Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Спеціальна обробка

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Обов'язки керівників об'єктів, відповідальних осіб за збереження, освіження, заміні й обліку спеціального майна

Керівники підприємств (організацій), відповідальні особи ЦЗ зобов'язані:

- постійно знати потребу і забезпеченість спецмайном, його якісний стан і комплектність;

- вживати заходів до своєчасного і повного виконання планів накопичення;

- організувати розміщення і зберігання спецмайна на складах у відповідності до чинних інструкцій і директив;

- установлювати порядок (графік) і терміни видачі спецмайна;

- організовувати охорону спецмайна,

- організовувати один раз у рік повну перевірку наявності комплектності і технічного стана усіх видів спецмайна, умови зберігання й обліку з відображенням результатів у відповідних актах і вживати заходів до усунення виявлених недоліків;

- планувати кошти на ремонт приміщень складів, придбання обладнання й інвентарю, заходи щодо освіження, заміни, а також на лабораторні іспити, перевірку і ремонт спецмайна і на утримання робітників складів;

- в усіх випадках виявлення недостачі, розкрадання і псування спецмайна негайно призначати адміністративне розслідування для установлення винних осіб, причин псування або розкрадання майна і вживати заходів до негайного надолуження його. При встановленні недостач і втрат, що єслідством зловживань, відповідні матеріали протягом п'ятьох днів після встановлення недостач і втрат підлягають передачі в слідчі органи;

- визначати права й обов'язку посадових осіб складів спецмайна тривалого зберігання;

- постійно удосконалювати систему механізації вантажно - розвантажу-вальних робіт. Таким чином, зберігання спеціального майна ЦЗ є одним з етапів експлуатації і полягає в

забезпеченні його цілості протягом усього періоду зберігання і готовності до швидкої видачі.

Спеціальна обробка містить у собі проведення дезактивації, дегазації і дезінфекції об'єктів: транспорту, техніки, одягу, взуття, засобів захисту , а при необхідності і санітарної обробки особового складу сил ЦЗ та населення.Дезактивація - видалення радіоактивних речовин із різноманітних поверхонь до припустимих норм зараження безпечних для людини.

Дегазація - знезаражування об'єктів шляхом руйнації (нейтралізації) або віддалення ОР, НХР.

Дезінфекція - знищення хвороботворних мікробів, і руйнація токсинів на об'єктах, які зазнали зараження.

Для визначення необхідності проведення дезактивації і достатності повноти обробки здійснюється контроль зараження об'єктів.

Віддалення РР з заражених поверхонь може здійснюватися механічним способом (замітанням, витрушуванням, вибиванням, здуванням стиснутим повітрям), газокапельним потоком, пиловідсмоктуванням, зрізанням зараженого шару, або фізико-хімічними засобами.

Дегазація може здійснюватися хімічним, фізико-хімічним або механічним способом. Хімічний спосіб полягає в руйнації OP, HXP і перетворення їх у нетоксичні продукти в наслідок хімічної реакції.

Фізико-хімічний спосіб дегазації полягає у видаленні OP, HXP із заражених об'єктів шляхом розчинення, випаровування або сорбції; при цьому OP, HXP переходять у розчин, пар або стан сорбції, цілком зберігаючи свої токсичні властивості.

Механічний спосіб дегазації полягає у видаленні OP, HXP із об'єкта наприклад сухими тампонами, в ізоляції його на об'єктах шляхом устрою настилів або в зрізанні зараженого шару.

Дезінфекція здійснюється хімічним, фізичним або механічним способом. Хімічний спосіб засновується на застосуванні розчинів для дезінфекції і дегазації, що володіють властивістю знищувати хвороботворні мікроби і руйнувати токсини. Фізичний спосіб дезінфекції засновується на руйнації хвороботворних мікробів під дією високої температури, наприклад кип'ятінням або застосуванням пару. Механічний спосіб полягає у видаленні біологічних засобів із заражених об'єктів замітанням, витрушуванням, змиванням або зрізанням (ізоляцією) зараженого шару.

У залежності від обстановки, наявності часу і наявних засобів спеціальна обробка може виконуватися частково або в повному обсязі і відповідно підрозділяється на часткову і повну.

Часткова спеціальна обробка організується і проводиться особовим складом у ході виконання завдань, без припинення виробничої діяльності з метою виконання робіт без засобів захисту шкіри ізолюючого типу, а також забезпечення входу в транспортні засоби і захисні споруди.

Часткова спеціальна обробка включає:

1. При зараженні ОР - дегазацію відкритих ділянок шкіри, обмундирування, спорядження, взуття, лицевої частини протигазів, стрілецької а також окремих ділянок зовнішньої поверхні техніки, із якими особовий склад постійно стикається в ході виконання робіт. Обробка шкіряних покровів проводиться негайно.

2. При зараженні РР - дезактивацію відкритих ділянок шкіри, обмундирування, спорядження, взуття, засобів індивідуального захисту й інструмента.

3. При зараженні БЗ - дезінфекцію відкритих ділянок шкіри (обличчя, шиї, рук,) людини. Повна спеціальна обробка проводиться за розпорядженням начальника ЦЗ об'єкта або

вищестоящого начальника ЦЗ, після виконання завдань або припинення виробничої діяльності з метою забезпечення особовому складу можливості діяти без засобів захисту.

Повна спеціальна обробка включає проведення в повному обсязі дезактивації, дегазації, дезінфекції транспорту техніки й інші матеріальні засоби, а при необхідності санітарну обробку особового складу сил ЦЗ, робітників, службовців та населення.

Повна спеціальна обробка здійснюється спеціальними формуваннями ЦЗ.

На господарських об'єктах - невоєнізованими формуваннями ЦЗ об'єктів.

Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 310; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.022 сек.