, незалежно від їх належності, здійснюється у виконавчому комітеті районної, міської, районної в місті ради, яка прийняла рішення про включення жилого приміщення до числа службових. Службові жилі приміщення обліковуються в журналі обліку службових жилих приміщень (див. додаток №13), в якому зазначається: приналежність жилого будинку (найменування підприємства, установи організації за якою закріплено службове жиле приміщення); адреса службового жилого приміщення (населений пункт, вулиця, номер будинку та квартири); характеристика службового жилого приміщення (благоустроєність квартири, поверх, кількість кімнат, розмір жилої площі); дата і номер рішення відповідної ради про включення жилого приміщення до числа службових; дата і номер рішення виконавчого комітету про виключення жилого приміщення із числа службових.

Оперативний облік належних їм службових жилих приміщень здійснюють також відповідні підприємства, установи та організації.

Жиле приміщення виключається з числа службових, якщо відпала потреба в такому його використанні, а також у випадках, коли в установленому порядку воно виключене з числа жилих. Сам по собі факт проживання у службових жилих приміщеннях робітників і службовців, які припинили трудові відносини з підприємством, установою, організацією не є підставою для виключення цих приміщень з числа службових.

Виключення жилого приміщення з числа службових провадиться на підставі клопотання підприємства, установи, організації рішенням виконавчого комітету відповідної районної, міської, районної в місті ради. Про виключення жилого приміщення з числа службових у журналі обліку службових жилих приміщень робиться відповідна відмітка.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 2162; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.015 сек.