Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вимоги керівних і нормативних документів по зберіганню спеціального майна цивільного захисту

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Основним керівним документом по організації тривалого зберігання майна ЦЗ є « Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту» [63]. Тривале зберігання спеціального майна забезпечується:

- правильним устроєм, обладнанням, утриманням і використанням складів (сховищ);

- ретельним прийомом спецмайна, що надходить на тривале зберігання, і усуненням виявлених вад;

- підготуванням спецмайна до зберігання з застосуванням консервації;

- підготуванням місць зберігання і підтримкою в них умов, що знижують вплив навколишнього середовища на спецмайно;

- проведенням періодичного технічного обслуговування спецмайна;

- проведенням посадовими особами періодичних перевірок спецмайна, умов і місць його зберігання;

- суворим дотриманням режиму зберігання спецмайна в залежності від фізичних і хімічних властивостей;

- максимальною механізацією вантажно-розвантажувальних робіт і внутрішньо складських робіт при прийманні, складуванні, відпустці, консервації і підготуванню спецмайна, а також застосуванням при цих роботах різноманітних пристроїв, що полегшують працю;

- правильним підбором робітників складів (сховищ);

- належною організацією охорони складів і дотриманням правил пожежної безпеки;

- своєчасною заміною й освіженням спецмайна відповідно до встановлених термінів зберігання.

Підприємства (організації), управління ЦЗ АР Крим, областей, міст відповідають за своєчасне накопичення, зберігання, комплектність, освіження та заміну спецмайна.

Керівники підприємств (організацій), відповідальні особі з питань ЦЗ повинні систематично перевіряти наявність, якісний стан, умови зберігання, облік і готовність до використання спецмайна тривалого зберігання на підвідомчих складах. Виявлені вади при перевірці підлягають негайному усуненню. На усі види спецмайна встановлюються терміни зберігання, у тому числі гарантійні.

Термін зберігання - це період, протягом якого той або інший вид спецмайна що зберігається в умовах передбачених конструкторською документацією і відповідає встановленим технічним вимогам.Гарантійний термін зберігання - це період, протягом якого підприємство постачальник гарантує справність виробів спецмайна при дотриманні правил їхнього зберігання. До витікання встановлених гарантійних термінів зберігання проводиться контроль якості майна.

Спецмайно, призначене для тривалого зберігання, повинно відповідати затвердженій номенклатурі, вимогам Держстандарт або технічних умов, а його якісний стан повинен бути підтверджений паспортами, актами, формулярами, посвідченнями про якість, актами лабораторних іспитів.

Спецмайно тривалого зберігання повинно зберігається на складах у законсервованому стані, окремо від матеріальних цінностей поточного постачання.

Консервація - це комплекс заходів, спрямованих на забезпечення утримання спецмайна в технічно справному стані з застосуванням засобів і методів захисту від впливу навколишнього середовища.

Некомплектне і несправне спецмайно накопичувати для тривалого зберігання забороняється.

У випадках втрати або псування спецмайна в результаті недотримання необхідних умов при збереженні, надолуження його провадиться за рахунок засобів підприємств (організацій) зберігачів цього майна.

Таким чином, суворе дотримання вимог керівних документів, дозволяє визначити порядок і правила приймання на тривале зберігання, накопичення, заміну, освіження, видачу, зберігання, заощадження, лабораторних іспитів і контролю за кількісною і якісною цілістю спецмайна ЦЗ.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 485; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.015 сек.