Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Розділ 1.2. Класичне означення ймовірності появи події
Види випадкових подій

 

Події називаються несумісними, якщо поява однієї з них виключає появу іншої події в одному і тому ж випробуванні.

Декілька подій утворюють повну групу подій, якщо в результаті випробування з’явиться хоча б одна з цих подій.

 

Приклад:

1. Поява „числа” виключає появу „герба” при одному киданні монети тому ці події є несумісними.

2. Поява одного очка на верхній грані кубика виключає появу іншої кількості очок, тому ці події є несумісними.

3. Подія А – вироблена продукція є конкурентоспроможньою. Обов’язково відбудуться сумісні події:

А1вироблена продукція є якісною;

А2 - вироблена продукція має конкурентоздатну ціну.

 

 

Ймовірність – одне з основних понять теорії ймовірностей. Це число, яке характеризує ступінь можливості здійснення події. Кожний з можливих результатів випробування називається елементарним результатом (елементарною подією).

Означення: Ймовірністю події А називається відношення числа сприятливих цій події випадків до загального числа всіх можливих випадків.

 

, (1.1)

 

де т – число елементарних випадків (результатів), які сприяють появі події А; п – число всіх можливих випадків (елементарних результатів випробування).

Приклад:

Підприємство придбало 6 однакових верстатів, причому 2 з них виготовлено першим заводом-постачальником, 3 – другим і 1 – третім. Знайти ймовірність встановлення верстату, що виготовлений: а) третім заводом постачальником (подія А); б) першим заводом-постачальником (подія В).

Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 327; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.015 сек.